Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą
XI edycja
rok akademicki 2008/2009

Mokotowska 16/20
00-561 WARSZAWA
e-mail: askowronska@pedagog.uw.edu.pl
tel. (0-22) 628 34 66
      (0-22) 553 08 21

Adresat studiów
Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Termin rekrutacji
3 czerwca - 12 września 2008. Rozpoczęcie studiów 18.10.2008 r. W sierpniu Sekretariat Studium będzie nieczynny, dokumenty można przesyłać pocztą.

Procedura rekrutacji
W roku akademickim 2008/2009 limit przyjęć wynosi 80 miejsc (4 grupy 20 osobowe). Rekrutację prowadzimy na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium
 • kwestionariusz osobowy, (do pobrania plik pdf)
 • poświadczona kserokopia dyplomu ukończonej uczelni,
 • zdjęcie
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania plik doc)

Czesne
Całkowity koszt kształcenia jednego słuchacza wynosi 3900 zł zł (płatne w dwóch ratach po 1950 zł)

Opłaty prosimy kierować na:
Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
Wydział Pedagogiczny, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20
Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania i Oświatą.
Numer konta: 69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Sekretariat Studium - Wydział Pedagogiczny UW,
00-561 Warszawa, Mokotowska 16/20
pok. 116, tel. (22) 5530821

Przyjęcia dokumentów w środy, czwartki godz. 16.00-17.00, w innych terminach po telefonicznym uzgodnieniu.


Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą powstało w 1998 roku. Przez dziesięć lat studia ukończyło ponad sześćset osób - dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, ognisk, ogrodów jordanowskich, bibliotek pedagogicznych, ale także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, instytucji administrujących system edukacyjny, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, animatorów organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych typów szkół i innych placówek oświatowych.

Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Strona akademicka programu to wiedza o polityce oświatowej i przemianach w polskim systemie szkolnym, elementy znajomości systemów oświatowych innych państw i polityka oświatowa Unii Europejskiej. Ponadto proponowane są zajęcia z zakresu socjologii edukacji i badań nad młodzieżą, podstaw organizacji i zarządzania, podstaw prawa oświatowego oraz elementów ekonomiki kształcenia. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Lista przedmiotów:

Lp. Przedmiot Liczba godzin
 1.  
Polityka oświatowa 8
 1.  
Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE 8
 1.  
Zarządzanie (podstawy teoretyczne) 12
 1.  
Socjologia edukacji 20
 1.  
Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi 12
 1.  
Prawo oświatowe 40
 1.  
Ekonomika kształcenia 8
 1.  
Oświatowe zadania samorządu 16
 1.  
Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową 36
 1.  
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia 12
 1.  
Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej 16
 1.  
Konkurs na dyrektora szkoły 4
 1.  
Praktyka asystencka 30
 1.  
Wykłady nt. aktualnych problemów kształcenia 12
 1.  
Warsztaty 36
 1.  
Seminarium dyplomowe 30
 1.  
Łącznie 300

Zajęcia przeprowadzane są w czasie weekendów. Przeważnie dwa razy w miesiącu.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login