Home | Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z zapisami Statutu UW zgłaszanie kandydatów na członków senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 odbywa się w trybie przewidzianym w § 40 Statutu UW oraz uchwale nr 21 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16.01.2020 roku, w powiązaniu z uchwałą nr 22 z 04 lutego 2020 r.

W zakładce WYBORY 2020 znajdującej się na stronie internetowej Wydziału Pedagogicznego jest zamieszczony link do strony UKW, http://www.ukw.uw.edu.pl/ na której to wspomniana uchwała jest od razu widoczna.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 06 marca 2020 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza organizuje wybory na członka senatu UW na Wydziale Pedagogicznym jedynie dla kandydata wybieranego z grupy pracowników posiadających tytuł Prof. lub Prof. ucz. Do obsadzenia jest 1 mandat

Kalendarz z zaplanowanymi przez Wydziałową Komisję Wyborczą czynnościami wyborczymi, które będą miały miejsce po 17 lutego 2020 r. będzie dostępny w postaci uchwały WKW i opublikowany w zakładce WYBORY 2020 na stronie internetowej wydziału oraz upubliczniony poprzez pocztę elektroniczną i ogłoszenia na wydziale.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotowych wyborów uprzejmie proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                                             Krzysztof Pierścieniak

                                                                                                                             Przewodniczący WKW

Seminarium naukowe-25.02.2020

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza 25 lutego 2020 r. o 14.00 na otwarte seminarium Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją. Podczas seminarium Kristóf Velkey wygłosi referat: Analiza eksperckiego dyskursu dotyczącego wyników Polski w badaniach PISA OECD

Analysis of expert discourse regarding Poland’s results in OECD PISA studies

Az OECD PISA mérés lengyel eredményeit övező szakértői diskurzus elemzése

Po referacie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów ze świata nauki i polityki.

Więcej »

Wystawa fotograficzna “Krótkie historie”.

Zapraszam na kolejną wystawę fotograficzną z cyklu  „Krótkie historie” zrealizowaną przez Annę Rucką  z Naukowego Koła Fotografii Społecznej Wydziału Pedagogicznego UW prowadzonego przez mgra Marka Świątkiewicza.

Wystawa jest dostępna do dnia 01.03.2020 r. w Galerii UW,  w pasażu BUW przy u. Dobrej 56/66

Dr Leszek Rowicki

VI edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Łódzki ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać do 3 kwietnia 2020 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Więcej »

Cykl otwartych wykładów pt. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce w 2020 r.

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na tegoroczny cykl otwartych wykładów pt. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce w 2020 r. poświęcony tematowi Sto lat ochrony środowiska w Polsce. Osiągnięcia – wyzwania – trendy.

Jak co roku wykłady w semestrze letnim organizuje Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem inicjator i koordynator Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Program

Więcej »

I Kongres Humanistów Polskich

Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego ponawiam zaproszenie do Łodzi na I Kongres Humanistów Polskich, który odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 20 – 23 kwietnia. W załączeniu przesyłam list przewodni, szczegóły kongresu znajdziecie Państwo na stronie: https://kongreshumanistow.uni.lodz.pl .

Rejestracja trwa do 29 lutego 2020r. Opłata za udział we wszystkich wykładach i panelach, a także w wydarzeniach towarzyszących (uroczysta kolacja, koncerty, projekcje filmowe) wynosi 200 zł., natomiast dla doktorantów 100 zł.

Prof. UŁ dr hab. Krystyna Pietrych

Kierownik naukowo-merytoryczny Kongresu Humanistów Polskich / Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ

adres do korespondencji: ul. Narutowicza 68, pok. 107, 90-136 Łódź (UŁ – Rektorat); siedziba: ul. Franciszkańska 1/5, pok. 207, 91-431 Łódź (UŁ – Pałac Biedermanna); tel.:  +48 42 635-40-44, fax.: +48 42 678-60-23

e-mail: centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl    strona: www.centrumhumanistyczne.uni.lodz.pl

Seminarium “Pisarze”

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą

zaprasza na seminarium „Pisarze”

Gościem spotkania będzie Wiesław Myśliwski, autor takich powieści jak: „Pałac”, „Kamień na kamieniu”, „Traktat o łuskaniu fasoli”

Termin: 21 lutego 2020 roku, godz. 18:00, s. 507, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej »

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Edukacyjny i Społeczny Świat Dziecka

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Edukacyjny i Społeczny Świat DzieckaDZIECKO JAKO KLUCZOWY PODMIOT PROCESU UCZENIA SIĘ (Poznań, 7-8 maja 2020 roku),  połączonej z promocją podręcznika akademickiego “PEDAGOGIKA DZIECKA“.

Konferencja jest organizowana przez Zakład Badań nad Procesem Uczenia się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i odbędzie się̨ pod patronatem Prorektora UAM kierującego Szkołą Nauk Społecznych, prof. dr hab. Zbyszko Melosika oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Więcej »

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w 3 edycji Letniej Szkole Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, która odbędzie się w dniach 29 czerwca – 4 lipca 2020 roku w Krakowie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych to seria cyklicznych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Pracownię CAQDAS TM Lab dla badaczy jakościowych reprezentujących różne orientacje metodologiczne i analityczne. Letnia Szkoła służy rozwijaniu i doskonaleniu warsztatu badawczego oraz zdobywaniu nowych kompetencji w obszarze metodologii badań i analizy jakościowych. Oferujemy trzydniowe szkolenia w formie 24h warsztatów w ramach dwóch ścieżek: metodologicznej i analitycznej.

Więcej »

Sukces naszej Studentki

Pani Kamila Kołodko, studentka pedagogiki, I roku studiów stacjonarnych II stopnia, zdobyła I nagrodę w II ogólnopolskim Konkursie Młodych Choreografów, organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca. Pani Kamila jest tancerką grupy studenckiej Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”.

Pani Kamilo serdecznie gratulujemy!

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Szanowni Państwo,
Katedra Andragogiki (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) w partnerstwie z Akademickim Towarzystwem Andragogicznym zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Przestrzenie uczenia się dorosłych” organizowanej w Warszawie w dniach 7-8 maja 2020 r. Patronami Konferencji są Czeska Społeczność Andragogiczna oraz Europejska Platforma na rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie.

Więcej »

Konkurs PTP na wybitną monografię

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne konkursem na wybitną monografię pragnę zachęcić Państwa do zgłoszenia na ten konkurs publikacji pracowników Państwa Uczelni. Załączam pismo przewodnie i wniosek.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Agata Cudowska
Sekretarz Kapituły
IV Konkursu PTP na wybitną monografię

Pismo_konkurs PTP_2020.doc, wniosek_wybitna_monografia_ptp.docx

VII Walne Zebranie Towarzystwa Historii Edukacji

13 stycznia od godz. 11.30 w sali 507 odbędzie się na naszym Wydziale VII Walne Zebranie Towarzystwa Historii Edukacji. Towarzystwo działa przy naszym Wydziale – zob. https://www.pedagog.uw.edu.pl/podstrony/the/
Celem zebrania jest wybór nowych statutowych władz Towarzystwa oraz dyskusja na temat przyszłych kierunków badań i publikacji historyków wychowania. Od godz. 10.00 zapraszamy na spotkania i rozmowy do pok. 416.
Adam Fijałkowski

 

IV Międzynarodowa Konferencja Edukacja Przygodą

IV Międzynarodowa Konferencja Edukacja Przygodą 

21 – 23.05. 2020 

Rewita Rynia, ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi (k. Warszawy)

Pedagogika przygody budzi zainteresowanie w coraz szerszych kręgach zawodowych, a także coraz częściej staje się przedmiotem badań i rozważań naukowych. Działania związane outdoor/ adventure education wkraczają do programów kształcenia na poziomie wyższym. Dynamicznie rozwija się nurt edukacji leśnej.

Więcej »

Oferta stypendialna Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dla doktorantów)

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy drugą turę rekrutacji dla doktorantek i doktorantów UW, która potrwa do 31 stycznia 2020 r. W ramach programu 28 doktorantek lub doktorantów otrzyma finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej. Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Aplikacje należy składać elektronicznie na adres: prom@wpia.uw.edu.pl.

Zapraszam do zapoznania się z załączoną broszurą. Informacje dotyczące programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Więcej »

Sukces naszej Koleżanki dr Barbary Kwiatkowskiej-Tybulewicz.

W dniu 20.11.2019 r. dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz odebrała z rąk JM Rektora UW Prof. Marcina Pałysa wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w kształceniu studentów. Wielkie Gratulacje!

Komunikat Inspektora Ochrony Danych, dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

w związku z incydentem naruszenia ochrony danych osobowych, który miał miejsce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazuję w załączeniu komunikat w sprawie przypomnienia zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych z uprzejmą prośbą o zapoznanie i rozesłanie informacji do pracowników Państwa jednostek organizacyjnych. (IOD-042-189-2019.pdf)

Z wyrazami szacunku

Dominik Ferenc

Inspektor Ochrony Danych

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 22 042, e-mail: iod@adm.uw.edu.pl

Znaczący sukces pracowników Wydziału

Dr Joanna Smogorzewska została laureatką  prestiżowej Nagrody Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego w kategorii artykuł naukowy. To jedyna nagroda w Polsce, która wyróżnia naukowców, publicystów, edukatorów piszących o edukacji. Nagrodę  główną przyznano za artykuł pod tytułem Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms  opublikowany w : “Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”. Współautorami artykułu są: dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW  i  dr hab. Paweł Grygiel, UJ.

Wielkie  gratulacje  !

Regulamin Wydziału Pedagogicznego

To kolejna wersja Regulaminu. Na niebiesko zaznaczone są poprawki Pana Rektora, a na żółto nasze.

Regulamin Wydziału Pedagogicznego

Szanowni Państwo w linku znajduje się Regulamin Wydziału Pedagogicznego UW. Na żółto zaznaczone są zmiany wprowadzone po dyskusji na Radzie Wydziału z dn. 15.10.2019r.

Nagroda dla wykładowcy UO dla Pani dr Anny Marianowskiej

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje nagrody dla Wykładowców, którzy wyróżniani są podczas Inauguracji Roku Akademickiego UOUW.

W roku akademickim 2018/2019 najwyższe oceny w przeprowadzonych wśród Słuchaczy ankietach ewaluacyjnych otrzymała, m.inn. dr Anna Marianowska.

https://www.uo.uw.edu.pl/dla-wykladowcow/nagroda-dla-wykladowcow

 

Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103/2019)

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Więcej »

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą listę laureatów konkursu MINIATURA 3

Wśród naukowców, którzy otrzymają finansowanie jest dr Hanna Tomaszewska-Pękała z Wydziału Pedagogicznego UW.

Więcej »

Organizowanie konferencji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo,

uniwersyteckie jednostki organizują wiele konkursów i konferencji. Ich organizatorzy muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Oznacza to, że w regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ten sam obowiązek dotyczy formularzy, za pomocą których zbierają Państwo dane osób chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW