Home | Aktualności

Aktualności

Pedagogika na UW z kategorią A


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu ponownej oceny osiągnięć, przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek w pracach nad zapewnieniem jakości naszych działań naukowych.

The International Research Summer School 2023, IRSS2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education, 3-7 lipca 2023 r., Warszawa

Zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki do wzięcia udziału w międzynarodowej letniej szkole naukowej: The International Research Summer School 2023, IRSS2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education w dniach 3-7 lipca 2023 r.

IRSS 2023 umożliwia poszerzenie wiedzy specjalistycznej dotyczącej badań o edukacji/nad edukacją o najnowsze światowe odkrycia z zakresu badań jakościowych. IRSS 2023 oferuje różne formy pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji badawczych dotyczących projektowania, realizacji i upowszechniania badań jakościowych w naukach społecznych, eksponując etykę badań.

The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów z uznanymi międzynarodowo ekspertami, którzy mogą być zainteresowani podjęciem współpracy naukowej z uczestnikami IRSS 2023 i przyjęciem ich do swoich grup badawczych.

Językiem wykładowym szkoły jest język angielski.

Szkoła organizowana jest przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Partnerami Szkoły są: World Education Research Association (WERA), International Association of Educators (INASED) oraz European Network of Academic Integrity (ENAI).

Termin składania zgłoszeń do 20.II.2023 r.

Strona Szkoły: https://www.irss2023.pl

Więcej »

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Pismo do dziekanówSzanowni Państwo, Drodzy Wykładowcy UW, Drodzy Doktoranci UW,

zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Dokładnie 1 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (środa) zakończymy przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2022/2023. Zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej (na platformach ZOOM, Google Meet lub MS Teams UO) lub stacjonarnej.

Więcej »

Pre/teksty 3: O uzależnieniu od alkoholu

Zapraszamy na spotkanie pt.”O uzależnieniu od alkoholu” organizowane w ramach cyklu “Pre/teksty.Spotkania biblioterapeutyczne“, które odbędzie się 19 grudnia 2022 r. o godz.18 w BUW. Spotkanie z udziałem p. Jakuba Zająca – autora książki “HALT. Zapiski z domu trzeźwienia” oraz dr n.med. Katarzyny Iwanickiej poprowadzi Anna Karczewska.

Więcej …

 

Kolejne spotkanie z cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” odbędzie się 23 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w BUW. Gośćmi spotkania będą Tomasz Stawiszyński – autor m.in. książek „Ucieczka od bezradności” (Wyd. Znak Literanova, Kraków, 2021) i „Reguły na czas chaosu” (Znak Literanova, Kraków, 2022) oraz prof. Małgorzata Jacyno z Wydziału Socjologii UW.

Więcej »

„Universum Chopina” – muzyka klasyczna na UW

– To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności akademickiej na wydarzenia kulturalne oraz nawiązanie do spuścizny Fryderyka Chopina – kompozytora, którego życie przez wiele lat związane było z Uniwersytetem Warszawskim – mówi Jakub Nowotarski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o cyklu koncertów „Universum Chopina”. 8 grudnia odbędzie się drugi koncert z sześciu zaplanowanych w ramach cyklu.

Więcej »

Odnowienie wyróżnienia „HR Excellence in Research” dla UW

22 listopada odnowione zostało wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja Europejska przyznaje je instytucjom, które spełniają wysokie standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji czy prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji, opisane w Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej »

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW