dr Paulina Marchlik

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją


Funkcje:
Kierownik Podyplomowych Studiów Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego


E-mail:
p.marchlik@uw.edu.pl


Dyżur:
315, Wtorek, 9.30-10.30
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
Zainteresowania naukowe:


przedwczesne kończenie edukacji, młodzież zagrożona, młodzież ryzyka, kształcenie językowe, kształcenie nauczycieli języka angielskiego


Wybrane publikacje:


ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4609-1900

Marchlik, P., Wichrowska, K., Muszyński, M., Jasińska-Maciążek, A. (2022). Umiejętności z języka angielskiego absolwentów ostrołęckich szkół podstawowych w świetle egzaminu ósmoklasisty 2022. Ostrołęckie Obserwatorium oświatowe 2021/2022. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., Zubala. E. (2022). The lockdown generation: Facing multiple crises in education and the labour market. Profesorado, 26(3), 173193. doi.org/10.30827/profesorado.v26i3.23531
Wichrowska, K., Marchlik, P., Zubala, E. (2022). Children’s games and activities during remote education, Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 7387. doi.org/10.26881/pwe.2022.54.06

Zubala, E., Wichrowska, K., & Marchlik, P. (2022). Personal and social education carried out by Polish primary schools during the Covid-19 pandemic. Two insights into early childhood education. Przegląd Badań Edukacyjnych, 36(1), 2142. doi.org/10.12775/PBE.2022.002

Jasińska-Maciążek, A., Hawrot, A, Marchlik, P, Tomaszewska-Pękała, H., & Żółtak, T. (2022). Various reasons, various trajectories? Interrupted schooling among Polish upper secondary school students, Research Papers in Education, 37(3), 418–440. 10.1080/02671522.2020.1849373

Marchlik, P., Wichrowska, K., & Jasińska-Maciążek, A. (2022). Umiejętności z języka angielskiego absolwentów ostrołęckich szkół podstawowych w świetle egzaminu ósmoklasisty 2021. Ostrołęckie obserwatorium oświatowe 2021/22. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Wichrowska, K., & Marchlik, P. (2021). Nauczyciel języka obcego a kształcenie zdalne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W J. Pękala, K. Białożyt-Wielonek (red.), Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela (ss. 167185). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marchlik, P., Wichrowska, K., & Zubala, E. (2021). The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland,  Education and Information Technologies, 26, 71077131. doi: doi.org/10.1007/s10639-021-10556-6

Gajek, K. & Marchlik, P. (2021). Polish low-income mothers: conversions of human, social and cultural capitals through their lifetime, Contemporary Social Science, 16(4), 494508, doi: 10.1080/21582041.2021.1931954

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2020). Reversing the trajectory of school disengagement? Lessons from the analysis of Warsaw youth’s educational trajectories, European Educational Research Journal, 19(5), 445462. doi:  10.1177/1474904119868866

Marchlik, P., Wrona, A., & Tomaszewska-Pękała, H. (2018). Struggling against the waves or taking another course. School disengagement in the educational trajectories of early school leavers from Warsaw. W L. Van Praag, W. Nouwen, R. Van Caudenberg, N. Clycq, C. Timmerman (red.), Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union (ss. 90–101). Routledge.

Araújo, H.C., Macedo, E., Bethoui, A., Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., Wrona, A. & Rocha, C. (2018). Shaping the policies towards early school leaving in Portugal, Sweden and Poland. W L. Van Praag, W. Nouwen, R. Van Caudenberg, N. Clycq, C. Timmerman (red.), Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union (ss. 47–60). Routledge.

Tomaszewska-Pękała, H., Wrona, A. & Marchlik, P., (2017). Nauczyciele wobec problemu przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. W J. Madalińska Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli (ss. 409–428). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2017). Finding inspiring practices on how to prevent ESL and school disengagement. Lessons from the educational trajectories of youth at risk from nine EU countries. Warsaw: Faculty of Education, University of Warsaw.

Marchlik, P. & Tomaszewska-Pękała, H. (2016). Importance and dimensions of ESL in Poland – school staff’s perception, Kwartalnik Pedagogiczny, 4(242), 156–169.

Marchlik, P. (2016). When foreigners join the class. Changes in the university classroom environment – a “cost-benefit” analysis, Kwartalnik Pedagogiczny, 3(241), 126–134.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2015). Between school and work: Vocational education and the policy against early school leaving in Poland, Educação, Sociedade & Culturas, 45, 75–98.


Aktywność naukowa: 1. Co-created Education through Social Inclusion | “Edukacja współtworzona przez włączanie społeczne” (Erasmus + 621365-EPP-1-2020-1-NO-EPPKA3-IPI-SOC-IN) członkini Grupy Doradczej

 2. Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych członkini zespołu (koordynatorka szkolna)

 3. Ostrołęckie Obserwatorium Oświatowe członkini zespołu

 4. Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education  (PARTICIPA; Erasmus +; 2019-1-PT01-KA202-60950; 2019-2022)
  członkini zespołu

 5. A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children (BECERID; 2017-2020; 2017-1-BE02-KA201-034755; Erasmus+, KA2_KA201)
  kierownik polskiej części projektu

 6. Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS; 2017-2019; H2020-EU.3.6.1.2./727069)
  członkini zespołu

 7. Reducing Early School Leaving in Europe (RESL.eu; 2013-2018; FP7-SSH-2012-1/320223)
  członkini zespołu 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW