Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr Aleksandra Jasińska-Maciążek

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją


Funkcje:
Członek Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika


E-mail:
a.jasinska@uw.edu.pl


Dyżur:
411, piątki 9:30-11:00 (proszę o uprzedni kontakt mailowy)
Zainteresowania naukowe:


pomiar edukacyjny, ewaluacja instytucji edukacyjnych, metoda edukacyjnej wartości dodanej, uwarunkowania osiągnięć szkolnych, metodologia badań ilościowych


Wybrane publikacje:


Rębisz, S., Jasińska-Maciążek, A., Grygiel, P., Dolata, R. (2023). Psycho-Social Correlates of Cyberbullying among Polish Adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health 20(8), 5521. https://doi.org/10.3390/ijerph20085521

Jasińska-Maciążek, A., Hawrot, A., Marchlik, P., Tomaszewska-Pękała, H. i Żółtak, T. (2022). Various reasons, various trajectories? Interrupted schooling among Polish upper secondary school students. Research Papers in Education 37(3), 418-440. https://doi.org/10.1080/02671522.2020.1849373

Dolata, R., Jasińska-Maciążek, A., Smulczyk, M., Stelmach, J. (2021). Ostrołęckie obserwatorium oświatowe – badania edukacyjne wspierające politykę lokalną. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jasińska-Maciążek, A. (2021). Korepetycje – powszechność, uwarunkowania i konsekwencje w lokalnym systemie edukacji. Kwartalnik Pedagogiczny 1(259), s. 72-85.

Jasińska-Maciążek, A. (2020). Does the Use of Electronic Gradebooks Affect Schooling Outcomes? A Study in Polish Primary Schools. Przegląd Badań Edukacyjnych 1(30), 45–64. http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.003

Jasińska-Maciążek, A. (2017). Metody oceniania efektywności nauczania w Polsce i na świecie – zarys historyczny. [W:] B. Niemierko i M. K. Szmigel (Red.), Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania (s. 202-216). Kraków: Grupa Tomami.

Jasińska-Maciążek, A. i Humenny, G. (2015). Wykorzystanie testów o niskiej doniosłości do oceny efektywności nauczania. Kwartalnik Pedagogiczny 4/2015.

Jasińska-Maciążek, A. (2015). Wpływ zróżnicowania wieku uczniów na szacowanie gimnazjalnych wskaźników edukacyjnej wartości dodanej. Edukacja 2(133), 115-138.

Świst, K., Skórska, P., Koniewski, M., Jasińska-Maciążek, A. (2015). Sex differences in guessing and item omission. Edukacja 3(134), 48-62.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M., Majkut, P., Blukacz, M., Grygiel, P., Otręba-Szklarczyk, A. (2015). (Ko)warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Grygiel, P., Jarnutowska, E., Jasińska-Maciążek, A., Modzelewski, M., Pisarek, J. (2015). Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciażek, A., Rappe, A., Stożek, E., Żółtak, T. (2015). Metoda edukacyjnej wartości dodanej w Polsce. [W:] Dolata, R. i Sitek, M. (Red.), Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Jasińska-Maciążek, A. i Modzelewski, M. (2014). Testy osiągnięć szkolnych TOS3: przykład narzędzia skonstruowanego z wykorzystaniem modelu Rascha. Edukacja 2(127), 85-107.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M., Majkut, P. (2014). Kontekstowy model efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Jasińska-Maciążek, A., Modzelewski, M. (2014). Międzyszkolne i międzyoddziałowe zróżnicowanie wyników nauczania. [W:] R. Dolata (Red.) Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Jasińska-Maciążek, A., Modzelewski, M. (2014). Modele analizy zróżnicowania wyników nauczania. [W:] R. Dolata (Red.) Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., Żółtak, T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dolata, R., Jasińska, A., Modzelewski, M. (2012). Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Polityka Społeczna, (Nr tematyczny 1), 41–46.


Aktywność naukowa:


od 2019 Ostrołęckie obserwatorium oświatowe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny,  kierownik projektu

2016-2017 Reducing Early School Leaving in Europe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, członek zespołu badawczego

2012-2015 Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych, Instytut Badań Edukacyjnych, członek zespołu badawczego

2009-2013 Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia (SUEK), Instytut Badań Edukacyjnych (2012-2013), członek zespołu badawczego

2009-2012 Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania edukacyjnej wartości dodanej (EWD), Centralna Komisja Egzaminacyjna (do 2012), Instytut Badań Edukacyjnych (2012-2013), członek zespołu badawczego

2009-2010 Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M), IEA, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, członek polskiego zespołu badawczego