avatar2

mgr Katarzyna Czaja

Telefon:
663639833
E-mail:
czaja.katarzyna85@gmail.com


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim w obszarze kompetencji nauczycieli, osobowości nauczyciela, rekrutacji i zatrudniania w zawodzie nauczyciela, w tym transferu rozwiązań biznesowych na grunt oświatowy m.in. model kompetencyjny i Assessment/Development Center.

Publikacje:
Czaja K., Rekrutacja nauczycieli. Model kompetencyjny jako podstawa oceny w procesie rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela, Zarządzanie i Edukacja nr 101 – Lipiec/Sierpień 2015

Czaja K., Nauczycielski model kompetencyjny - odpowiedź na współczesne wyzwania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2(109)/2016

Recenzje:
Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów, Forum Oświatowe Nr 1(53) 2015


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW