dr hab. Roman Dolata

Stanowisko:
profesor uczelni


Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją


Funkcje:
Kierownik Katedry


E-mail:
rdolata@uw.edu.pl


Dyżur:
p. 411, piątek, godz. 12.00 - 13.00

W razie potrzeby kontaktu via internet proszę o e-maila. W godzinach dyżuru wyślę zaproszenie na Google Meet. Proszę korzystać z adresu uniwersyteckiego.
Zainteresowania naukowe:


Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji.
Kierowałem pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Byłem członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS.

Opublikowałem ponad 50 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w publikacjach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (06.2023) h-indeks = 15, cytowania: 691.


Wybrane publikacje:


Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dolata R. (2009). Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? Edukacja. Studia, Badania, innowacje. Nr 1 (105), s. 60-67.

Dolata R. (2010). Cicha rewolucja w oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje. Nr 1 (109), s. 51-60.

Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, s. 41-47.

Szaleniec H., Dolata R. (2012). Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, 37-41.

Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A. (2013). Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD. Wyniki, trendy, kontekst i porównywalność. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Dolata R., Hawrot A., Hummeny G., Jasińska A., Koniewski M., Majkut P., Żółtak T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata R. (red.) (2014). Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Tom 1. i 2. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata R., Grygiel P., Jankowska D., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J. (2015). Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata R., Sitek M. (red. ) (2015). Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Skórska P., Świst K., Grygiel P., Humenny G., Modzelewski M., Dolata R. (2017). Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewcząt i chłopców z języka polskiego? Edukacja, 3(142).

Smulczyk M., Dolata R., Pokropek A. (2019). Selekcja na progu szkoły ponadgimnazjalnej: merytokracja czy statusowy determinizm? Kwartalnik Pedagogiczny. 4 (254), 216-236.

Grygiel P., Humenny G., Dolata R. (2020). Loneliness, Metaperception and Peer Network Position Among Early Adolescents. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1 (30), 27-43.

Humenny, G., Grygiel, P., Dolata, R. Świtaj P. (2021). Peer network Status and Depressive Symptoms Among Early Adolescents: Testing the Mediating Effects of Metaperception and Loneliness. School Mental Health 13, 250–265.

Dolata, R., Jasińska-Maciążek A., Stelmach J. (2021). Przedstawienie projektu współpracy szkół i władz miasta Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Kwartalnik Pedagogiczny, 1/259, 19-53.

Dolata, R. (2021). Nierówności edukacyjne i szkolne segregacje czyli szkoła publiczna wobec wyzwań spójności społecznej w lokalnym systemie edukacji. Kwartalnik Pedagogiczny, 1/259, 19-53.

Dolata, R., Murawska, B. (2021). Wiek rodziców a szkolne funkcjonowanie uczniów klasy szóstej. Kwartalnik Pedagogiczny, 66 (3 (261)): 124-151.

Dolata, R., Jasińska-Maciążek, A., Smulczyk, M., Stelmach, J. (2021). Ostrołęckie obserwatorium oświatowe – badania edukacyjne wspierające politykę lokalną. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rębisz S, Jasińska-Maciążek A, Grygiel P, Dolata R. Psycho-Social (2023). Correlates of Cyberbullying among Polish Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health.  20(8):5521. https://doi.org/10.3390/ijerph20085521


Aktywność naukowa:


Od 2019 koordynacja projektów edukacyjnych we współpracy z Ostrołęką. Patrz: https://www.pedagog.uw.edu.pl/ostroleka/


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW