Home | REKRUTACJA | Kierunki studiów i specjalności

Kierunki studiów i specjalności

Wydział Pedagogiczny prowadzi nabór na kierunki studiów:

Studia I stopnia

Pedagogika (profil ogólnoakademicki), specjalności:

 1. Andragogika-Organizacja edukacji dorosłych
 2. Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna
 3. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Studia jednolite, 5-letnie (profil ogólnoakademicki) – NOWY KIERUNEK-Pedagogika specjalna

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia nauczycielskie)
 2. Pedagogika specjalna (studia nauczycielskie)

Studia II stopnia

 1. Pedagogika (profil ogólnoakademicki), specjalności:
  1. Andragogika – Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych
  2. Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym
  3. Edukacja artystyczna i medialna
  4. Polityka oświatowa – menedżer oświaty
  5. Studia nad dzieckiem i rodziną
  6. Trener kompetencji miękkich
 1. Pedagogika nauczycielska (profil praktyczny, studia nauczycielskie), specjalność:
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 2. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (profil   ogólnoakademicki), studia nauczycielskie – studia w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych)

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW