Adres do korespondencji:

ul. Mokotowska 16/20

00-561 Warszawa

+48 22 629 34 04

Kierownicy projektów

dr hab. Barbara Murawska

Kierownik projektu

Co już umiemy? Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów przed egzaminem ósmoklasisty

dr hab. Anna Zielińska, prof. UW

Kierownik projektu

Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich

dr Aleksandra Jasińska-Maciążek

Kierownik projektu

Ostrołęckie obserwatorium oświatowe

mgr Justyna Pałczyńska-Janiak

Kierownik projektu

O.Programuje() Elementy programowania w edukacji początkowej