Kultura Pedagogiczna

Międzynarodowe pismo pedagogiczne 

Kultura Pedagogiczna /Pedagogical Culture. An International Journal of Education – międzynarodowe pismo pedagogiczne, ukazuje się dwa razy w roku. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej anonimowej recenzji.

ISSN 2450-1816 wersja online

ISSN 2391-9175 wersja drukowana

 

 Wydział Pedagogiczny UW 

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 

 Strona w OJS

Ochrona przed spamem  |  Webmaster  |  Login