Współpraca władz Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego została zainicjowana przez Prezydenta Miasta Łukasza Kulika w 2019 roku. Podpisano umowę o współpracy na lata 2019-2023. W ramach współdziałania realizowane są cztery projekty:

  • Ostrołęckie obserwatorium oświatowe,
  • Co już umiemy? Monitorowanie umiejętności uczniów na rok przed egzaminem ósmoklasisty,
  • O.programuje() Elementy programowania w edukacji początkowej,
  • Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich.

Współpracą z ramienia władz Ostrołęki zajmują się Wiceprezydentka Miasta Anna Gocłowska i Dyrektorka ds. Oświaty Bogumiła Jarka, z ramienia UW nad całością działań projektowych opiekę naukową sprawuje dr hab. Roman Dolata, prof. UW.

Łukasz Kulik

Prezydent Ostrołęki

Anna Gocłowska

Wiceprezydentka Ostrołęki

Bogumiła Jarka

Dyrektorka Wydziału Oświaty

Roman Dolata

Opiekun naukowy z ramienia Wydziału Pedagogicznego