dr hab. Roman Dolata

Stanowisko:
profesor uczelni


Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją


Funkcje:
Kierownik Katedry


E-mail:
rdolata@uw.edu.pl


Dyżur:
p. 411, piątki, godz. 15.00 - 16.00

W razie potrzeby kontaktu via internet proszę o e-maila. W godzinach dyżuru wyślę zaproszenie na Google Meet. Proszę korzystać z adresu uniwersyteckiego.

9.10.2020 będę dostępny tylko via Google Meet
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji.
Kierowałem pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Byłem członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS.

Opublikowałem ponad 40 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w publikacjach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (10.2020) h-indeks = 13, cytowania: 554.


books 25160 340

Wybrane publikacje:


Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dolata R. (2009). Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? Edukacja. Studia, Badania, innowacje. Nr 1 (105), s. 60-67.

Dolata R. (2010). Cicha rewolucja w oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje. Nr 1 (109), s. 51-60.

Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, s. 41-47.

Szaleniec H., Dolata R. (2012). Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, 37-41.

Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A. (2013). Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD. Wyniki, trendy, kontekst i porównywalność. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Dolata R., Hawrot A., Hummeny G., Jasińska A., Koniewski M., Majkut P., Żółtak T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata R. (red.) (2014). Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Tom 1. i 2. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata R., Grygiel P., Jankowska D., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J. (2015). Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata R., Sitek M. (red. ) (2015). Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Skórska P., Świst K., Grygiel P., Humenny G., Modzelewski M., Dolata R. (2017). Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewcząt i chłopców z języka polskiego? Edukacja, 3(142), 52–69 doi: 10.24131/3724.170304.

Smulczyk M., Dolata R., Pokropek A. (2019). Selekcja na progu szkoły ponadgimnazjalnej: merytokracja czy statusowy determinizm? Kwartalnik Pedagogiczny. 4 (254), 216-236.

Grygiel P., Humenny G., Dolata R. (2020). Loneliness, Metaperception and Peer Network Position Among Early Adolescents. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1 (30), 27-43. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.002


idea 5393862 640

Aktywność naukowa:


Realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z Ostrołęką


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap