Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori


Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski
Kierownik studiów: dr Elżbieta Widota
e-mail:
elzbieta.widota@gmail.com

Sekretariat: mgr Anna Szewczyk

ul. Mokotowska 16/20, pok. 116
poniedziałek-piątek: 10:00-16:00
tel. 55 308 21, 55 308 26
e-mail:
a.szewczyk@uw.edu.pl

Czas trwania: 2 semestry (520h)

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Rekrutacja:

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio – niedzielne; studia rozpoczynają się w lutym

Koszt studiów: 4500 zł.

Opłata za semestr studiów: 2.250 zł.

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

 


Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie studentów w zakresie pracy metodą Marii Montessori z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowania procesu nauczania, współpracy z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich i  magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną - pracowników Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, dr hab. Rafał Godoń, dr Elżbieta Widota, mgr Anna Sobolewska), a także przez doświadczonych praktyków i metodyków, pracujących na co dzień według metody Marii Montessori (mgr Hanna Gorska, mgr Dominika Izdebska, mgr Magdalena Kania, mgr Joanna Szymańska).

 Absolwent studiów zdobędzie specjalistyczne przygotowanie do stosowania metody Montessori, które obejmuje znajomość teoretycznych podstaw i założeń pedagogiki Montessori oraz umiejętność wdrażania w praktykę tej koncepcji pedagogiki. W programie studiów szczególny nacisk został położony na takie zagadnienia pedagogiczne jak: uczenie się przez działanie, samodzielność, koncentracja, lekcje ciszy, porządek, społeczne reguły, obserwacja i indywidualny tok rozwoju każdego dziecka oraz przygotowanie merytoryczne i metodyczne z następujących działów: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język i edukacja kosmiczna.

Absolwent zdobędzie również ogólne przygotowanie z zakresu psychologii i pedagogiki, umożliwiające  wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowanie procesu nauczania oraz współpracę z gronem nauczycielskim i z rodzicami wychowanków. Absolwent uzyska kompetencje refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych w zakresie Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori obejmuje 3 moduły realizowane przez 2 semestry. Słuchacza studiów obowiązuje 480 godzin dydaktycznych, w tym: 160 godzin praktyk pedagogicznych; 42 godziny wykładów, 242 godziny ćwiczeń, 36 godzin warsztatów (
zobacz szczegóły programu):

Moduł I - Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wychowania (zagadnienia z pedagogiki i psychologii, dobrane zgodnie z potrzebami realizacji zajęć metodą Marii Montessori)

 Moduł II - Pedagogika Marii Montessori (cele i teoretyczne założenia sytemu wychowania stworzonego przez Marię Montessori)

 Moduł III - Metodyka pracy wg założeń pedagogiki Marii Montessori – praktyka pedagogiczna  (zakres umiejętności metodycznych koniecznych do realizacji metody Marii Montessori oraz kształtowanie umiejętności rozwijania indywidualnych cech osobowości dziecka metodą Marii Montessori).

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login