dr Monika Jakubowska-Mirek

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją
E-mail:
m.jakubowska@uw.edu.pl
Dyżur:
411
Urlop:
urlop macierzyński


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
- kultura szkoły
- edukacja szkolna i przedszkolna
- kształcenie nauczycieli
- wielokulturowość, edukacja międzykulturowa

Zajmuje się badaniem edukacji, w szczególności monitorowaniem osiągnięć szkolnych oraz badaniem kultury szkoły. Autorka projektów ewaluacyjnych szkół i przedszkoli, realizowanych w kilku gminach w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych.
Prowadzi działalność konsultacyjną dla zarządów szkół oraz szkolenia dla nauczycieli. Członek Narodowej Rady Rozwoju oraz Advisory Body of EASSE.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Tutoring rodzinny jako element kultury szkoły, "Rozprawy społeczne" 12(3), s.29-37 2018

Diagnoza rozumowania heurystycznego w procesie rozwiązywania i tworzenia zadań z treścią,  "Studia z Teorii Wychowania", 4/2018

Badanie kultury szkoły jako szansa poznania wrażliwości aksjologicznej placówki [w:] Wartości-edukacja-przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, (red.) K. Czykier, T. Sosnowski, T. Bajkowski, Białystok 2017

Tutoring wychowawczy jako refleksyjna praxis edukacyjna [w:] Refleksyjne wychowanie - profilaktyka edukacyjna i rodzinna. t.III, red. B. Ecler-Nocoń, M. Kitlińska-Król, Kraków-Katowice 2017

Pamięć instytucjonalna-magazyn i element kultury szkoły, "Kultura polityka" 18/2015

Transmisja potrzeb kulturowych [w:] Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do globalnego świata, Daniel Wiśniewski (red), Warszawa: Difin, 2015

Wychowanie personalistyczne a podejście indywidualne [w:] Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. W stronę edukacji spersonalizowanej, red. Stanisław Kowal i Małgorzata Mądra – Kupiec, 2015

Kto wychowuje współczesne kobiety? Kulturowe i społeczne uwarunkowania edukacji dziewcząt [w:] Kobieta w mozaice kulturowej. Wyzwania społeczno-edukacyjne kobiet w perspektywie międzynarodowej, t.II, red. Magdalena Lubińska-Bogacka i Ewa Zawisza, Kraków, 2015

Wychowanie przez działanie (redakcja naukowa), 2012

Kultura dyskryminowana, „Posłaniec”, 9/2009

Edukacja znaczy wychowanie [w:] Batalia o szkołę, R. Legutko (red), Warszawa: CODN 2007


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW