dr hab. Barbara Murawska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Dydaktyki i Pedeutologiiutologii


Funkcje:
Prodziekan d/s studenckich
Kierownik Studiów Podyplomowych Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się


E-mail:
barbaramurawska@uw.edu.pl


Dyżur:
115, wtorek 11.30-13.00
Umów spotkanie

icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


- społeczne aspekty funkcjonowania dziecka w placówkach edukacyjnych
- ewaluacja procesu kształcenia
- diagnozowanie umiejętności dzieci w wieku szkolnym
- nauka czytania w przedszkolu i w szkole
- kształcenie nauczycieli


books 25160 340

Wybrane publikacje:


- B. Murawska (2009) Badanie umiejętności czytania. W: M. Dąbrowski (red.) Trzecioklasista i jego nauczyciel. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2009) Między przymusem a potrzebą sprawstwa-wywiady z nauczycielami kształcenia zintegrowanego. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.) Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008- wiele różnych światów? CKE, Warszawa.
- E. Putkiewicz, B. Murawska, M. Piotrowski (2009) Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Kwartalnik Pedagogiczny nr. 2.
- B. Murawska (2011) Pozwólmy dzieciom czytać. CKE, Warszawa
- B. Murawska (2011) Badanie umiejętności czytania. W: M. Dąbrowski(red.) Trzecioklasiści 2010. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2011) Nauczyciele o edukacji językowej w praktyce szkolnej. W: M. Dąbrowski(red.) Trzecioklasiści 2010. CKE, Warszawa, str. 187-197,
- B.Murawska (2011) Nauczyciel kształcenia zintegrowanego-o sobie, uczniach i szkole. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.) Szkolne rzeczywistości uczniów klas trzecich w środowisku wiejskim. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2011) Czytanie tekstu literackiego. W: A. Pregler, E. Wiatrak Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2011. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Badanie umiejętności czytania. W: B. Murawska, M. Żytko(red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska z M. Żytko (2012) Środowisko rodzinne a umiejętności uczniów. W: B. Murawska, M. Żytko(red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Czytanie tekstu popularnonaukowego. W: A. Pregler, E. Wiatrak Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2012. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Badanie umiejętności czytania. W: B. Murawska, M. Żytko (red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska z M. Żytko (2012) Środowisko rodzinne a umiejętności uczniów. W: B. Murawska, M. Żytko (red.) Uczeń, szkoła, dom. IBE, Warszawa.
- B. Murawska (2012) Czytanie tekstu popularnonaukowego. W: A. Pregler, E. Wiatrak Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Raport OBUT 2012. CKE, Warszawa.
- B. Murawska (2014) Edukacja wczesnoszkolna. Tom 3 Seria III Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Edukacja. Wyd. IBE. Warszawa.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap