dr hab. Roman Dolata

Stanowisko:
profesor uczelni
Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją
Funkcje:
Kierownik Katedry
Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
E-mail:
rdolata@uw.edu.pl
Dyżur:
p. 411, piątki, godz. 16.00 - 17.00

W razie potrzeby kontaktu via internet proszę o e-maila. W godzinach dyżuru wyślę zaproszenie na Google Meet. Proszę korzystać z adresu uniwersyteckiego.


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
Wprowadzenie do metodologii badań społecznych

Metody badań społecznych

Zbieranie i analiza danych ilościowych w badaniach społecznych

Ewaluacja instytucji edukacyjnych


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji.
Kierował pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Był członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS. Opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w publikacjach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (07.2020) h-indeks = 13, cytowania: 546.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dolata R. (2009). Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? Edukacja. Studia, Badania, innowacje. Nr 1 (105), s. 60-67.
Dolata R. (2010). Cicha rewolucja w oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje. Nr 1 (109), s. 51-60..
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, s. 41-47
Szaleniec H., Dolata R. (2012). Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji. Polityka Społeczna, nr tematyczny 1, 37-41.
Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A. (2013). Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD. Wyniki, trendy, kontekst i porównywalność. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Dolata R., Hawrot A., Hummeny G., Jasińska A., Koniewski M., Majkut P., Żółtak T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
Dolata R. (red.) (2014). Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Tom 1. i 2. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Dolata R., Grygiel P., Jankowska D., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J. (2015). Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Dolata R., Sitek M. (red. ) (2015). Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Skórska P., Świst K., Grygiel P., Humenny G., Modzelewski M., Dolata R. (2017). Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewcząt i chłopców z języka polskiego? Edukacja, 3(142), 52–69 doi: 10.24131/3724.170304.


 
magnifying 2681173  340
Aktywność naukowa:
Realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z Ostrołęką


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW