Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | O Wydziale | Władze i administracja

Władze i administracja

 

Władze Wydziału Pedagogicznego UW

 nr pokojukontakt
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.
Dziekan
12122 629 34 04, 22 55 30 818
dziekan.pedagog@uw.edu.pl
r.p.godon@uw.edu.pl
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
Prodziekan ds. finansowych
118awilkomirska@uw.edu.pl
dr hab. Barbara Murawska
Prodziekan ds. studenckich
11522 629 51 72, 22 55 30 828
barbaramurawska@uw.edu.pl
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
Kierownik Studiów Doktoranckich
22622 55 30 859
mzytko@uw.edu.pl
Sekretariat Dziekana
mgr Joanna Kraśnicka120tel. 22 629 34 04, 22 55 30 818
fax 22 553 08 74
j.krasnicka@uw.edu.pl
pedagog@uw.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekana

 nr pokojuKontakt
Pełnomocnik Dziekana ds. informatycznych i aparatury badawczej
dr Leszek Rowicki329tel: 22 55 30 834
mail: l.rowicki@uw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
dr Marek Smulczyk411promocja.wp@uw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. USOS
mgr Anna Szewczyk11622 55 30 821
a.szewczyk@uw.edu.pl

Sekretariat Ogólny

 nr pokojukontakt
mgr Maria Walczewska109tel./fax 22 629 89 79, 22 55 30 814
m.walczewska@uw.edu.pl
mgr inż. Ewa Bankiewicz
(w środy nieczynne)
11922 55 30 868
e.bankiewicz@uw.edu.pl

Sekretariat ds. dydaktyki

 nr pokojukontakt
Pokój nr 116 -- poniedziałek-piątek: 10:30-13:30
mgr Anna Szewczyk
Kierownik Sekcji Dydaktycznej
11622 55 30 821
a.szewczyk@uw.edu.pl
mgr Anna Skowrońska11622 55 30 821
a.skowronska@uw.edu.pl

Sekretariat ds. spraw studenckich

 nr pokojukontakt
Pokój nr 114 - poniedziałek, wtorek, środa: godz. 9.00 - 12.00, piątek: godz. 10.00 - 14.00
Barbara Dobrowolska11422 629 51 72, 22 55 30 828
b.dobrowolska@uw.edu.pl
mgr Agnieszka Tokarzewska11422 629 51 72, 22 55 30 828
a.tokarzewska@uw.edu.pl
mgr Joanna Zaremba11422 629 51 72, 22 55 30 828
j.zaremba4@uw.edu.pl
Pokój nr 117 – wtorek, środa, piątek: godz. 10.00 - 13.00,
sobota: godz. 09.00 - 15.00 (tylko podczas zjazdów)
mgr Ilona Kowalak-Grabowy11722 628 91 54, 22 55 30 811
i.kowalak@uw.edu.pl
mgr Maria Skowrońska11722 628 91 54, 22 55 30 811
m.skowronska@uw.edu.pl

Sekcja finansowa

 nr pokojukontakt
poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00
Pełnomocnik Kwestora
mgr Sylwia Swat-Marek
11122 55 30 824
s.swat@uw.edu.pl
Agnieszka Dorocka11022 55 30 822
a.dorocka@uw.edu.pl
Agnieszka Byliniak11022 55 30 822
a.byliniak2@uw.edu.pl
Sylwia Woldańska11122 55 30 822
s.woldanska@uw.edu.pl

Wydziałowe Biuro ds. Projektów

 nr pokojukontakt
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:00-16:00, czwartek: 10:00-14:00
mgr Marta Uzarska-Bachmura31022 55 30 865,
m.uzarska@uw.edu.pl
Agata Słoma31022 55 30 865,
a.sloma7@uw.edu.pl

Biblioteka

email: biblio.pedagog@uw.edu.pl
 nr pokojukontakt
Kierownik Biblioteki
kustosz mgr Urszula Pawłowicz
1822 55 30 866
ue.pawlowicz@uw.edu.pl
Czytelnia1022 55 30 816
Wypożyczalnia1222 55 30 864
Opracowanie formalne, dary
mgr Mariola Cendrowicz
10522 55 30 810
m.cendrowicz@uw.edu.pl
Wydawnictwa zwarte,
Ewidencja kar
mgr inż. Piotr Iżyłowski
10422 55 30 867
p.izylowski@uw.edu.pl
Wydawnictwa ciągłe
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
mgr Dorota Michałowska
10522 55 30 863
dmichalowska@uw.edu.pl
PBN, bibliometria
opracowanie formalne
mgr Katarzyna Potrzebowska- Pietrzak
10422 55 30 867
k.potrzebowska@uw.edu.pl

Sekcja Technik Przetwarzania Danych

Imię i nazwiskoPracowniaKontakt
dr Leszek Rowickip. 329
Kierownik zespołu pracowników
Sekcji Technik Przetwarzania Danych
22 55 30 834
l.rowicki@uw.edu.pl
mgr Andrzej Kostaniakp.125
Pracownia Techniczna
22 55 30 817
akostaniak@uw.edu.pl
mgr inż. Robert Orziński22 55 30 817
rorzinski@pedagog.uw.edu.pl
Zbigniew Majwspółpracownik
Wojciech Pięcekp. 4
Serwerownia Wydziałowa
współpracownik
mgr inż. Joanna Kozłowska-Pięcekp. 329

Pracownia Projektowania
Informatycznego i Graficznego
j.piecek@uw.edu.pl
prof. zw. Andrzej Nowaczykwspółpracownik
mgr inż. Marek Świątkiewiczp. 502

Pracownia
Technicznych Środków
Animacji Społ.- Kulturalnej
marek_swiatkiewicz@poczta.onet.pl
współpracownik
mgr Mariusz Kalukinwspółpracownik
red. mgr Kamila Drecka-Andermanwspółpracownik
red. mgr Jacek Snopkiewiczwspółpracownik
Wypożyczanie wybranej aparatury dydaktycznejPortiernia

Sekcja gospodarcza

 nr pokojukontakt
Administrator budynku
Dariusz Kucharski
11222 55 30 813
da.kucharski@uw.edu.pl
Portiernia-22 55 30 850
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap