Home | REKRUTACJA | Kierunki studiów i specjalności | English for Young Learners and CLIL

English for Young Learners and CLIL

Głównym celem kształcenia na specjalności ENGLIH FOR YOUNG LEARNERS AND CLIL jest zapewnienie studentom uniwersyteckiego wykształcenia w zakresie nauk pedagogicznych, gwarantującego najwyższą jakość przygotowania do kształcenia w języku angielskim, a także do prowadzenia badań w obszarze edukacji z uwzględnieniem swoistości kultury anglosaskiej. W ujęciu bardziej szczegółowym oznacza to dążenie do  przygotowania studentów do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnych kontekstach dwujęzycznych, z naciskiem na integrację przedmiotowo-językową (CLIL).

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap