Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr Marta Jadwiga Pietrusińska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Pracownia Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej


Funkcje:
Członkinii Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Członkini Centrum Badań nad Problematyka Kobiet i Płci

Koordynatorka Gender and Migration Research Network

Współpracowniczka pionu ds. równości

Członkinii Grupy Koordynującej Sieć Badaczki i Badacze na Granicy


E-mail:
mpietrusinska@uw.edu.pl


Dyżur:
sala 325, W semestrze zimowym 2022/23 nie prowadzę zajęć. W celu umówienie się na spotkanie proszę o kontakt mailowy
Zainteresowania naukowe: • edukacja obywatelska, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w integracji osób odmiennych kulturowo oraz członków grup mniejszościowych

 • partycypacja obywatelska, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie

 • animacja i edukacja wielokulturowa i międzykulturowa

 •  integracja imigrantów oraz uchodźców i społeczeństwa przyjmującego

 •  islam i muzułmanie w Europie

 • psychoanaliza i teorie postkolonialneWybrane publikacje:


Artykuły naukowe  • Pietrusińska M.J. (2022)  „People From the Forest”: Discourse About Migrants in the Narratives of NGO Workers and Activists Involved in Humanitarian Crisis at the Polish-Belarusian Border, Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2022(54), DOI: https://doi.org/10.11649/sn2803 

 • Pietrusińska M.J., Nowosielski M. (2022) Ukrainian forced migrants and the (in)equalities of the Polish educational system, CMR Spotlight 7 (42).

 • U. Markowską - Manista, M.J. Pietrusińska (2021) Concultural practices of young Ukrainians as a challenge for the intercultural openness of Warsaw, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 

 • Pietrusińska, M.J (2021) Edukacja dorosłych jako narzędzie inkluzji migrantów – propozycja zmiany podejścia, „Edukacja”, 3(150) s. 85-96

 • Pietrusińska, M.J (2020) Social pedagogues as migrantscompanions in acculturation, integration and social inclusion, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”, 2 (18), s. s. 263-274

 • Pietrusińska M. J. (2020), Reprezentacje uchodźców w polskiej literaturze dziecięcej – przykład dyskursu prouchodźczego „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 1 (175), s.47–66.

 • Naumiuk A., Pietrusińska M.J. (2019) Podmiotowość, wspólnota, lokalność - koncepcja settlementów a współczesne programy integrujące społeczności lokalnych i migrantów „Kultura i Edukacja”, 2019/1(123), s.175-196.

 • Pietrusińska, M.J. (2018) Inny – ja czy Obcy- potrzebujący. Wizerunki uchodźcy w pro uchodźczych działaniach edukacyjnych, „Czas Kultury” 3/2018, pp. 150-158.

 • Pietrusińska M. J., Gromadzka M. (2018) Edukacja obywatelska dorosłych w Warszawie – w stronę lokalności i aktywności, "Rocznik Andragogiczny”, vol. 25, s. 115-125

 • Pietrusińska M.J. (2017) Budżet partycypacyjny jako potencjał edukacji obywatelskiej dorosłych. Przykład Warszawy, Pedagogika Społeczna Nr 3 (65), s. 157 - 175

 • Wiłkomirska A,, Pietrusińska M.J. (2013) Poziom wiedzy obywatelskiej gimnazjalistów a nowa podstawa programowa, Kwartalnik Pedagogiczny 2/2013, s. 21-48.


Monografie • Jawor A., Markowska-Manista U., Pietrusińska M.J.(2020) Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce, Warszawa: Scholar

 • Pietrusińska M.J. (2016) Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem? Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: WUW.


Rozdziały w recenzowanych pracach zbiorowych • Pietrusińska M.J. (2021) Książki dla najmłodszych o tematyce uchodźczej w pracy katechetycznej [w:] red. W. Necel, M. Pawlus Imigrant we wspólnocie parafialnej. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 113 - 126. 

 • Pietrusińska M.J. (2018) Współczesne wyzwania edukacji obywatelskiej dorosłych w Polsce [w:] Gromadzka Monika, red., Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Warszawa: FRSE

 • Pietrusińska M.J. (2014) 

 • Pietrusińska M. J.  (2014) Dom migracyjny czy niedom - model zamieszkiwania uchodźców z Kaukazu w Polsce [w:] Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, red., Socjologia zamieszkiwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, s. 295-322.

 • Pietrusińska M.J. (2012) Stać się cudzoziemcem - aspekty prawne, społeczne i psychologiczne [w:] Frindt-Bajson A. (red.) Transanima. Między edukacją a animacją międzykulturową, Warszawa: Zakład Poligraficzny UW, s. 18-29.


Raporty i ekspertyzy • Ostaszewska A., Pietrusińska M.J., Lignar-Paczocha K., Szafranek M. (2022). Raport z badań. Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19. Badania porównawcze na temat pracy kobiet. Pobrane z: wsnsir.uw.edu.pl 

 • Ostaszewska A., Pietrusińska M.J., Lignar-Paczocha K., Szafranek M. (2022). Kobiety na uniwersytetach i pandemia Covid-19. Badania porównawcze na temat pracy kobiet. Wnioski i rekomendacje. Pobrane z: wsnsir.uw.edu.pl  

 • Zielińska, A., Pietrusińska, M.J. (2022) Demokratyczna kultura ostrołęckich szkół ponadpodstawowych. Ogólnomiejski raport z diagnozy. Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Warszawski 

 • Pietrusińska M.J., Gebert N. (2022) Leczymy uchodźców. Raport oparty na relacjach pracowników przygranicznych placówek służby zdrowie. Warszawa: Dom otwarty

 • Jawor A., Markowska-Manista U., Pietrusińska M.J. (2019) Bariery w dostępie do do warszawskich instytucji kultury wśród młodych imigrantów z Ukrainy. Diagnoza - Powody - Rekomendacje Report na zlecenie Biura Kultury M.St. Warszawy

 • Pietrusińska M.J., red. (2014) Edukacja obywatelska w praktyce, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Integracji Międzykulturowej. 


Lista publikacji w recenzji i  przygotowaniu

 • Pietrusińska M.J., Trąbka, A., Winogrodzka D. (2023) “It’s about mindset”. How do young migrants in Poland build their resilience?, “Journal of Ethnic and Migration Studies” (w recenzji)

 • Pietrusińska M.J., U. Markowską - Manista (2022) Discrimination against students from Ukraine and Belarus in the post-dependence context of Poland, Migration Studies (w recenzji) 

 • Herman, O., Ostaszewska, A., Pietrusińska, M.J. (2023) Role of positionality in Polish feminist studies and migration studies (przygotowywane do publikacji w Qualitative Sociology) 

 • Pietrusińska, M.J. (2023) ( przygotowane do publikacji w Journal of Borderlands Studies) 

 • Pietrusińska M.J. (2023) (przygotowane do publikacji w  Studiach Migracyjne - Przeglądzie PolonAktywność naukowa: • Zaangażowanie obywatelskie w sytuacji szoku moralnego - kierowniczka projektu (IDUB)

 • Badania partycypacyjne z młodymi migrantami edukacyjnymi: kontrkulturowe praktyki czasu wolnego - kierowniczka projektu (środki własne Wydziału)

 • Bariery w dostępie do do warszawskich instytucji kultury wśród młodych imigrantów z Ukrainy - kierowniczka projektu (środki własne Wydziału)

 • Empowerment through liquid integration of migrant youth in vulnerable conditions - zastępczyni kierowniczki projektu, post-doc (Horizon 2020)

 • Women at universities and the Covid-19 pandemic. Comparative research on women’s work - współautorka projektu, badaczka  (NAWA Grant Interwencyjny)

 • Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym

 • Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych, projekt komercyjno - wdrożeniowy na zamówienie Miasta Ostrołęka - autorka projektu, zastępczyni kierowniczki projektu (badania komercyjne) 

 • Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym - badaczka (SONATA NCN)

 • Prywatne przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy - badaczka (IDUB)

 • Być rodzicem na UW - badaczka (HR Excelence in research)

 • Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii (badania międzynarodowe w ramach pracy doktorskiej)