avatar2

dr Monika Gromadzka

Stanowisko:
Adiunkt
Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
Funkcje:
Członkini Rady Wydziału 2016-2020.
Opiekunka Warszawskiego Koła Andragogicznego.
E-mail:
monika.gromadzka@uw.edu.pl
Dyżur:
sala 422, Dyżur w wakacje:
online, po wcześniejszym umówieniu się mailowym.
Urlop:
6.07-20.07; 3.08-12.08; 10.09-18.09


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Andragogika, badania jakościowe, edukacyjne formy wspierania rozwoju, edukacja nieformalna, kultura popularna, orientacje temporalne i ich wpływ na rozwój osobisty jednostki.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Monografie:

A. Frąckowiak, M.Gromadzka, J. Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej (2019).

Spełnione marzenia? Kobieta w okresie średniej dorosłości w roli studentki (2016).

Monografia pod redakcją:

Monika Gromadzka (red.) (2018), Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce, Warszawa.

Rozdziały w książkach:

EPALE – a virtual learning community (?). The experience of buildinga virtual international learning community [w:] Veteška J. (red.) Adult Education 2018 – Transformation in the Era of Digitizationand Artificial Intelligence (2019).

Program kształcenia andragogów na Wydziale Pedagogicznym UW w opinii absolwentów [w:] E. Skibińska (red.) Kariery zawodowe andragogów : studium empiryczne (2015).
Edukacja początkowa dorosłych w RPA [w:] J. Półturzycki, A. Frąckowiak (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich, Tom 2 , (2011).
Edukacja Dorosłych w Irlandii- wybrane zagadnienia [w:] J. Półturzycki, A. Frąckowiak (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Tom 1 (2010).

Wybrane artykuły:

Pietrusińska Marta, Gromadzka Monika (2018), Edukacja obywatelska dorosłych w Warszawie – w stronę lokalności i aktywności, "Rocznik Andragogiczny", vol. 25, s. 115-125.
Idę na studia! łatwo powiedzieć... Badania narracyjne studentek rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości, "Rocznik Andragogiczny" (2014).
Irlandzki Festiwal Bealtaine jako przykład wspierania twórczej aktywności osób starszych, "Dyskursy Młodych Andragogów", t.10 (2009).


 
magnifying 2681173  340
Aktywność naukowa:
Projekt:501-D126-60-0208983 Games of Foods / EIT Food, na zasadach Horyzont 2020.   Stanowisko: Badacz (Wydział Zarządzania UW).

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; FRSE/IBE. Stanowisko: Ekspert.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW