dr Aleksandra Jasińska-Maciążek

Stanowisko:
asystent
Jednostka:
Katedra Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją
E-mail:
a.jasinska@uw.edu.pl
Dyżur:
411, czwartki 11:45-13:15


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
Zbieranie i analiza danych ilościowych w badaniach społecznych

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych

Ocenianie w szkole


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
pomiar edukacyjny, ewaluacja instytucji edukacyjnych, metoda edukacyjnej wartości dodanej, uwarunkowania osiągnięć szkolnych, metodologia badań ilościowych


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Jasińska-Maciążek, A. (2017). Metody oceniania efektywności nauczania w Polsce i na świecie – zarys historyczny. [W:] B. Niemierko i M. K. Szmigel (Red.), Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania (s. 202-216). Kraków: Grupa Tomami.

Jasińska-Maciążek, A. i Humenny, G. (2015). Wykorzystanie testów o niskiej doniosłości do oceny efektywności nauczania. Kwartalnik Pedagogiczny 4/2015.

Jasińska-Maciążek, A. (2015). Wpływ zróżnicowania wieku uczniów na szacowanie gimnazjalnych wskaźników edukacyjnej wartości dodanej. Edukacja 2(133), 115-138.

Świst, K., Skórska, P., Koniewski, M., Jasińska-Maciążek, A. (2015). Sex differences in guessing and item omission. Edukacja 3(134), 48-62.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M., Majkut, P., Blukacz, M., Grygiel, P., Otręba-Szklarczyk, A. (2015). (Ko)warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Grygiel, P., Jarnutowska, E., Jasińska-Maciążek, A., Modzelewski, M., Pisarek, J. (2015). Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciażek, A., Rappe, A., Stożek, E., Żółtak, T. (2015). Metoda edukacyjnej wartości dodanej w Polsce. [W:] Dolata, R. i Sitek, M. (Red.), Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Jasińska-Maciążek, A. i Modzelewski, M. (2014). Testy osiągnięć szkolnych TOS3: przykład narzędzia skonstruowanego z wykorzystaniem modelu Rascha. Edukacja 2(127), 85-107.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M., Majkut, P. (2014). Kontekstowy model efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Jasińska-Maciążek, A., Modzelewski, M. (2014). Międzyszkolne i międzyoddziałowe zróżnicowanie wyników nauczania. [W:] R. Dolata (Red.) Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Jasińska-Maciążek, A., Modzelewski, M. (2014). Modele analizy zróżnicowania wyników nauczania. [W:] R. Dolata (Red.) Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., Żółtak, T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Jasińska, A., Modzelewski, M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Polityka Społeczna, (Nr tematyczny 1), 41–46.


 
magnifying 2681173  340
Aktywność naukowa:
2016-2017 Reducing Early School Leaving in Europe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, członek zespołu badawczego

2012-2015 Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych, Instytut Badań Edukacyjnych, członek zespołu badawczego

2009-2013 Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia (SUEK), Instytut Badań Edukacyjnych (2012-2013), członek zespołu badawczego

2009-2012 Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania edukacyjnej wartości dodanej (EWD), Centralna Komisja Egzaminacyjna (do 2012), Instytut Badań Edukacyjnych (2012-2013), członek zespołu badawczego

2009-2010 Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M), IEA, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, członek polskiego zespołu badawczego


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW