Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?


profesor dr hab. Anna Wiłkomirska

Stanowisko:
profesor zwyczajny


Jednostka:
Katedra polityki oświatowej i badań społecznych nad edukacją


Funkcje:
Dziekan Wydziału Pedagogicznego,Przewodniczący Komisji ds Rozwoju Kadry WP oraz członkini Senackiej Komisji ds Kadry
Dean of the Faculty of Education


Telefon:
55-308-18


E-mail:
awilkomirska@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 329 lub 120, Uwaga!
dyżur: wtorek, g.12.00 - 13.30
Zainteresowania naukowe:


Polityka edukacji, Socjologia edukacji,

Policy of education, sociology of education


Wybrane publikacje:


2018 Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania. Inspiracje dla współczesnej pedagogiki. (razem z K. Marzec-Holką i A. Radziewiczem)

2016 Jaki patriotyzm? Wyd. Difin, Warszawa (razem z A. Fijałkowskim). What form of patriotism?

2013 System awansu zawodowego nauczycieli a jakość pracy szkoły, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (razem z A. Zielińską). The system of professional advancement for teachers and the quality of school work.

2013 Wiedzieć i rozumieć aby być obywatelem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Knowing and understanding in order to be a citizen

2010 r. Między nieuchronnościa a możliwością. Wychowanie w warunkach zmiany. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa – redakcja naukowa książki (wspólnie z Anną Przecławską) Between inevitability and possibility. Upbringing in changing conditions

2007 r. Kształcenie i wymagany zakres kompetencji zawodowych nauczycieli w krajach Unii Europejskiej w: Kwartalnik Pedagogiczny nr 4 Teacher education and the expected range of professional teacher competences in the EU

2006 r. Kultura, zmiana społeczna, wychowanie: inspiracje i poszukiwania. Culture and social change: bringing inspiration and exploration
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego – redakcja naukowa książki (wspólnie z A. Grodzkim i D. Świerczyńską-Jelonek).

2005 r.Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. Evaluation of teacher education in Poland

2004 r.Reforma egzaminu maturalnego (razem z R. Dolatą i E. Putkiewicz)
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. Reform of end of school exams.

2004 r.Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie ofert edukacyjnych (wspólnie z E. Putkiewicz) Instytut Spraw Publicznych, Warszawa State and non-state schools - a comparison of the education offered

2004 r. Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży (razem z R. Dolaną, K. Kosełą, A. Wiłkomirską, A. Zielińską) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa