Home | Fundacja przy Wydziale Pedagogicznym UW

Fundacja przy Wydziale Pedagogicznym UW

Cele działania

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY, A TAKŻE DOROSŁYCH W ZAKRESIE:

  1. WSPIERANIA NAUK PEDAGOGICZNYCH
  2. WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
  3. PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH NA RZECZ OŚWIATY I WYCHOWANIA
  4. UPOWSZECHNIANIA WIEDZY PEDAGOGICZNEJ
  5. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, W ZAKRESIE PKT 1-4
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW