Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studia niestacjonarne (zaoczne) - Rozkłady zajęć, sesjaHARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ letniej-poprawkowej 2017/18

Rozkłądy zajęć na rok akademicki 2017/2018

Semestr letni

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ, poprawkowej

Rozkłądy zajęć na rok akademicki 2017/2018

Semestr ZIMOWY

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

 

Rozkłądy zajęć na rok akademicki 2016/2017

Semestr letni

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

 

Semestr zimowy 

 Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok         

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

SESJA EGZAMINACYJNA-POPRAWKOWA  DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM 2016/17

Pobierz...

SESJA EGZAMINACYJNA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM 2016/17

Pobierz...

Nazwa przedmiotu

Nazwisko egzaminatora

Rok i rodzaj studiów

Data/godzina

Nr sali

MD-Moduł metodyczny – Andragogika

Zamknąć przedmioty 03.06.

Dr A.Marianowska

I ZU AND

10.06., „0” godz. 10.00-15.00

24.06.

421

MS1-Moduł specjalnościowy-Edukacja pozaformalna dorosłych-Kompetencje szkoleniowe - Zamknąć przedmioty 03.06.

Dr A.Marianowska

I ZU AND

11.06., „0”godz. 10.00-15.00

24.06.

421

MD-Moduł metodyczny

Dr M. Słomczyński

I ZU ARM

Zadania do umieszczenia na platformie E-learningowej, do dn. 02.07.

 

MS1-Moduł specjalnościowy 1-Kultura audiowizualna-sztuka i media

Dr B.Kwiatkowska-Tybulewicz

I ZU ARM

Praca pisemna złożona do 18.06.

 

MD Moduł metodyczny PWiPP

dr M.Sieńczewska

I ZU PPiPW

 

1.07. 17 godz. 9.00

215

MS1-Moduł specjalnościowy1-podstawy terapii pedagogicznej

Dr L.Nowakowska

I ZU PWT

25.06.2017 godz. 14.00 

215

Moduł metodyczny-Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną

Dr B.Baron, mgr E.Zubala

I ZU PSWDR

25.06., godz. 12.00

333

MS1-Moduł specjalnościowy Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną

Prof. M. Kolankiewicz

I ZU PSWDR

I ZZ PSWDR

16-17.06., godz. 9.00

324

MS1-PPW-MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkole

Prof. M. Żytko

I ZU PWiPP

17.06.2017 godz. 9.00

227

MS1a Moduł specjalnościowy Praktyczna nauka języka angielskiego

Dr E.Suchecka, mgr L. Zaremba

I ZU WNJ

18.06.2017 godz. 10.00

312

Moduł metodyczny-wczesne nauczanie języka angielskiego

Dr E. Suchecka

I ZU WNJ

25.06.2017. godz. 10.00

312

Moduł dydaktyczny

Dr D.Dziewulak

I ZU

11.06., godz. 10.00

129

Moduł Teorii Pedagogicznych

Dr hab. A. Naumiuk

I ZZ

25.06. godz. 13.30

413

MK-Moduł kierunkowy

Dr hab. Anna Zielińska

I ZZ

Średnia arytmetyczna z przedm.

lub egzamin, 18.06., godz. 12.00

215

Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw pedagogiki

Dr hab. A. Kowalewska

I ZZ

24.06., godz. 10.00

413

MS1- Moduł specjalnościowy Podstawy pracy w przedszkolu i szkole

Dr D. Sobierańska

I ZZ PWiPP

25.06.2017 godz. 9.00

215

 II i III rok

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Edukacyjne wymiary doradztwa zawodowego

Dr hab. E.Skibińska

II ZU AND

Termin „0” 10.06. godz. 10.00

24.06., godz. 10.00

210

MS2-Moduł specjalnościowy 2 Menedżer oświaty

Dr E.Widota

II ZU POLZE

10.06., godz. 10.00

320

MS2-Moduł specjalnościowy 2:Studia nad dzieckiem,wychowaniem,rodziną

Dr M. Kolankiewicz

 

II ZU PSWDR

24.06. godz. 9.00

333

MS1-Moduł specjalnościowy 1-nauczyciel w przedszkolu i szkole

Dr D.Sobierańska

II ZU PWiPP

25.06.2017 (średnia z ocen)

 

MS2-Moduł specjalnościowy2-rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela

dr Brzosko-Barrat

II ZU WNJ

25.06.2017 (złożenie projektu do teczki nr 13)

 

MS1b-Moduł specjalnościowy Praktyczna nauka języka angielskiego

Dr E.Suchecka, mgr P.Marchlik

II ZU WNJ

10.06., godz. 9.00

215

MD/KP-Moduł dydaktyczny

Dr D. Dziewulak

II ZZ PSWDR

11.06., godz. 10.00

129

MK-Moduł kierunkowy-Pedagogika społeczno-wychowawcza

Dr Piotr Zańko

II ZZ PSWDR

 

18.06., godz. 10.00

331

MD-Moduł metodyczny

Dr B.Baron

II ZZ PSWDR

25.06. godz. 12.00

333

MS3 - Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny.Diagnoza i pomoc

Dr E.Kozdrowicz

II ZZ PSWDR

25.06., godz. 10.00

333

MD Moduł metodyczny PWiPP

dr M.Sieńczewska

II ZZ PWiPP

25.06.17

( złożenie pracy do godz. 16.00)

225

MS3-Moduł specjalnościowy 3-Nauczyciel w przedszkolu i szkole

Dr D.Sobierańska

II ZZ PWiPP

01.07.2017 (średnia z ocen)

 

MS2- -Moduł specjalnościowy 2: Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i szkole

Dr L.Nowakowska

III ZZ PWiPP

18.06.2017 godz. 9.00 

 

MS4-Moduł specjalnościowy-Systemy pomocy dziecku i rodzinie w polsce i w krajach Unii

Dr E.Kozdrowicz

III ZZ PSWDR

10.06., godz. 10.00

333

Skróty:

ZZ – studia licencjackie;  ZU-studia magisterskie; PWiPP-pedagogika/edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; ASK- animacja społ.-kult. ARM-artystyczna i medialna, WNJ- wczesne nauczanie języka angielskiego; PSWDR – pomoc/praca społeczno wychowawcza dziecku i rodzinie; AND-andragogika; POLZE-lider zmiany edukacyjnej, PWT-pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Sesja egzaminacyjna: 9 czerwca-2 lipca. To oznacza, że zaliczenia przedmiotów dopuszczających do egzaminu modułowego i wpisanie do USOS-a do dnia 11 czerwca; egzaminy modułowe i zaliczenia na ocenę: 17.06-02.07.

Proszę o jak najwcześniejszą organizację egzaminów na ostatnim roku studiów (dłuższy czas na procedurę dyplomowania).

 

Rozkłady zajęć na rok akademicki 2015/2016 

Semestr letni   

Sesja egzaminacyjna - semestr letni 2015/2016 (Pobierz...)

Harmonogram sesji poprawkowej

Wgzamin poprawkowy -  Moduł metodyczny ZU - indywidualny kontakt mailowy - ezubala@uw.edu.pl

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok        Różnice programowe dla specjalności PW+PP, zajęcia czerwcowe i wrześniowe

 

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok

 

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - semestr zimowy 2015/2016 (Pobierz...)

Semestr zimowy

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia II rok

Rozkłady zajęć na rok akademicki 2014/2015

Sesja egzaminacyjna - semestr letni 2014/2015 (Pobierz...)

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - semestr letni 2014/2015 (Pobierz...)

Semestr letni

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rokróżnice programowe, VI/IX

Studia niestacjonarne II stopnia, II rok 

 

Semestr zimowy

Studia I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia I rok

Studia niestacjonarne I stopnia II rok

Studia niestacjonarne I stopnia III rok

Studia II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia I rok

Studia niestacjonarne II stopnia II rok


 


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login