Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2022/2023)

Głównym organem Samorządu Studentów jednostki jest Rada Samorządu Studentów. Na naszym Wydziale w jej skład wchodzi 5 studentów wybieranych w wyborach przez wszystkich studentów wydziału. Kadencja członków RSS WPed trwa rok i kończy się w listopadzie lub, w przypadku studentów ostatnich lat studiów – w momencie uzyskania absolutorium. Przewodnicząca/y RSS WPed zasiada w Radzie Wydziału oraz może być delegowany jako członek do Parlamentu Studentów UW.

Głównym zadaniem samorządu jest obrona praw studentów oraz reprezentowanie ich interesów na szczeblu wydziałowym oraz uczelnianym. Członkowie RSS WPed mogą służyć studentom głosem doradczym w trudnych lub konfliktowych sytuacjach a także reprezentować ich przed pracownikami wydziału. Samorząd doradza ponadto w sprawach socjalnych, problemach z akademikami oraz planami studiów.

RSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń okolicznościowych – m.in. otrzęsin, połowinek, imprez karnawałowych oraz spotkań świątecznych. Samorząd dba także o kontakt z jednostkami zewnętrznymi oraz o rozwój studenckiej działalności naukowej i kulturalnej, wspomaga studenckie koła naukowe oraz artystyczne. Wreszcie, samorząd dąży też w swoich działaniach do wewnętrznej integracji społeczności wydziałowej.

W skład Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego wchodzą także przedstawiciele:

  • Rady Wydziału
  • Parlamentu Studentów UW
  • Rady Dydaktycznej

Aktualne informacje o samorządzie i od samorządu można znaleźć na naszej stronie na Facebook’u i Instagramie

Pytania, sugestie i pomysły można komunikować za pośrednictwem fanpage’u na Facebook’u, Instagramie lub wysłać e-mailowo.

Kadencja 2023/24

Członkowie Rady Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego UW:
1. Marta Krystek (mzkrystek@student.uw.edu.pl) – przewodnicząca RSS
2. Natalia Kostuch (n.kostuch@student.uw.edu.pl) – wiceprzewodnicząca RSS, Koordynator ds. Social Mediów RSS
3. Gabriel Siekiera (g.siekiera@student.uw.edu.pl) – pełnomocnik finansowy, Koordynator ds. Organizacji wydarzeń
4. Katarzyna Białek (ki.bialek@student.uw.edu.pl) – członkini RSS
5. Magdalena Wachnicka (mm.wachnick2@student.uw.edu.pl) – członkini RSS

Przedstawiciele do Rady Dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego UW:
1. Martyna Struś
2. Julia Otłowska
3. Gabriel Siekiera

Przedstawiciele do Rady Wydziału Pedagogicznego UW:
1. Marta Krystek
2. Magdalena Wachnicka
3. Katarzyna Białek
4. Antonina Pamięta
5. Gabriel Siekiera
6. Nina Ziemiecka
7. Aleksandra Araszkiewicz

Przedstawiciele Wydziału Pedagogicznego do Parlamentu Studentów:
1. Agata Pietraczyk
2. Marta Krystek