Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Władze i administracja

Wydział Pedagogiczny UW
ul. Mokotowska 16/20,   00-561 Warszawa
email: pedagog@uw.edu.pl

Faculty of Education
ul. Mokotowska 16/20,   00-561 Warsaw
email: pedagog@uw.edu.pl

Władze Wydziału Pedagogicznego UW / Faculty Authorities

nr pokoju / room numberkontakt /contact
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.
Dziekan
Dean
12122 629 34 04, 22 55 30 818
dziekan.pedagog@uw.edu.pl
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
Prodziekan ds. finansowych
Vice-Dean for Financial Affairs
118awilkomirska@uw.edu.pl
dr hab. Barbara Murawska
Prodziekan ds. studenckich
Vice-Dean for Student Affairs
11522 629 51 72, 22 55 30 828
barbaramurawska@uw.edu.pl
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
Kierownik Studiów Doktoranckich
Head of Doctoral Studies
22622 55 30 859
mzytko@uw.edu.pl
Sekretariat Dziekana
Dean’s Office

Joanna Kraśnicka120tel. 22 629 34 04, 22 55 30 818
fax 22 553 08 74
j.krasnicka@uw.edu.pl
pedagog@uw.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekana / Dean’s representatives

nr pokoju / room numberKontakt / contact
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
Dean’s Representative for Promotion
dr Marek Smulczyk411promocja.wp@uw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. USOS
Dean’s Representative for USOS
mgr Anna Szewczyk11622 55 30 821
a.szewczyk@uw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. mobilności
Dean’s Representative for Mobility
dr Ewelina Zubala 333/324ezubala@uw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków kształcenia w języku angielskim
Dr Katarzyna Brzosko-Barratt227k.brzosko-barratt@uw.edu.pl

Sekretariat Ogólny / Secretariat for general affairs

nr pokojukontakt
mgr Maria Walczewska109tel./fax 22 629 89 79, 22 55 30 814
m.walczewska@uw.edu.pl

Sekcja Dydaktyczna / Didactics Section

Kierownik/Head: mgr Anna Szewczyk

nr pokoju / room numberkontakt / contact

Sekretariat ds. dydaktyki / Didactics Secretary

Pokój nr 116 -- poniedziałek-piątek
mgr Anna Szewczyk
11622 55 30 821
a.szewczyk@uw.edu.pl
mgr Anna Skowrońska11622 55 30 821
a.skowronska@uw.edu.pl
mgr Maria Żurawska11722 55 30 821
mm.zurawska2@uw.edu.pl

Sekretariat ds. spraw studenckich / Secretary for student affairs

Pokój nr 114 - poniedziałek, wtorek, środa: godz. 9.00 - 12.00, piątek: godz. 10.00 - 14.00,
sobota: godz. 09.00 - 14.00 (tylko podczas niektórych zjazdów)
Monday, Tuesday, Wednesday: 9.00 – 12.00, Friday: 10.00 – 14.00, Saturday: 9.00-14.00 (selected weekends)
mgr Ilona Kowalak-Grabowy11422 55 30 811
i.kowalak@uw.edu.pl
mgr Agnieszka Tokarzewska11422 629 51 72, 22 55 30 828
a.tokarzewska@uw.edu.pl
mgr Joanna Zaremba11422 629 51 72, 22 55 30 828
j.zaremba4@uw.edu.pl

Sekcja finansowa / Financial section

nr pokoju / room numberkontakt / contact
poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00
Pełnomocnik Kwestora
mgr Sylwia Swat-Marek
11122 55 30 824
s.swat@uw.edu.pl
Agnieszka Dorocka11022 55 30 822
a.dorocka@uw.edu.pl
Renata Duliasz11022 55 30 822
r.duliasz@uw.edu.pl
Sylwia Woldańska11122 55 30 822
s.woldanska@uw.edu.pl

Wydziałowe Biuro ds. Projektów / Faculty Project Office

nr pokojukontakt
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:00-16:00, czwartek: 10:00-14:00
mgr Marta Uzarska-Bachmura12822 55 30 854,
m.uzarska@uw.edu.pl
Agata Słoma11322 55 30 854,
a.sloma7@uw.edu.pl

Biblioteka / Library

email: biblio.pedagog@uw.edu.pl
nr pokojukontakt
Kierownik Biblioteki / Head of the Library
kustosz mgr Urszula Pawłowicz
1822 55 30 866
ue.pawlowicz@uw.edu.pl
Czytelnia
Reading room
1022 55 30 816
Wypożyczalnia
Lending library
1222 55 30 864
Opracowanie formalne, dary
mgr Mariola Cendrowicz
10522 55 30 810
m.cendrowicz@uw.edu.pl
Wydawnictwa zwarte,
Ewidencja kar
mgr inż. Piotr Iżyłowski
10422 55 30 867
p.izylowski@uw.edu.pl
Wydawnictwa ciągłe
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
mgr Dorota Michałowska
10522 55 30 863
dmichalowska@uw.edu.pl
PBN, bibliometria
opracowanie formalne
mgr Katarzyna Potrzebowska- Pietrzak
10422 55 30 867
k.potrzebowska@uw.edu.pl

Sekcja Technik Przetwarzania Danych / Technical Section

Imię i nazwiskoPracowniaKontakt
prof. dr hab. Roman DolataKoordynator d.s. PS Imago
(SPSS) i Laboratoriów
komputerowych (s. 103,
216)
rdolata@uw.edu.pl
mgr inż. Joanna Kozłowska-PięcekPracownia Projektowania
Informatycznego i Graficznego
p. 329
j.piecek@uw.edu.pl

Sekcja gospodarcza oraz IT / Building Administration & IT

nr pokoju / room numberkontakt / contact
Administrator obiektu
Dariusz Kucharski
10622 55 30 813
da.kucharski@uw.edu.pl
mgr Andrzej Kostaniak12522 55 308 17
akostaniak@uw.edu.pl
mgr inż. Robert Orziński 12522 55 308 17
rorzinski@pedagog.uw.edu.pl
Administrator serwerowni i sieci komputerowej
Wojciech Pięcek
4woju@pingwin.waw.pl
Portierniaparter22 55 30 850