Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się
/edukacja dzieci w wieku 3 - 9 lat/

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel.: 022 55 308 65

Kierownik: dr hab. Barbara Murawska
dyżury: środy i piątki w godz. 15.30-17.00, pokój 219a


Sekretariat Studiów
mgr Agnieszka Tokarzewska (
a.tokarzewska@uw.edu.pl)
Hanna Żegota (
h.zegota@uw.edu.pl)
pok. 310

czynny w środy i piątki w godzinach: 16.45 - 19.00 
tel.022 55-308-65

 

UWAGA: Przedłuzone składanie prac dyplomowych do 15.06.2018 (bez podań)

 

Plan zajęć dla edycji 2018/2019 III semestr

Tematyka seminariów dyplomowych


Listy grup seminaryjnych wywieszone są przy sekretariacie.

 

Rekrutacja rusza 15 maja 2018 r. 

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Dokumenty należy składać w Sekretariacie od 6 czerwca do 27 lipca i od 5 września do 12 października 2018 r., lub przesłać pocztą do 31 sierpnia br.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  podanie o przyjęcie na studia, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów (te dokumenty wydrukowane z IRK), ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 1 zdjęcie, ksero dowodu osobistego.
  Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

   Limit miejsc – 150, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Rozpoczęcie zajęć: październik 2018 r. 

   Czesne za semestr wynosi 2000 PLN

   Studia trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się w środy i piątki, w godz. 17.00 - 20.00.
   Liczba godzin: 360 (wykłady, ćwiczenia, seminaria), 150 zajęcia praktyczne.

   Studia mogą podjąć osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły: pedagogikę, resocjalizację lub inne studia i uzupełniły przygotowanie pedagogiczne. Świadectwo ukończenia studiów daje kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w szkole w edukacji początkowej oraz do prowadzenia zajęć z reedukacji.

   Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

   Studenci wznawiający studia dokonują wpłat na konto:

   Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny (230)
   ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
   69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

   Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   Założenia programowe

   Celem studium jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program kursu przedstawia zagadnienia teoretyczne w takim stopniu, w jakim są one potrzebne do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy nauczyciela.

   Program opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

    Wykaz przedmiotów:

   1. Szkoła, nauczanie i nauczyciel
   2. Psychologia rozwojowa dziecka w przedszkolu i w szkole
   3. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach
   4. Koncepcje edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie
   5. Elementy prawa dla nauczycieli
   6. Ocenianie w szkole
   7. Literatura dla dzieci
   8. Dziecko i sztuka
   9. Edukacja językowa
   10. Edukacja matematyczna
   11. Edukacja przyrodnicza
   12. Edukacja fizyczna i zdrowotna
   13. Technologie informacyjne
   14. Terapia pedagogiczna
   15. Logopedia
   16. Emisja głosu

   Program studiów (Pobierz...)

   Wśród wykładowców są: dr hab. Roman Dolata, prof. UW, dr hab. Barbara Murawska, dr Lidia Nowakowska, dr Aleksandra Piotrowska, dr Ewa Słodownik-Rycaj, dr Danuta Świerczyńska-Jelonek, dr hab. Anna Zielińska, prof. UW.

   Dyżury pracowników:

   Dr hab. Marek Piotrowski
   Dyżury odbywają się we środy w godzinach 16.00-17.00 w sali 318.
   Dr Ewa Słodownik-Rycaj
   możliwy kontakt mailowy: ewaslodownikrycaj@gmail.com
   Dr Aleksandra Piotrowska

   Środy (7 i 28.III, 11 i 25.IV, 9 i 23.V, 6 i 13.VI) godz. 16.00-17.00 w sali 411


   Prezentacja z Podstaw profilaktyki opartej na wiedzy

   Informacje o pozostałych pracownikach można znaleźć tutaj.

    

   Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login