Obecnie prowadzone są cztery projekty edukacyjne w ramach współpracy Wydziału Pedagogicznego UW z Władzami Miasta Ostrołęki. Przejdź do danego projektu, by dowiedzieć się więcej o trwających działaniach.

Co już umiemy?

Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów przed egzaminem ósmoklasisty

Demokracja jest OK!

Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich

Elementy programowania w edukacji początkowej