Home | Aktualności

Aktualności

Medal pamiątkowy “PRO MASOVIA” dla Wydziału Pedagogicznego UW

Na podstawie § 2 uchwały Nr 142/6 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 10 lipca 2006 Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nadał Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Warszawskiego

Medal pamiątkowy “PRO MASOVIA”

Fragment z listu od Marszałka Województwa Mazowieckiego:

……  W tym szczególnym dniu pragnę serdecznie pogratulować doniosłego jubileuszu 70-lecia Wydziału Pedagogicznego UW i jego wspaniałego dorobku. Cieszę się, że przy tak ważnej okazji mogę uhonorować Państwa jednostkę Medalem Pamiątkowym “PRO MASOVIA” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz naszego regionu. Życzę kolejnych lat owocnej pracy dydaktyczno-naukowej, która będzie wpływać na dalszy rozwój polskiej edukacji i oświaty. …….

PRELUDIUM 22

W konkursie PRELUDIUM 22 Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację trzydziestu jeden projektów zgłoszonych przez naukowców z UW, w tym jeden przez Doktorantkę naszego Wydziału:

Samoregulacja, spostrzegany stres szkolny i dobrostan szkolny nastolatków, kierownik: Maja Gajda (Wydział Pedagogiczny), przyznane finansowanie 44 554 zł;

Więcej »

Święto Wydziału Pedagogicznego

W dniu 17 listopada (piątek) Wydział obchodzi jubileusz 70-lecia. Uroczysta sesja jubileuszowa odbędzie się w kampusie głównym UW. Wydział tego dnia będzie nieczynny.

Więcej »

Pedagogika na UW z kategorią A


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu ponownej oceny osiągnięć, przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek w pracach nad zapewnieniem jakości naszych działań naukowych.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW