Opłaty

Od 1 października 2010r. został uruchomiony system płatności w USOSweb dla wszystkich studentów Studiów Niestacjonarnych. Po naliczeniu przez Wydział Pedagogiczny odpowiednich należności studentowi w systemie USOSweb pojawi się możliwość wyboru planu ratalnego (jedna rata, dwie raty, trzy raty)
– szczegółowe informacje w instrukcji – Płatności w USOSweb.

Terminy rat w roku akademickim 2019/2020

  1. 26 września 2019 r.
  2. 12 lutego 2020 r.
  3. 20 kwietnia 2020 r.

Do 25 września 2019 r. należy dokonać wyboru systemu ratalnego. Jeśli student nie zrobi tego do daty transakcji, to następnego dnia system zrobi to za studenta. Wybierze plan domyślny (dwie raty) i będzie naliczał odsetki od całości kwoty czesnego.
Również po wyborze planu ratalnego i po nie uiszczeniu wpłaty w terminie system automatycznie będzie naliczał odsetki.
System USOSweb umożliwia wydrukowanie blankietu przelewu.

Każdy student studiów niestacjonarnych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w par. 4, ust. 3 Umowy o warunkach odpłatności, dotyczącego wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2019/2020.

Oświadczenie dla studiów I stopnia (3-letnie, licencjat) Pobierz
Oświadczenie dla studiów II stopnia (2-letnie, magisterskie) Pobierz

Oświadczenie dla studiów jednolitych magisterskich (5-letnie, magisterskie) Pobierz

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 –
studia niestacjonarne lub studia w języku obcym oraz powtarzanie zajęć, oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (pdf) studia dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim  (pdf)

 

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 –
studia stacjonarne i niestacjonarne (pdf) studia na zasadach odpłatności (pdf)

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 –
studia stacjonarne i niestacjonarne [pdf] studia na zasadach odpłatności [pdf]

Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 –
studia stacjonarne i niestacjonarne [pdf] studia na zasadach odpłatności [pdf]

 Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 –
studia stacjonarne i niestacjonarne [pdf] studia na zasadach odpłatności [pdf]

 Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2014/2015 –
studia stacjonarne i niestacjonarne [pdf]

 Wykaz opłat obowiązujący w roku akademickim 2013/2014 –
studia stacjonarne i niestacjonarne [pdf]

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW