Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?


dr Monika Gromadzka

Stanowisko:
Adiunkt


Jednostka:
Zakład Edukacji Ustawicznej i Andragogiki


Funkcje:
Członkini Rady Wydziału
Opiekunka Warszawskiego Koła Andragogicznego


E-mail:
monika.gromadzka@uw.edu.pl


Dyżur:
Online/ 422, czwartek 10.30 - 12.00. Uprzejmie proszę o umówienie się ze mną max. do godziny 18.00 w środę.
Od 1 października 2022 do 30 września 2023 przebywam na urlopie naukowym. Kontakt tylko online.
Umów spotkanie


Urlop:
do 6.09.2022.
Zainteresowania naukowe:


Andragogika, badania jakościowe, edukacyjne formy wspierania rozwoju, edukacja nieformalna, kultura popularna, orientacje temporalne i ich wpływ na rozwój osobisty jednostki.


Wybrane publikacje:


Monografie:

A. Frąckowiak, M.Gromadzka, J. Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej (2019).

Spełnione marzenia? Kobieta w okresie średniej dorosłości w roli studentki (2016).

Monografia pod redakcją:

Monika Gromadzka (red.) (2018), Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce, Warszawa.

Rozdziały w książkach:

Mijal M., Cieśla M., Gromadzka M. (2021), Educational Escape Room – Challenges and Obstacles.  [w:] M. Wardaszko, S. Meijer, H. Lukosch, H. Kanegae, W.C. Kriz, M. Grzybowska-Brzezińska (ed.); Simulation & Gaming through times and across disciplines. 50th International Simulation and Gaming Association Conference, ISAGA 2019, Warsaw, Poland, August 26–30, 2019, Revised Selected Papers, “Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI”, Springer, ISBN: 978-3-030-72132-9, s.84 – 98.

EPALE – a virtual learning community (?). The experience of buildinga virtual international learning community [w:] Veteška J. (red.) Adult Education 2018 – Transformation in the Era of Digitizationand Artificial Intelligence (2019).

Program kształcenia andragogów na Wydziale Pedagogicznym UW w opinii absolwentów [w:] E. Skibińska (red.) Kariery zawodowe andragogów : studium empiryczne (2015).

Edukacja początkowa dorosłych w RPA [w:] J. Półturzycki, A. Frąckowiak (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich, Tom 2 , (2011).

Edukacja Dorosłych w Irlandii- wybrane zagadnienia [w:] J. Półturzycki, A. Frąckowiak (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Tom 1 (2010).

Wybrane artykuły:

Gromadzka M. (2021),Józef Półturzycki- pedagog, badacz, mentor , „Edukacja Dorosłych”, nr 2(2021).


Anna M Abdollahi, Natalie A Masento, Henna Vepsäläinen, Michal Mijal, Monika Gromadzka, Mikael Fogelholm (2021), Investigating the Effectiveness of an Educational Escape Game for Increasing Nutrition-Related Knowledge in Young Adolescents: A Pilot Study, “Frontiers in Nutrition”, Vol 8(2021). https://doi.org/10.3389/fnut.2021.674404.


Skuteczność escape roomu jako narzędzia w wynikach testów i wypowiedziach uczestników, "Homo ludens", nr 1(13) 2020, s. 163-178. Indeksowany na: CEJSH, ICI, IJML  ISSN 2080-4555

Pietrusińska Marta, Gromadzka Monika (2018), Edukacja obywatelska dorosłych w Warszawie – w stronę lokalności i aktywności, "Rocznik Andragogiczny", vol. 25, s. 115-125.

Idę na studia! łatwo powiedzieć... Badania narracyjne studentek rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości, "Rocznik Andragogiczny" (2014).


Aktywność naukowa:


Projekt: 501-D126-60-0208156

Children obesity and how to reduce it/EIT Food, RIS Regional Innovation Scheme. Na zasadach program Horyzont. Stanowisko: badacz.

Poprzednie:

Projekt:501-D126-60-0208983 Games of Foods / EIT Food, na zasadach Horyzont 2020.   Stanowisko: Badacz (Wydział Zarządzania UW).

Projekt: 501-D126-60-0208135 Human Capital/EIT Food, na zasadach Horyzont 2020. Stanowisko: badacz.

Projekt: 501-D126-60-0208123 Master of Food Systems EIT Food, na zasadach Horyzont 2020. Stanowisko: badacz.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; FRSE/IBE. Stanowisko: Ekspert.

Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych, współpraca Urzędu Miasta Ostrołęka i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowisko: koordynator szkoły.