Home | Aktualności

Aktualności

Publikujemy oświadczenie Rektora UW w sprawie dr. hab. Remigiusza Kijaka, prof. ucz.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informujemy, że Uniwersytet Warszawski rozwiązał stosunek pracy z dr. hab. Remigiuszem Kijakiem, prof. ucz. Wszczęte wcześniej procedury dyscyplinarne są i będą kontynuowane.

Uniwersytet Warszawski nie tolerował i nie będzie tolerował czynów uchybiających obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, w tym naruszania praw autorskich.

prof. Alojzy Z. Nowak

rektor UW

czytaj

Grant OPUS 24 dla pracowniczki naszego Wydziału

Gratulujemy Pani dr hab. Agnieszce Wołowicz uzyskania grantu w konkursie OPUS 24. W konkursie zgłoszono 1921 wniosków, do finansowania zakwalifikowano 224 projekty z czego 22 uzyskali badacze i badaczki z UW. Projekt dr hab. Agnieszki Wołowicz „Przemoc domowa wobec kobiet z niepełnosprawnościami” uzyskał grant w wysokości 548 380 zł. Cieszymy się z sukcesu naszej Koleżanki!

Czytaj więcej

ETHICS AND EDUCATION conference: 17-19 November 2023

Biennial conference

ETHICS AND EDUCATION

17-19 November 2023

University of Warsaw

Call for papers

Faculty of Education and Faculty of Philosophy, University of Warsaw

are inviting to 6th ETHICS AND EDUCATION Conference,

which will take place on November 17-19, 2023 in Warsaw, Poland

 

Więcej »

Pedagogika na UW z kategorią A


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu ponownej oceny osiągnięć, przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek w pracach nad zapewnieniem jakości naszych działań naukowych.

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW