Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | O Wydziale | Władze i administracja

Władze i administracja

Wydział Pedagogiczny
ul. Mokotowska 16/20,   00-561 Warszawa
Telefon – centrala: 55-308-00
tel.: 22 629 34 04
fax. 22 629 89 79
email.:pedagog@pedagog.uw.edu.pl

Uwaga: dzwoniąc z miasta uzyskamy bezpośrednie połączenie z numerem wewnętrznym, gdy numer wewnętrzny poprzedzimy cyframi 22 55.

Władze Wydziału Pedagogicznego UW
nr pokoju kontakt
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.
Dziekan
121 22 629 34 04, wew.308 18
r.p.godon@uw.edu.pl
dr hab. Barbara Murawska
Prodziekan ds. studenckich
115 22 629 51 72, wew. 308 28
barbaramurawska@uw.edu.pl
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
Kierownik Studiów Doktoranckich
 
226 22 553 08 59, wew. 308 mzytko@uw.edu.pl
Administracja Wydziału Pedagogicznego UW
Sekretariat Dziekana
mgr Joanna Kraśnicka 120 22 629 34 04, wew.308 18
fax 22 553 08 74
j.krasnicka@uw.edu.pl pedagog@pedagog.uw.edu.pl

 

SEKRETARIAT OGÓLNY
mgr Maria Walczewska
113 tel. /fax 22 629 89 79, wew. 308 14

m.walczewska@uw.edu.pl

mgr inż. Ewa Bankiewicz
(w środy nieczynne)
119 22 55 308 68
e.bankiewicz@uw.edu.pl
 
SEKCJA DYDAKTYCZNA
SEKRETARIAT DS. DYDAKTYKI
pokój nr 116 – poniedziałek-piątek: 10:30-13:30
mgr Anna Szewczyk
Kierownik Sekcji Dydaktycznej
116 55 308 21 wew. 308 21
a.szewczyk@uw.edu.pl
mgr Anna Skowrońska 116 55 308 21 wew. 308 21
a.skowronska@uw.edu.pl
SEKRETARIAT DS. STUDENCKICH
pokój nr 114 – poniedziałek, wtorek, środa: godz. 9.00 – 12.00, piątek: godz. 10.00 – 14.00
Barbara Dobrowolska

 

114 22 629 51 72, wew. 308 28
b.dobrowolska@uw.edu.pl
mgr Agnieszka Tokarzewska

 

114 22 629 51 72, wew. 308 28
a.tokarzewska@uw.edu.pl
Joanna Zaremba
114 22 629 51 72, wew. 308 28
j.zaremba4@uw.edu.pl
pokój nr 117 – wtorek, środa, piątek: godz. 10.00 – 13.00,
sobota: godz. 09.00 – 15.00 (tylko podczas zjazdów)
mgr Ilona Kowalak-Grabowy

117 22 628 91 54, wew. 308 11
i.kowalak@uw.edu.pl
mgr Maria Skowrońska

 

117 22 628 91 54, wew. 308 11
m.skowronska@uw.edu.pl

 

Sekcja Finansowa

nr pokoju

kontakt

poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00

Pełnomocnik Kwestora
mgr Sylwia Swat-Marek

111

22 55 308 24
s.swat@uw.edu.pl

Agnieszka Dorocka

110

wew. 308 22

a.dorocka@uw.edu.pl

Danuta Ogieniewska

110

wew. 308 22
d.ogieniewska@uw.edu.pl

mgr Ewelina (Maciejewska) Sobczak

110

wew. 308 22
e.sobczak@uw.edu.pl

 

Wydziałowe Biuro ds. Projektów

nr pokoju

kontakt

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:00-16:00, czwartek: 10:00-14:00

mgr Marta Uzarska-Bachmura

310

22 55 308 65,
m.uzarska@uw.edu.pl

mgr Justyna Pałczyńska-Janiak

310

22 55 308 65,
j.palczynska@uw.edu.pl

Biblioteka
email:biblio.pedagog@uw.edu.pl

nr pokoju

kontakt

Kierownik Biblioteki
mgr Urszula Pawłowicz

18

22 55 308 66 wew. 308 66

ue.pawlowicz@uw.edu.pl

Czytelnia

10

wew. 308-16

Wypożyczalnia

12

wew. 308-64

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg

109

wew. 308 10
ujaskolska@uw.edu.pl

mgr inż. Piotr Iżyłowski

104

wew. 308 67

mgr Dorota Michałowska

18c

wew. 308 63
dmichalowska@uw.edu.pl

mgr Katarzyna Potrzebowska- Pietrzak

104

wew. 308-67
k.potrzebowska@uw.edu.pl

Marek Ruszkiewicz

12

wew. 308-64

Elżbieta Stojowska

109

wew. 308 10

mgr Krystyna Zlamal

128

wew. 308 63

mgr Mariola Cendrowicz

128

wew. 308 63
m.cendrowicz@uw.edu.pl

Pracownia Techniczna

nr pokoju

kontakt

poniedziałek-piątek: 9.00-19.00

mgr Andrzej Kostaniak

125

wew.308 17
akostaniak@uw.edu.pl

Zbigniew Maj

125

wew. 308 17
zmaj@uw.edu.pl

mgr inż. Robert Orziński

125

wew. 308 17
rorzinski@pedagog.uw.edu.pl

mgr inż. Joanna Kozłowska-Pięcek
(wt. 12:00-14:00, pt. 12:00-14:00)

109

j.piecek@uw.edu.pl

Sekcja Gospodarcza

nr pokoju

kontakt

Kierownik Teresa Szczęsna

112

22 55 308 13

t.szczesna@uw.edu.pl

Portiernia

wew. 308 50

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW