dr Paulina Marchlik

Stanowisko:
starszy asystent


Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją


E-mail:
p.marchlik@uw.edu.pl


Dyżur:
315, wtorek, 9.00-10.00
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, podam link do spotkania w Google Meet.
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


przedwczesne kończenie edukacji, młodzież zagrożona, młodzież ryzyka, kształcenie językowe, kształcenie nauczycieli języka angielskiego


books 25160 340

Wybrane publikacje:


ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4609-1900

Gajek, K. & Marchlik, P. (2021). Polish low-income mothers: conversions of human, social and cultural capitals through their lifetime, Contemporary Social Science, 115, online first, doi: 10.1080/21582041.2021.1931954

Marchlik, P., Wichrowska, K., & Zubala, E. (2021). The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland,  Education and Information Technologies, 125, online first, doi: 10.1007/s10639-021-10556-6

Jasińska-Maciążek A., Hawrot A, Marchlik P, Tomaszewska-Pękała H., & Żółtak T. (2020). Various reasons, various trajectories? Interrupted schooling among Polish upper secondary school students, Research Papers in Education, 123, online first, doi: 10.1080/02671522.2020.1849373

Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P., & Wrona A. (2019). Reversing the trajectory of school disengagement? Lessons from the analysis of Warsaw youth’s educational trajectories, European Educational Research Journal, online first, doi:  10.1177/1474904119868866

Marchlik P., Wrona A., & Tomaszewska-Pękała H. (2018). Struggling against the waves or taking another course. School disengagement in the educational trajectories of early school leavers from Warsaw, [w:] L. Van Praag, W. Nouwen, R. Van Caudenberg, N. Clycq, C. Timmerman (red.), Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union (ss. 90–101). Routledge.

Araújo H.C., Macedo E., Bethoui A., Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P., Wrona A. & Rocha C. (2018). Shaping the policies towards early school leaving in Portugal, Sweden and Poland, [w:] L. Van Praag, W. Nouwen, R. Van Caudenberg, N. Clycq, C. Timmerman (red.), Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union (ss. 47–60). Routledge.

Tomaszewska-Pękała, H., Wrona, A. & Marchlik, P., (2017). Nauczyciele wobec problemu przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, [w:] J. Madalińska Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli (ss. 409–428). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2017). Finding inspiring practices on how to prevent ESL and school disengagement. Lessons from the educational trajectories of youth at risk from nine EU countries. Warsaw: Faculty of Education, University of Warsaw.

Marchlik, P. & Tomaszewska-Pękała, H. (2016). Importance and dimensions of ESL in Poland – school staff’s perception, Kwartalnik Pedagogiczny, 4(242), 156–169.

Marchlik, P. (2016). When foreigners join the class. Changes in the university classroom environment – a “cost-benefit” analysis, Kwartalnik Pedagogiczny, 3(241), 126–134.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2015). Between school and work: Vocational education and the policy against early school leaving in Poland, Educação, Sociedade & Culturas, 45, 75–98.


idea 5393862 640

Aktywność naukowa: 1. A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children (BECERID; 2017-2020; 2017-1-BE02-KA201-034755; Erasmus+, KA2_KA201)
  kierownik projektu

 2. PARTICIPA (Erasmus +; 2019-1-PT01-KA202-60950; 2019-2022)
  wykonawca

 3. Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS; 2017-2019; H2020-EU.3.6.1.2./727069)
  wykonawca

 4. Reducing Early School Leaving in Europe (RESL.eu; 2013-2018; FP7-SSH-2012-1/320223)
  wykonawca 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap