Opłaty

Od 1 października 2010r. został uruchomiony system płatności w USOSweb dla wszystkich studentów Studiów Niestacjonarnych. Po naliczeniu przez Wydział Pedagogiczny odpowiednich należności studentowi w systemie USOSweb pojawi się możliwość wyboru planu ratalnego (jedna rata, dwie raty, trzy raty)
– szczegółowe informacje – Płatności w USOSweb.

Terminy rat w roku akademickim 2022/2023

  1. 26 września 2022 r. (I rok do 3 października 2022 r.)
  2. 13 lutego 2023 r.
  3. 17 kwietnia 2023 r.

Do 24 września 2022 r. należy dokonać wyboru systemu ratalnego. Jeśli student nie zrobi tego do daty transakcji, to następnego dnia system zrobi to za studenta. Wybierze plan domyślny (dwie raty) i będzie naliczał odsetki od całości kwoty czesnego.
Również po wyborze planu ratalnego i po nie uiszczeniu wpłaty w terminie system automatycznie będzie naliczał odsetki.
System USOSweb umożliwia wydrukowanie blankietu przelewu.

Każdy student studiów niestacjonarnych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w par. 4, ust. 3 Umowy o warunkach odpłatności, dotyczącego wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2022/2023.

Oświadczenie dla studentów ROZPOCZYNAJĄCYCH kształcenie w roku akademickim 2022/2023

studia I stopnia (3-letnie), studia II stopnia (2-letnie), studia jednolite magisterskie (5-letnie) Pobierz

Studenci, którzy podjęli studia przed lub w roku 2021/2022, wnoszą opłaty wedle stawek określonych w zarządzeniu Rektora na rok akademicki, w którym rozpoczęli studia.

Oświadczenie dla II roku studiów (I stopnia, II stopnia i jednolitych) Pobierz
Oświadczenie dla III roku studiów (I stopnia i jednolitych) Pobierz

Oświadczenie dla IV roku studiów jednolitych magisterskich  Pobierz

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 –
studia niestacjonarne lub studia w języku obcym oraz powtarzanie zajęć, oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (pdf) studia dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim  (pdf); studia na kierunku w języku angielskim (GPTE)

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 –
studia niestacjonarne lub studia w języku obcym oraz powtarzanie zajęć, oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (pdf) studia dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim  (pdf)

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2020/2021 –
studia niestacjonarne lub studia w języku obcym oraz powtarzanie zajęć, oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (pdf) studia dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim  (pdf)

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 –
studia stacjonarne i niestacjonarne (pdf) studia na zasadach odpłatności (pdf)

 

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 –
studia stacjonarne i niestacjonarne (pdf) studia na zasadach odpłatności (pdf)

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW