Home | Aktualności

Aktualności

Mazowiecki Kongres Edukacji

Serdecznie zapraszamy na Mazowiecki Kongres Edukacji, który odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim,
ul. Dobra 55, w dniach 14-15 kwietnia 2023 r.
Udział w Kongresie jest bezpłatny jednak obowiązuje elektroniczna rejestracja na zajęcia (liczba miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona).

Więcej »

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Jednym z działań podejmowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wspieranie naukowców z zagranicy, którzy są zainteresowani aplikowaniem o granty Marie Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Wsparcie oferowane naukowcom z zagranicy obejmuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, zarówno od strony administracyjnej jak i konsultacje merytoryczne z opiekunami naukowymi.

Więcej »

Pedagogika na UW z kategorią A


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu ponownej oceny osiągnięć, przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek w pracach nad zapewnieniem jakości naszych działań naukowych.

„Universum Chopina” – muzyka klasyczna na UW

– To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności akademickiej na wydarzenia kulturalne oraz nawiązanie do spuścizny Fryderyka Chopina – kompozytora, którego życie przez wiele lat związane było z Uniwersytetem Warszawskim – mówi Jakub Nowotarski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o cyklu koncertów „Universum Chopina”.

Więcej »

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW