Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów przed egzaminem ósmoklasisty

Celem projektu jest cykliczne diagnozowanie umiejętności uczniów z języka polskiego i matematyki na rok przed egzaminem ósmoklasisty. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie uzyskają porównywalne w skali miasta informacje na temat poziomu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Opracowywane raporty mają przez wszystkim służyć doskonaleniu nauczania.

Co już zrobiono?

W maju 2019 roku sprawdzian odbył się w klasach siódmych. Raport z diagnozy został przekazany na początku października tego samego roku. Zawierał informacje o poziomie wykonania sprawdzianu dla całego Miasta oraz opracowania wyników dla szkół. Podsumowaniem działań w pierwszej edycji badania było spotkanie z dyrektorami szkół oraz nauczycielami języka polskiego i matematyki powiązane z e-szkoleniem w zakresie wybranych problemów nauczania.

Druga edycja diagnozy odbyła się we wrześniu 2020 roku na początku VIII klasy (przesunięcie spowodowane epidemią). Raport z badania został przekazany po miesiącu. Wyniki opracowano również w postaci broszury zawierające rekomendacje dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego i matematyki, ściśle powiązane z poziomem wykonania poszczególnych zadań przez ostrołęckich uczniów. Spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami kończące drugą edycję badań odbyło się zdalnie w listopadzie 2020 roku. 

Trzecia edycja monitorowania przygotowań do egzaminu odbyły się na początku klasy VIII w 2021 roku. Raporty dla poszczególnych szkół przekazano w październiku. Seria spotkań z nauczycielami  szkół odbyła się w listopadzie-grudniu 2021 r.

Co dalej?

Kolejna, czwarta edycja badań odbyła się pod koniec klasy VII, czyli w czerwcu 2022 roku. Analiza wyników sprawdzianu zostanie przedstawiona w raportach dla poszczególnych szkół w październiku br. Planowane są spotkania, na których przedyskutowane zostaną wyniki diagnoz w kontekście przygotowań do egzaminu ósmoklasisty 2023.