Home | ARCHIWUM | UWAGA-Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów daje możliwość uruchomienia studiów drugiego stopnia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

UWAGA-Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów daje możliwość uruchomienia studiów drugiego stopnia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Zatem osobom przyjętym (I i II tura rekrutacji) na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostanie zaproponowane przeniesienie na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Procedurę (formularze dotyczące przeniesienia) rozpoczniemy w czasie Dni Adaptacyjnych (24.09.2019 r.).

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap