Home | Aktualności

Aktualności

Rekrutacja – Tutoriale

Tutoriale, które w prosty i czytelny sposób omawiają ścieżkę rekrutacji na studia – od założenia konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW po złożenie wymaganych dokumentów. W trosce o to, by materiały trafiły do różnych adresatów, filmy zostały przygotowane w czterech wariantach:

Link do playlisty z filmami: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnWvsaGdAK8eg8nDD-7g9PF35MvG56iQJ

Minigranty UW w ramach Sojuszu 4EU+

Rozpoczęła się trzecia edycja programu minigrantów Uniwersytetu Warszawskiego dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. Zgłaszane projekty muszą być realizowane przez badaczy z UW i przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich 4EU+. Wnioski można składać do 15 lipca

Więcej »

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

Galeria Sztuki Zachęta prosi o wsparcie w opiece nad dziećmi uchodźców z Ukrainy

część Narodowej Galerii Sztuki Zachęta przy Placu Małachowskiego zostanie udostępniona na potrzeby zorganizowania regularnej opieki dla dzieci uchodźczych. Chcemy wesprzeć osoby dorosłe w znalezieniu pracy, odnalezieniu się w nowej rzeczywistości oraz zaoferować przestrzenie i zasoby, którymi dysponujemy jako instytucja, by małe osoby mogły spędzać czas w bezpiecznej atmosferze.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie – potrzebujemy współpracy osób mówiących w języku ukraińskim, chcących pracować z dziećmi cudzoziemskimi w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami. Opieka, którą oferujemy, będzie udzielana dzieciom od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00/16:00 przy Placu Małachowskiego 3. Dzieciom i osobom opiekującym zapewniamy posiłki.

Więcej »

Akcje pomocy na rzecz Ukrainy

Na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są akcje pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy. Zbierana jest m.in. żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna. Publikujemy aktualnie podejmowane inicjatywy przez studentów, doktorantów i pracowników UW.

Więcej »

Zdążyć przed suszą – konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub globalnych. W zakres możliwych rozwiązań wchodzą m.in. rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami itp.

https://bid.uw.edu.pl/zdazyc-przed-susza-konkurs/

Zaproszenie

Szanowni Państwo

W imieniu środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz społeczności Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniach 20-22 września 2022 r. odbędzie się w Poznaniu XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Zjazd będzie kontynuacją pięknych i długich tradycji organizowania regularnych spotkań naukowych polskiego środowiska pedagogicznego. W 2022 r. spotkanie odbędzie się w Poznaniu pod hasłem:

„Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami“

Więcej informacji na stronie : https://zjazdpedagogiczny2022.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW