dr Paulina Marchlik

Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją
E-mail:
p.marchlik@uw.edu.pl
Dyżur:
223, proszę o kontakt mailowy


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2019/2020:

- Fonetyka praktyczna
- Zintegrowana nauka języka angielskiego
- Zintegrowana nauka sprawności językowych
- Student practice
- Student practice clinic


 
book 30127 340
Zainteresowania naukowe:
przedwczesne kończenie edukacji, młodzież zagrożona, młodzież ryzyka, kształcenie językowe, kształcenie nauczycieli języka angielskiego


 
books 25160 340
Wybrane publikacje:
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4609-1900

Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P., Wrona A. (2019). Reversing the trajectory of school disengagement? Lessons from the analysis of Warsaw youth’s educational trajectories, European Educational Research Journal, Online First, doi: 10.1177/1474904119868866

Marchlik P., Wrona A., & Tomaszewska-Pękała H. (2018). Struggling against the waves or taking another course. School disengagement in the educational trajectories of early school leavers from Warsaw, [w:] L. Van Praag, W. Nouwen, R. Van Caudenberg, N. Clycq, C. Timmerman (red.), Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union, Routledge.

Araújo H.C., Macedo E., Bethoui A., Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P., Wrona A. & Rocha C. (2018). Shaping the policies towards early school leaving in Portugal, Sweden and Poland, [w:] L. Van Praag, W. Nouwen, R. Van Caudenberg, N. Clycq, C. Timmerman (red.), Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union, Routledge.

Tomaszewska-Pękała, H., Wrona, A. & Marchlik, P., (2017). Nauczyciele wobec problemu przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, [w:] J. Madalińska Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 409–428.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2017). Finding inspiring practices on how to prevent ESL and school disengagement. Lessons from the educational trajectories of youth at risk from nine EU countries. Warsaw: Faculty of Education, University of Warsaw.

Marchlik, P. & Tomaszewska-Pękała, H. (2016). Importance and dimensions of ESL in Poland – school staff’s perception, Kwartalnik Pedagogiczny, 4(242), 156–169.

Marchlik, P. (2016). When foreigners join the class. Changes in the university classroom environment – a “cost-benefit” analysis, Kwartalnik Pedagogiczny, 3(241), 126–134.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2015). Between school and work: Vocational education and the policy against early school leaving in Poland, Educação, Sociedade & Culturas, 45, 75–98.


 
magnifying 2681173 340
Aktywność naukowa:

 1. A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children (BECERID; 2017-2020; 2017-1-BE02-KA201-034755; Erasmus+, KA2_KA201)
  - kierownik projektu

 2. PARTICIPA (Erasmus +; 2019-1-PT01-KA202-60950; 2019-2022)
  - wykonawca

 3. Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS; 2017-2019; H2020-EU.3.6.1.2./727069)
  - wykonawca

 4. Reducing Early School Leaving in Europe (RESL.eu; 2013-2018; FP7-SSH-2012-1/320223)
  - wykonawca 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW