Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego
przy Wydziale Pedagogicznym UW

Kierownik: prof.dr hab. Zbigniew Izdebski
Sekretariat: mgr Anna Szewczyk
Pokój 116, tel. 55-308-26, 55-308-21

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym istnieją od kilkunastu lat. Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia do nauczania przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" osobom, które mają kwalifikacje pedagogiczne.

Kierownikiem Studiów jest prof.dr hab. Zbigniew Izdebski

Studia obejmują szeroko rozumianą problematykę seksualizmu, erotyzmu, wychowania seksualnego, problemów rodziny w aspekcie biomedycznym, psychologicznym, filozoficznym, socjologicznym i kulturowym.

Wykłady i konwersatoria prowadzone są przez znanych specjalistów takich jak:
dr Maria Beisert, dr Wiesław Czernikiewicz, dr hab. Danuta Duch, dr Stanisław Dulko, prof.dr hab. Marian Filar, prof.dr hab. Andrzej Jaczewski, dr Marek Jasiński, prof.dr hab. Irmina Mięsowicz, ks. Arkadiusz Nowak, dr Grzegorz Południewski, prof.dr hab. Zbigniew Lew Starowicz, dr hab. Magdalena Środa

Zajęcia trwają 3 semestry - zjazdy są dwa razy w miesiącu: sobota i niedziela.

Informacje o Studiach można uzyskać u Pani Anny Szewczyk: a.szewczyk@ uw.edu.pl
  55-308-26 lub 553-08-21
Sekretariat czynny: wtorek: 16.30-17.30 oraz soboty zjazdowe
ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pok. 116

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Rekrutacja: 

Limit miejsc: 20

Termin składania dokumentów: październik 2017

Komplet dokumentów powinien zawierać: podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

Czesne za semestr wynosi 1.550,00 zł.

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

 

Program studiów obejmuje niżej wymienione przedmioty

l.p. nazwa przedmiotu forma
zajęć
forma
zaliczenia
1 Podstawy wychowania do życia w rodzinie wykłady/ ćwiczenie egzamin
2 Zagadnienia biomedyczne wykłady/ ćwiczenie zaliczenie
3 Zagadnienia seksuologiczne wykłady/ ćwiczenie zaliczenie
4 Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne i socjologiczne wykłady/ ćwiczenie egzamin
5 Metodyka i dydaktyka przedmiotu wykłady/ ćwiczenie egzamin

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login