dr hab. Anna Zielińska

Stanowisko:
profesor UW
Jednostka:
Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją
Funkcje:
prodziekan Wydziału Pedagogicznego do spraw nauki; przewodnicząca wydziałowej komisji do spraw przewodów doktorskich; przewodnicząca wydziałowej komisji nauki;
Telefon:
022 553 08 18
E-mail:
azielinska@uw.edu.pl
Dyżur:
122, Dyżury w semestrze letnim: środa, godz.15-17;
piątek, godz. 16-17


 
Prowadzone zajęcia:
Elementy prawa dla pedagogów - wykład;

Podstawy prawne pracy z dzieckiem  i rodziną- konwersatorium;

Seminarium magisterskie: Rodzina i szkoła wobec wyzwań współczesności

Prawo w oświacie - dla studiów podyplomowych


 
Zainteresowania naukowe:
edukacja obywatelska, socjalizacja polityczna młodzieży, reformy oświaty, prawo oświatowe.


 
Wybrane publikacje:
Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, WUW, Warszawa 2008..

Demokracja w oczach młodzieży. Znaczenie czynników socjalizacji rodzinnej szkolnej dla rozumienia demokracji przez nastolatków [w:] Kultura, zmiana społeczna, wychowanie: inspiracje i poszukiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006.

Czy szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży – wykorzystane czy zaniechane szanse? Rozdział w książce: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.

Standards for teacher training in force in Poland and the educational practice of higher education institutions – www.atee2005.nl, wspólnie z A. Wiłkomirską.

The teacher's professional career in light of the premises of the Polish educational reform wspólnie z A. Wiłkomirską [w:] Problems of Teacher Education in Rolling Changes of Educational System all over the World, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży, współautorzy: R. Dolata, K. Koseła, A. Wiłkomirska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2004.

Artykuły w „Kwartalniku Pedagogicznym” dotyczące postaw obywatelskich młodzieży i prawa oświatowego.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW