Współpraca władz Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego została zainicjowana przez Prezydenta Miasta Łukasza Kulika w 2019 roku. Podpisano umowę o współpracy na lata 2019-2023. W ramach współdziałania realizowane są cztery projekty.

0
prowadzone projekty
0
zaangażowanych szkół
0
zaangażowanych badaczy z WPed UW
0
przygotowanych raportów