Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | O Wydziale | Władze i administracja

Władze i administracja

Wydział Pedagogiczny
ul. Mokotowska 16/20,   00-561 Warszawa
Telefon – centrala: 55-308-00
tel.: 22 629 34 04
fax. 22 629 89 79
email.:pedagog@pedagog.uw.edu.pl

Uwaga: dzwoniąc z miasta uzyskamy bezpośrednie połączenie z numerem wewnętrznym, gdy numer wewnętrzny poprzedzimy cyframi 22 55.

Władze Wydziału Pedagogicznego UW
nr pokoju kontakt
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
Dziekan
121 22 629 34 04, wew.308 18
awilkomirska@uw.edu.pl
dr hab. Anna Zielińska, prof. UW
Prodziekan ds. naukowych
122 22 629 34 04, wew. 308 18
azielinska@uw.edu.pl
dr hab. Barbara Murawska
Prodziekan ds. studenckich
115 22 629 51 72, wew. 308 28
barbaramurawska@uw.edu.pl
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.
Kierownik Studiów Niestacjonarnych
118 22 628 91 54, wew. 308 11
r.p.godon@uw.edu.pl
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
Kierownik Studiów Doktoranckich
226 22 553 08 59, wew. 308 59
mzytko@uw.edu.pl
Administracja Wydziału Pedagogicznego UW
Sekretariat Dziekana
mgr Joanna Kraśnicka 120 22 629 34 04, wew.308 18
fax 22 553 08 74
j.krasnicka@uw.edu.pl pedagog@pedagog.uw.edu.pl

 

SEKRETARIAT OGÓLNY
mgr Maria Walczewska
113 tel. /fax 22 629 89 79, wew. 308 14

m.walczewska@uw.edu.pl

mgr inż. Ewa Bankiewicz
(w środy nieczynne)
119 22 55 308 68
e.bankiewicz@uw.edu.pl
 
SEKCJA DYDAKTYCZNA
SEKRETARIAT DS. DYDAKTYKI
pokój nr 116 – poniedziałek-piątek: 10:30-13:30
mgr Anna Szewczyk
Kierownik Sekcji Dydaktycznej
116 55 308 21 wew. 308 21
a.szewczyk@uw.edu.pl
mgr Anna Skowrońska 116 55 308 21 wew. 308 21
a.skowronska@uw.edu.pl
SEKRETARIAT DS. STUDENCKICH
pokój nr 114 – poniedziałek, wtorek, środa: godz. 9.00 – 12.00, piątek: godz. 10.00 – 14.00
Barbara Dobrowolska

 

114 22 629 51 72, wew. 308 28
b.dobrowolska@uw.edu.pl
mgr Agnieszka Tokarzewska

 

114 22 629 51 72, wew. 308 28
a.tokarzewska@uw.edu.pl
Joanna Zaremba
114 22 629 51 72, wew. 308 28
j.zaremba4@uw.edu.pl
pokój nr 117 – wtorek, środa, piątek: godz. 10.00 – 13.00,
sobota: godz. 09.00 – 15.00 (tylko podczas zjazdów)
mgr Ilona Kowalak-Grabowy

117 22 628 91 54, wew. 308 11
i.kowalak@uw.edu.pl
mgr Maria Skowrońska

 

117 22 628 91 54, wew. 308 11
m.skowronska@uw.edu.pl

 

Sekcja Finansowa

nr pokoju

kontakt

poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00

Pełnomocnik Kwestora
mgr Sylwia Swat-Marek

111

22 55 308 24
s.swat@uw.edu.pl

Agnieszka Dorocka

110

wew. 308 22

a.dorocka@uw.edu.pl

Danuta Ogieniewska

110

wew. 308 22
d.ogieniewska@uw.edu.pl

mgr Ewelina (Maciejewska) Sobczak

110

wew. 308 22
e.sobczak@uw.edu.pl

 

Wydziałowe Biuro ds. Projektów

nr pokoju

kontakt

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:00-16:00, czwartek: 10:00-14:00

mgr Marta Uzarska-Bachmura

310

22 55 308 65,
m.uzarska@uw.edu.pl

mgr Justyna Pałczyńska-Janiak

310

22 55 308 65,
j.palczynska@uw.edu.pl

Biblioteka
email:biblio.pedagog@uw.edu.pl

nr pokoju

kontakt

Kierownik Biblioteki
mgr Urszula Pawłowicz

18

22 55 308 66 wew. 308 66

ue.pawlowicz@uw.edu.pl

Czytelnia

10

wew. 308-16

Wypożyczalnia

12

wew. 308-64

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg

109

wew. 308 10
ujaskolska@uw.edu.pl

mgr inż. Piotr Iżyłowski

104

wew. 308 67

mgr Dorota Michałowska

18c

wew. 308 63
dmichalowska@uw.edu.pl

mgr Katarzyna Potrzebowska- Pietrzak

104

wew. 308-67
k.potrzebowska@uw.edu.pl

Marek Ruszkiewicz

12

wew. 308-64

Elżbieta Stojowska

109

wew. 308 10

mgr Krystyna Zlamal

128

wew. 308 63

mgr Mariola Cendrowicz

128

wew. 308 63
m.cendrowicz@uw.edu.pl

Pracownia Techniczna

nr pokoju

kontakt

poniedziałek-piątek: 9.00-19.00

mgr Andrzej Kostaniak

125

wew.308 17
akostaniak@uw.edu.pl

Zbigniew Maj

125

wew. 308 17
zmaj@uw.edu.pl

mgr inż. Robert Orziński

125

wew. 308 17
rorzinski@pedagog.uw.edu.pl

mgr inż. Joanna Kozłowska-Pięcek
(wt. 12:00-14:00, pt. 12:00-14:00)

109

j.piecek@uw.edu.pl

Sekcja Gospodarcza

nr pokoju

kontakt

Kierownik Teresa Szczęsna

112

22 55 308 13

t.szczesna@uw.edu.pl

Portiernia

wew. 308 50

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW