Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czasopisma Wydziału

Kwartalnik Pedagogiczny / Education Research Quarterly to recenzowane czasopismo naukowe, które istnieje od 1956 roku. Powstało z inicjatywy badaczy żywo zainteresowanych problemami współczesnej edukacji i pedagogiki.

Misją czasopisma jest upowszechnianie najnowszych, oryginalnych wyników badań dotyczących edukacji i jej uwarunkowań oraz pedagogiki w Polsce, krajach europejskich i na świecie. Prezentujemy badania, których celem jest rozwój tych obszarów wiedzy oraz poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów.

Kwartalniku Pedagogicznym publikujemy teksty w językach polskim i angielskim w formie artykułów oryginalnych, artykułów przeglądowych oraz artykułów recenzyjnych. Zapraszamy do współpracy naukowców polskich i zagranicznych związanych z pedagogiką, jak i reprezentantów innych dyscyplin naukowych. Zależy nam na tym, by na łamach czasopisma konfrontowane były perspektywy, z jakich na te same bądź zbliżone zagadnienia z zakresu pedagogiki spoglądają przedstawiciele różnych dziedzin nauki.

Wydajemy również numery specjalne (tematyczne), w których prezentowane są badania nad tym, w jaki sposób konteksty globalne, europejskie i regionalne oddziałują na pedagogikę oraz na podejmowane przez nią tematy.

Kultura Pedagogiczna / Pedagogical Culture. An International Journal of Education – międzynarodowe pismo pedagogiczne, ukazuje się dwa razy w roku. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej anonimowej recenzji.

ISSN 2450-1816 wersja online

ISSN 2391-9175 wersja drukowana