Każdy projekt to zespół badaczy reprezentujących Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, który współpracuje z przedstawicielami ostrołęckich placówek oświatowych. Im większy projekt i szerzej zakrojone działania, tym większy skład osobowy takiego zespołu. Poznaj skład naszych zespołów projektowych.

Co już umiemy? Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów przed egzaminem ósmoklasisty

dr Monika Jakubowska

Kierownik projektu

Członkowie zespołu:

 

 

DR EWA STOŻEK

Zespół wspiera ekspertka dr Ewa Stożek – matematyk, do 2001 roku pracownik Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Z polską szkołą związana od 1995 roku – jako nauczycielka, następnie dyrektorka szkoły oraz edukatorka. Od 2007 pracuje w Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Współtwórczyni polskiej aplikacji metody edukacyjnej wartości dodanej. Ekspertka w zakresie wykorzystania wyników egzaminacyjnych do zarządzania szkołą.

Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich

dr hab. Anna Zielińska, prof. UW

Kierownik projektu

Członkowie zespołu:

Ostrołęckie obserwatorium oświatowe

dr Aleksandra Jasińska-Maciążek

Kierownik projektu

O.programuje() – Elementy programowania w edukacji początkowej

mgr Justyna Pałczyńska-Janiak

Kierownik projektu

Członkowie zespołu: