Home | Aktualności

Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024

2 października o godz. 14.00 rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem władz naszej uczelni oraz zaproszonych gości. Wydarzenie będzie miało miejsce w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu. Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Hieronim Grala z Wydziału „Artes Liberales” UW.

W programie:

  • odśpiewanie Hymnu Państwowego oraz Hymnu Unii Europejskiej;
  • powitanie gości i wystąpienie prof. Alojzego Z. Nowaka, Rektora UW;
  • immatrykulacja;
  • odśpiewanie przez Chór Akademicki UW Gaude Mater Polonia;
  • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów UW;
  • wystąpienie przedstawiciela Samorządu Doktorantów UW;
  • wykład inauguracyjny;
  •  odśpiewanie przez Chór Akademicki UW Gaudeamus igitur.

Wstęp na uroczystość inauguracji roku akademickiego na UW jest możliwy dla osób, które otrzymały zaproszenia i potwierdziły udział w inauguracji, wysyłając wiadomość na adres: senat@adm.uw.edu.pl lub telefonicznie: 22 55 24 012.

Zapraszamy do oglądania transmisji online wydarzenia, która dostępna będzie na stronie uczelni (w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy i napisami na żywo w języku polskim).

Jednocześnie informujemy, że dzień 2 października jest Dniem Dziekańskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Link do wydarzenie ukarze się niebawem.

Ostatnie pożegnanie wieloletniej pracowniczki Wydziału, Pani Marii Brym, która zmarła 15 czerwca 2023 roku.

Ta wiadomość dotarła do nas dopiero teraz, trzy miesiące po śmierci Pani Marii. Nie mogliśmy pożegnać Jej tego dnia i dlatego tym tekstem postanowiliśmy uczcić pamięć o Niej.

Maria Brym (kierowniczka dziekanatu)  pracowała na naszym  Wydziale, można powiedzieć, od zawsze. Pracowała w każdej z naszych siedzib: na Krakowskim Przedmieściu, na „Smyczkach” , z których przeprowadziła Wydział na  Mokotowską. Pani Maria, to tzw. Człowiek Uniwersytetu, co oznacza, że będąc od wielu lat emerytowaną pracowniczką, była zawsze zainteresowana tym co się dzieje u Nas. Uczestniczyła w wielu uroczystościach, takich jak Inauguracja roku, spotkania wigilijne. Pracując tyle lat, znała nas wszystkich, prawie wszystkich, bo skład osobowy WPUW od roku 2006  jednak się zmienił. Dlatego zawsze pytała co słychać u poszczególnych osób. 

Więcej »

Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW, 25-29 września 2023

Wydział Pedagogiczny UW, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, organizuje krótkoterminowy program mieszany Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pt.  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

W ostatnim tygodniu września 2023 odbędą się zajęcia, których celem jest nabycie wiedzy i kompetencji w obszarach: edukacji obywatelskiej w świecie mobilności i migracji oraz edukacji na rzecz praw dziecka. Tematyką wiodącą jest recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych. Podczas programu omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak: międzykulturowe, inkluzyjne i niedyskryminujące podejścia w pedagogice praw dziecka, resilience w edukacji o prawach dziecka, humanizująca metodologia pracy z inkluzyjnym i refleksyjnym podejściem.

Więcej »

Humanizacja leczenia i komunikacja kliniczna w czasie pandemii COVID-19

Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego z Wydziału Pedagogicznego UW opublikował raport „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym w czasie pandemii COVID-19”. Według dokumentu w ocenie ważności poszczególnych obszarów komunikowania się z pracownikami ochrony zdrowia pacjenci na pierwszym miejscu stawiają własne potrzeby związane z leczeniem. Na drugim miejscu wskazują czas poświęcony pacjentowi i otwartość w stosunku do niego, a na trzecim – jasną, zrozumiałą komunikację.

Więcej »

ETHICS AND EDUCATION conference: 17-19 November 2023

Biennial conference

ETHICS AND EDUCATION

17-19 November 2023

University of Warsaw

Call for papers

Faculty of Education and Faculty of Philosophy, University of Warsaw

invite submissions to the 6th ETHICS AND EDUCATION Conference,

which will take place on November 17-19, 2023 in Warsaw, Poland

This year the conference is organized in a partnership with the Philosophy of Education Society of Poland, Philosophy of Education Society (USA), International Network of Philosophers of Education and the Taylor and Francis journal, Ethics & Education.

Więcej »

Grant OPUS 24 dla pracowniczki naszego Wydziału

Gratulujemy Pani dr hab. Agnieszce Wołowicz uzyskania grantu w konkursie OPUS 24. W konkursie zgłoszono 1921 wniosków, do finansowania zakwalifikowano 224 projekty z czego 22 uzyskali badacze i badaczki z UW. Projekt dr hab. Agnieszki Wołowicz „Przemoc domowa wobec kobiet z niepełnosprawnościami” uzyskał grant w wysokości 548 380 zł. Cieszymy się z sukcesu naszej Koleżanki!

Czytaj więcej

Studia podyplomowe – BEZPŁATNE. Rekrutacja przedłużona

Rekrutacja przedłużona na studia w zakresie psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym – ostatnie wolne miejsca oraz na studia doskonalące dla nauczycieli  prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Pedagog specjalny – limit miejsc wyczerpany

REKRUTACJA

Pedagogika na UW z kategorią A


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu ponownej oceny osiągnięć, przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek w pracach nad zapewnieniem jakości naszych działań naukowych.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW