Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów przed egzaminem ósmoklasisty

Celem projektu jest cykliczne diagnozowanie umiejętności uczniów z języka polskiego i matematyki na rok przed egzaminem ósmoklasisty. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie uzyskają porównywalne w skali miasta informacje na temat poziomu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Opracowywane raporty mają przez wszystkim służyć doskonaleniu nauczania.

2019 rok - I edycja badań

W maju 2019 roku sprawdzian odbył się w klasach siódmych. Raport z diagnozy został przekazany na początku października tego samego roku. Zawierał informacje o poziomie wykonania sprawdzianu dla całego Miasta oraz opracowania wyników dla szkół. Podsumowaniem działań w pierwszej edycji badania było spotkanie z dyrektorami szkół oraz nauczycielami języka polskiego i matematyki powiązane z e-szkoleniem w zakresie wybranych problemów nauczania.

2020 rok - II edycja badań

Druga edycja diagnozy odbyła się we wrześniu 2020 roku na początku VIII klasy (przesunięcie spowodowane epidemią). Raport z badania został przekazany po miesiącu. Wyniki opracowano również w postaci broszury zawierające rekomendacje dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego i matematyki, ściśle powiązane z poziomem wykonania poszczególnych zadań przez ostrołęckich uczniów. Spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami kończące drugą edycję badań odbyło się zdalnie w listopadzie 2020 roku. 

2021 rok - III edycja badań

Trzecia edycja monitorowania przygotowań do egzaminu odbyły się na początku klasy VIII w 2021 roku.

Raporty dla poszczególnych szkół przekazano w październiku. (Po prawej stronie znajduje się ikonka, umożliwiająca otwarcie dokumentu prezentującego fragmenty raportu dotyczącego umiejętności matematycznych).

Seria spotkań z nauczycielami  szkół odbyła się w listopadzie-grudniu 2021 r. Spotkania odbyły sie w formie on-line.

2022 rok - IV edycja badań

Czwarta edycja badań odbyła się w czerwcu 2022 roku i objęła uczniów kończących VII klasę szkoły podstawowej. 

Analiza wyników sprawdzianu została przedstawiona w raportach dla poszczególnych szkół we wrześniu. (Po prawej stronie znajduje się ikonka, umożliwiająca otwarcie dokumentu prezentującego fragmenty raportu dotyczącego umiejętności matematycznych).

Na początku października odbyły się warsztaty dla nauczycieli, których celem była pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

 

Badanie 2022 w liczbach:

Badano
7 szkół, czyli
30 klas, czyli
prawie 600 uczniów

Badało
13 studentek,
3 doktorantki,
4 pracowników Wydziału Pedagogicznego UW
oraz 3 ekspertów spoza UW


Powstało
14 raportów  (łącznie 783 strony)
10 warsztatów (dla 53 nauczycieli)

2023 rok - V edycja badań

Piąta edycja badań odbyła się w maju 2023 roku i objęła uczniów kończących VII klasę szkoły podstawowej. 

Analiza wyników sprawdzianu została przedstawiona w raportach dla poszczególnych szkół we wrześniu. Również we wrześniu odbyły się warsztaty dla nauczycieli. Po raz pierwszy diagnoza miała charakter egzaminu próbnego.

Badanie 2023 w liczbach:

Badano
7 szkół, czyli
•16 klas, czyli
300 uczniów

Badało
•9 studentek,
•4 pracowników Wydziału Pedagogicznego UW
oraz 4 ekspertów spoza UW


Powstało
14 raportów  (łącznie 882 strony)
•2 warsztaty (dla 54 nauczycieli)

Artykuły naukowe i wystąpienia na konferencjach:

Artykuł oraz prezentacja wystąpienia
na XXVIII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
Kraków, 23-24 września 2022
"Pewność wyboru odpowiedzi w zadaniach zamkniętych" M. Jakubowska-Mirek i E. Stożek

Prezentacja wystąpienia podczas konferencji
Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli,
Warszawa, 17-18 listopada 2022

"Wykorzystywanie wyników monitorowania umiejętności uczniów z języka polskiego w praktyce szkolnej"

B. Murawska, J. Dobkowska

Artykuł oraz prezentacja wystąpienia
na XXIX Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
Łódź, 22-24 września 2023
"Zrozumieć zadanie, czyli opowieść o tym, jak próbowano zmierzyć niewiedzę ucznia" M. Jakubowska-Mirek i E. Stożek

Prezentacja wystąpienia podczas XXIX Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w Łodzi (22-24 września 2023 r) "Zrozumieć zadanie, czyli opowieść o tym jak próbowano zmierzyć niewiedzę ucznia" M. Jakubowska i E. Stożek

Dobkowska, J., Murawska, B. (2023). Wykorzystanie wyników monitorowania umiejętności uczniów z języka polskiego w praktyce szkolnej. Kwartalnik Pedagogiczny, 2(268), s. 101-119Jakubowska-Mirek, M., Stożek, E. (2023). Monitorowanie osiągnięć uczniów z matematyki jako metoda doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwartalnik Pedagogiczny, 2(268), s. 121-140