Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów przed egzaminem ósmoklasisty

Celem projektu jest cykliczne diagnozowanie umiejętności uczniów z języka polskiego i matematyki na rok przed egzaminem ósmoklasisty. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie uzyskają porównywalne w skali miasta informacje na temat poziomu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Opracowywane raporty mają przez wszystkim służyć doskonaleniu nauczania.

Co już zrobiono?

W maju 2019 roku sprawdzian odbył się w klasach siódmych. Raport z diagnozy został przekazany na początku października tego samego roku. Zawierał informacje o poziomie wykonania sprawdzianu dla całego Miasta oraz opracowania wyników dla szkół. Podsumowaniem działań w pierwszej edycji badania było spotkanie z dyrektorami szkół oraz nauczycielami języka polskiego i matematyki powiązane z e-szkoleniem w zakresie wybranych problemów nauczania.
Druga edycja diagnozy odbyła się we wrześniu 2020 roku na początku VIII klasy (przesunięcie spowodowane epidemią). Raport z badania został przekazany po miesiącu. Wyniki opracowano również w postaci broszury zawierające rekomendacje dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego i matematyki, ściśle powiązane z poziomem wykonania poszczególnych zadań przez ostrołęckich uczniów. Spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami kończące drugą edycję badań odbyło się zdalnie w listopadzie 2020 roku.

Co dalej?

Kolejna, trzecia edycja badań odbędzie się na początku klasy VIII, czyli we wrześniu 2021 roku, Planujemy przeprowadzenie badania stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Analiza wyników sprawdzianu zostanie przedstawiona w raportach dla poszczególnych szkół w październiku br.