dr Marek Smulczyk

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją
E-mail:
m.smulczyk@uw.edu.pl
Dyżur:
411, semestr letni: czwartek 10.45-11.45


 
Zainteresowania naukowe:
dr Marek Smulczyk jest badaczem zajmującym się psychologią i socjologią edukacji. Od kilku lat realizuje badania dotyczące jakości edukacji, pomiaru kompetencji oraz monitorowania osiągnięć szkolnych. Uczestniczył w międzynarodowych programach badawczych takich jak TEDS-M, ICILS, PISA edycja 2009, 2012 i 2015. Koordynował realizację polskich paneli edukacyjnych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Ukończył studia psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wykładowcą akademickim i trenerem z zakresu psychologii społecznej i pedagogiki. Autor kilkunastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych. Obecnie zajmuje się wpływem czynników sukcesu i ryzyka edukacyjnego na procesy ruchliwości społecznej.


 
Wybrane publikacje:
Repozyturium z publikacjami:

https://uw.academia.edu/MarekSmulczyk

lub

www.researchgate.net/profile/Marek_Smulczyk


 
Aktywność naukowa:
2019-2020 grant NCN w ramach konkursu Miniatura: Pilotaż procedury doboru próby i metody zbierania oraz analizy danych (IDI) do badania jakościowego nad przezwyciężeniem determinizmu statusowego karier edukacyjnych wśród studentów prestiżowych kierunków

2018-2019 wykonawca w projekcie: Akademia Sztuki Myślenia

 


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW