dr Marta Jadwiga Pietrusińska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej
Funkcje:
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Opiekunka Koła Naukowego Edukacji dla Różnorodności "Dialog"
Koordynatorka Wydziałowa ds. 4EU Alliance
E-mail:
mpietrusinska@uw.edu.pl
Dyżur:
sala 325, wtorek: 10.00-11.30
(konsultacje w czasie zjazdów po umówieniu mailowym)


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:

 • Socjologia wychowania

 • Wstęp do socjologii

 • Polityka społeczna

 • Laboratorium specjalnościowe

 • Academic English in practice

 • Edukacja prawna w szkole

 • Edukacja dla różnorodności - warsztat

 • Migracje i ich konsekwencje

 • Społeczne konsekwencje migracji

 • Migration as a challange for education

 • Opiekunka studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Różnorodności "Dialog" 
book 30127 340
Zainteresowania naukowe:

 • edukacja obywatelska, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w integracji osób odmiennych kulturowo oraz członków grup mniejszościowych

 • partycypacja obywatelska, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie

 • animacja i edukacja wielokulturowa i międzykulturowa

 •  integracja imigrantów oraz uchodźców i społeczeństwa przyjmującego

 •  islam i muzułmanie w Europie

 • psychoanaliza i teorie postkolonialne 
books 25160 340
Wybrane publikacje:

Książki
• Pietrusińska Marta (2016) Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem? Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: WUW.


Artykuły i rozdziały w książkach


•  Naumiuk A., Pietrusińska M. (2019) Podmiotowość, wspólnota, lokalność - koncepcja settlementów a współczesne programy integrujące społeczności lokalnych i migrantów. „Kultura i Edukacja” (w druku)


•  Pietrusińska Marta (2018) Inny – ja czy Obcy- potrzebujący. Wizerunki uchodźcy w prouchodźczych działaniach edukacyjnych. Czas Kultury 3/2018, ss. 150-158.


• Pietrusińska Marta (2018) Współczesne wyzwania
edukacji obywatelskiej dorosłych w Polsce [w:] Gromadzka Monika, red., Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Warszawa: FRSE


• Pietrusińska Marta, Gromadzka Monika (2018) Edukacja obywatelska dorosłych w Warszawie – w stronę lokalności i aktywności, Rocznik Andragogiczny, vol. 25, s. 115-125.


• Pietrusińska Marta (2017) Budżet partycypacyjny jako potencjał edukacji obywatelskiej dorosłych. Przykład Warszawy, Pedagogika Społeczna Nr 3 (65), s. 157 - 175.


• Pietrusińska Marta, red. (2014) Edukacja obywatelska w praktyce, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Integracji Międzykulturowej.


• Pietrusińska Marta (2014) Dom migracyjny czy niedom - model zamieszkiwania uchodźców z Kaukazu w Polsce [w:] Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, red., Socjologia zamieszkiwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, s. 295-322.


• Wiłkomirska Anna, Pietrusińska Marta (2013) Poziom wiedzy obywatelskiej gimnazjalistów a nowa podstawa programowa, Kwartalnik Pedagogiczny 2/2013, s. 21-48.


• Pietrusińska Marta (2012) Stać się cudzoziemcem - aspekty prawne, społeczne i psychologiczne [w:] Frindt-Bajson Anna (red.) Transanima. Między edukacją a animacją międzykulturową. Warszawa: Zakład Poligraficzny UW, s. 18-29. 
magnifying 2681173 340
Aktywność naukowa:

 • Kierowniczka projektu "Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich  szkołach ponadpodstawowych" na zlecenie Urzędu Miasta Ostrołęki

 • Badaczka w projekcie "Uczestnictwo w kulturze studentek i studentów z Ukrainy" na zlecenie Biura Kultury m.st. Warszawy

 • Badaczka w projekcie  nr 2016/23/D/HS2/03442 pt. "Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym", finansowanie NCN, kierownik dr Piotr Jakubowski

 • Badaczka w projekcie - "Równość na UW" – w ramach realizacji Strategii HR Excellence in Research 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW