Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Komunikaty dla pracowników

Informacje dla pracownikówKonferencjePracownicy w mediachErasmus+Porady techniczne

Szkolenie z zakresu własności intelektualnej

Szanowni Państwo, 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 15.45 zapraszamy do sali 413 na zorganizowane specjalnie dla naszych Pracowników szkolenie z zakresu własności intelektualnej. W programie znajdą się następujące zagadnienia: Własność intelektualna (utwory, bazy danych, know – how itp.) Własność intelektualna w projektach naukowych Regulamin zarządzania własnością intelektualną Rozwój kariery naukowej na ścieżce komercjalizacji (przykłady Więcej…

Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego

Do dnia 6 maja 2024 roku należy złożyć wniosek o przedłużenie zakwaterowania lub nowe zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego na rok 2024/2025 . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Spraw Socjalnych w zakładce – Nasze jednostki – Dom Pracownika Naukowego. Na stronie znajdą Państwo zarówno procedurę jak i wnioski które należy złożyć w w/w Więcej…

DAAD – finansowanie podróży grupowych do Niemiec

Szanowni Państwo, w związku z tym, że powoli zbiża się termin składania wniosów na nasze stypendia, chciałabym poinformować Państwa o możliwości finansowania przez DAAD studenckich podróży grupowych do Niemiec. Podróż taka może trwać od 10 do 12 dni, a udział w niej wziąć mogą od 10 do 15 sudentów/tek wraz z opiekunem akademickim. Wysokość dofinansowania Więcej…

Dodatkowe fundusze na mobilności pracowników

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała o możliwości wnioskowania przez uczelnie o dodatkowe fundusze na mobilności pracowników (STA i STT). Przekazuję z BWZ informację dla pracowników zainteresowanych mobilnością realizowaną na zasadach konkursu: STA STT o konieczności, jak najszybszego składania kompletów dokumentów. Pozwoli to na wpisanie tych pracowników na listę rezerwową, a tym Więcej…

Rozwijanie kompetencji pedagogicznych

Zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w kursach online koncentrujących się na rozwijaniu kompetencji pedagogicznych. Więcej informacji na stronie: https://4euplus.eu/4EU-415.html?newsID=21366

Trwa nabór do programów stypendialnych

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że trwa kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Junior Research Award 2025-26, Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26, Graduate Student Award 2025-26, Senior Award 2025-26 i STEM Impact Award 2024-25 oraz nowość (!) – Graduate Student Award LLM in International Więcej…

Nabór do Programu im. Stanisława Ulama

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama Nabór wniosków jest prowadzony do 15 maja 2024, do godz. 15:00 (czasu lokalnego). Dokumenty do BWZ należy przesłać co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA. Szczegółowe informacje na stronie BWZ w zakładce Program im. Stanisława Ulama oraz na stronie NAWA.

Szanowni Pańswo

Biuro Szkolnictwa Wyższego w Narodowej Agencji zaprasza na Dni otwarte online w formie konsultacji indywidualnych na temat Partnerstw współpracy w programie Erasmus+ w sektorze Szkolnictwo wyższe. Zaproszenie kierujemy do osób, które w imieniu uczelni lub innych instytucji lub organizacji zamierzają złożyć wniosek do Narodowej Agencji w Polsce o dofinansowanie projektu typu Partnerstwo współpracy dla szkolnictwa wyższego w najbliższym Więcej…

Studenckie podróże grupowe do Niemiec

Możliwość finansowania przez DAAD studenckich podróży grupowych do Niemiec. Podróż taka może trwać od 10 do 12 dni, a udział w niej wziąć mogą od 10 do 15 sudentów/tek wraz z opiekunem akademickim. Wysokość dofinansowania na ten moment wynosi 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika. Terminy składania dokumentów na dotacje mają miejsce 3 Więcej…

BWZ – zakup biletów na podróże służbowe przez Why not TRAVEL

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr POUZ-361/123/2023/DZP, Uniwersytet Warszawski zawarł z firmą WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. umowę nr POUZ 362-123/2023/DZP, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Umowa została zawarta na 2 lata i obowiązuje od 18 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2025 Więcej…

Bon świąteczny 2023

Sekcja Finansowa uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o dodatek świąteczny 2023 (BONY). Wnioski składamy w Sekcji Finansowej Wydziału. Można zostawić zaadresowaną na Sekcję kopertę z poprawnie wypełnionym wnioskiem na portierni, lub przysłać pocztą (priorytet). Wnioski można otrzymać w Sekcji Finansowej, na portierni Wydziału lub wydrukować osobiście (https://bssoc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/154/2023/10/zalacznik-nr-2-1.pdf – drukujemy dwustronnie!). Istnieje również możliwość składania wniosków drogą elektroniczna Więcej…

Stosowanie technik mediacyjnych, czyli jak zarządzać w sytuacji sporu

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu Stosowanie technik mediacyjnych, czyli jak zarządzać w sytuacji sporu   Termin szkolenia: 30 października 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:00 – 16:00. Miejsce: sala 209, budynek WPiA UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Opis szkolenia [PDF] Formularz rejestracyjny [DOC] Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy Więcej…

Procedury i kryteria kwalifikacji 2023/2024

Informujemy, że na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone: Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT). Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) obowiązujące w roku akademickim 2023/24. Zasady są bardzo podobne do zeszłorocznych, najważniejsze różnice to: Więcej…

Ostatnie pożegnanie wieloletniej pracowniczki Wydziału, Pani Marii Brym, która zmarła 15 czerwca 2023 roku.

Ta wiadomość dotarła do nas dopiero teraz, trzy miesiące po śmierci Pani Marii. Nie mogliśmy pożegnać Jej tego dnia i dlatego tym tekstem postanowiliśmy uczcić pamięć o Niej. Maria Brym (kierowniczka dziekanatu)  pracowała na naszym  Wydziale, można powiedzieć, od zawsze. Pracowała w każdej z naszych siedzib: na Krakowskim Przedmieściu, na „Smyczkach” , z których przeprowadziła Więcej…

Exchange Program to the US

Nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US. GRANTY PRZYZNAWANE SĄ WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH: Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 Więcej…

Polskie Powroty NAWA 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do dnia 31 lipca 2023 r. jest prowadzony nabór wniosków do Programu Polskie Powroty NAWA 2023. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą Więcej…

Publikujemy oświadczenie Rektora UW w sprawie dr. hab. Remigiusza Kijaka, prof. ucz.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informujemy, że Uniwersytet Warszawski rozwiązał stosunek pracy z dr. hab. Remigiuszem Kijakiem, prof. ucz. Wszczęte wcześniej procedury dyscyplinarne są i będą kontynuowane. Uniwersytet Warszawski nie tolerował i nie będzie tolerował czynów uchybiających obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, w tym naruszania praw autorskich. prof. Więcej…

Zakwaterowanie w DPN

Biuro Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że na nowej stronie https://bssoc.uw.edu.pl/dom-pracownika-naukowego-2/ w zakładce Nasze Jednostki Dom Pracownika Naukowego znajdują się wszystkie dokumenty i informacje dotyczące ubiegania się o zakwaterowanie w DPN na rok akademicki 2023/2024, w tym procedura w wersji polskiej i angielskiej, terminy wszystkich komisji w 2023 roku i nowy dedykowany na przesyłanie wniosków e-mail Więcej…

STT

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje, że fundusze dot. realizacji szkoleń Erasmus (STT) przeznaczone na wyjazdy w roku akademickim 2022/23 zostały wykorzystane. Na liście podstawowej do stypendium typu STT znalazło się 192 pracowników. W związku z tym osoby, które prześlą komplet dokumentów po 10 marca br. trafią na listę rezerwową. Stypendium będzie mogło zostać przyznane jedynie, Więcej…

Urlop – składanie wniosków (nowa procedura)

  każdy pracownik posiada konto e-mail w domenie uw.edu.pl (konto tworzone jest każdemu pracownikowi w momencie rozpoczęcia pracy na UW); każdy pracownik posiada użytkownika SAP (login do SAP), którym loguje się do https://fiori.sap.uw.edu.pl/ (elektroniczne wnioski urlopowe); pracownik znajdzie swój login do SAP, a także odzyska zapomniane hasło do SAP lub poczty e-mail na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl Więcej…

Współpraca akademicka z Uniwersytetem w Bonn

Szanowni Państwo, w roku 2023 kończy się trzyletni okres finansowania przez DAAD mobilności i innych działań  realizowanych w ramach umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej Uniwersytetu w Bonn  z Uniwersytetem Warszawskim.  Aby uzyskać  przedłużenie finansowania tej współpracy na lata 2024-2026, Uniwersytet w Bonn musi do końca lutego 2023 r. zgłosić do DAAD zaplanowane  na ten okres Więcej…

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  (IDUB)

W programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  (IDUB) ogłoszono drugą turę konkursu Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych (II stopnia) Cel: organizacja kształcenia na nowych kierunkach studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim, na których kształcenie rozpoczęło się nie wcześniej niż po dniu 30 września 2022 r. lub rozpocznie się po dniu 30 września 2023 Więcej…

Przypominam o możliwości organizacji dla studentów w ramach programu Erasmus+

Mieszanych programó intensywny (Blended Intensive Programme -BIP). Są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Więcej informacji na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/mieszane-programy-intensywne-bip/ Kontakt w BWZ: p. Ewa Makal-O’Hara (ewa.makal@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 24 232) oraz Krótkoterminowych praktyk mieszanych (SMT-k) – to Więcej…

Fulbright Specialist 2023-24

Chciał(a)byś zaprosić amerykańskiego eksperta/kę do Polski na krótkoterminową wizytę?  Skorzystaj z programu Fulbright Specialist 2023-24, który umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektów (od 2 do 6 tygodni). Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program 2023-24.  Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Więcej…

Ranking QS / gromadzenie kontaktów na potrzeby badania reputacji uczelni

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego Co roku Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Ranking (QS), gdzie oceniany jest w ramach rankingu ogólnego, rankingu regionalnego i rankingów dyscyplin. Ranking QS jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych rankingów światowych. Pozycja Uniwersytetu w rankingu QS w dużym stopniu Więcej…

Nowy konkurs w programie IDUB

W programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) ogłoszono trzecią odsłonę konkursu Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym V W ramach V POB są realizowane innowacyjne przedsięwzięcia badawcze na poziomie europejskim i światowym, dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności. Rosnące nierówności ekonomiczne i społeczne, coraz większa skala, selektywność i zróżnicowanie mobilności, transformacja cyfrowa oraz wszechobecne ryzyko systemowe Więcej…

Publikacje pracowniczek i pracowników WP UW: październik – grudzień 2022

Pietrusińska M. J. (2022), „People From the Forest”: Discourse About Migrants in the Narratives of NGO Workers and Activists Involved in Humanitarian Crisis at the Polish-Belarusian Border. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 54. DOI: doi.org/10.11649/sn2803 Wichrowska, K., Marchlik, P., Zubala, E. (2022), Children’s games and activities during remote education. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 73–87. DOI: doi.org/10.26881/pwe.2022.54.06 Tomaszewska-Pękała, H., Więcej…

Zgłaszanie zajęć w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+

Informujemy o możliwości zgłaszania zajęć prowadzonych w trybie online lub hybrydowym w celu udostępnienia w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+ w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pisma i zawartymi w nim kryteriami zgłoszenia zajęć, a także rekomendacjami dotyczącymi rozliczania zajęć z oferty 4EU+ oraz przeliczania ocen studentkom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się w załącznikach do Więcej…

Komitet ds. stworzenia przewodnika

BWZ wraz z przedstawicielami Platformy Zielonego Dialogu na UW chce powołać Komitet ds. stworzenia przewodnika dot. zrównoważonych zielonych mobilności. Inicjatywa jest zgodna z wymogami projektów mobilnościowych i wytycznymi Komisji Europejskiej. Pytania dot. inicjatywy prosimy kierować na adres: iro.incoming@adm.uw.edu.pl

Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o naborze wniosków w ramach Działania IDUB II.1.2  „Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi”. Jest to pilotażowy Program wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich – dofinansowanie kosztów podróży i pobytu. Termin zgłoszeń: do 31.10.2022. Szczegóły: Czas trwania wizyt w instytucjach o znaczeniu strategicznym: 3-10 dni (łącznie z podróżą). Termin realizacji wizyt w Więcej…

Ewaluacja działalności naukowej za lata 2017-2021

Wstępne wyniki ewaluacji na UW

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Nowe tematy szkoleń dla nauczycieli akademickich – wrzesień 2021

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich* we wrześniu. Wprowadziliśmy nowe tematy z obszaru szkoleń dydaktycznych: „Aktywne metody kształcenia w szkole wyższej” (8-9 września) „Generacja „Z” – jak uczyć i motywować nowe pokolenie” (11 i 18 września) „Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty na procesie grupowym” (16-17 września) „Facylitacja Więcej…

Problemy i wyzwania związane ze zmianą klimatu

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że na Uniwersytecie Warszawskim wkrótce rusza kurs e-learningowy dla pracowników na temat problemów i wyzwań związanych ze współczesną zmianą klimatu. Szczególnie zapraszam osoby zainteresowane włączeniem się w działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym. Dziekan, dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

ZARZĄDZENIE NR 270 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

JM Rektor powołał cześć składu RND Pedagogika. Por. uchwała nr 11 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci powoływani przez Rektora na członków rad naukowych dyscyplin (Monitor UW z 2020 r. poz. 446) Czytaj zarządzenie: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5691/M.2020.481.Zarz.270.pdf

Rzecznik akademicki

Szanowni Państwo, wraz z nowym rokiem przypominam o instytucji Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych – ombudsmana, funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, że rozmaite spory i konflikty, mające miejsce w środowisku akademickim mogą być skutecznie rozwiązywane dzięki wsparciu udzielonemu przez osobę neutralną, jaką jest Rzecznik akademicki. Do ombudsmana trafiają m. Więcej…

Dziekan do społeczności Wydziału na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Wydział Pedagogiczny UW. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytet Warszawski, Aula Auditorium Maximum Magnificencjo, drogie Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci i Studentki Mamy dziś szczególny dzień. Początek. Początek roku akademickiego, nowe studia, nowa kadencja, nowe doświadczenia w nauczaniu i uczeniu się. Ale i nowe nadzieje. Na to, że będzie inaczej, lepiej, bezpieczniej, bez strachu i depresyjnej Więcej…

Procedura antydyskryminacyjna na UW

31 sierpnia zarządzeniem rektora UW została wprowadzona procedura antydyskryminacyjna, która określa zasady przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim. Czytaj więcej

Ochrona danych podczas pracy zdalnej.

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. podstawowych zasad ochrony informacji przekazuję w załączeniu krótki poradnik, do udostępnienia pracownikom Państwa jednostek organizacyjnych. Z wyrazami szacunku Dominik Ferenc – Inspektor Ochrony Danych Ochrona danych osobowych – praca zdalna – poradnik.pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo, od jutra do 14 kwietnia odwołane są zajęcia dydaktyczne. Szczegóły w  Zarządzeniu Rektora w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

Zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów związanych z wydarzeniami organizowanymi poza UW

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

Stanowisko MNiSW w sprawie wyjazdów/przyjazdów polskich studentów oraz naukowców do/i z Włoch

Szanowni Państwo na prośbę Magnificencji przesyłam link do stanowiska MNiSW w sprawie wyjazdów polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdów włoskich studentów oraz naukowców do Polski: https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski Z wyrazami szacunku Agnieszka Stankiewicz Sekretariat Rektora UW

Komunikat Inspektora Ochrony Danych, dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo, w związku z incydentem naruszenia ochrony danych osobowych, który miał miejsce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazuję w załączeniu komunikat w sprawie przypomnienia zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych z uprzejmą prośbą o zapoznanie i rozesłanie informacji do pracowników Państwa jednostek organizacyjnych. (IOD-042-189-2019.pdf) Z wyrazami szacunku Dominik Ferenc Inspektor Ochrony Danych Uniwersytet Więcej…

Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego UW

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału, ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania lub przyznanie zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy, proszeni są o złożenie wypełnionych kwestionariuszy wraz z kompletem dokumentów w pokoju 113  w terminie do 2 kwietnia 2019 r. (pobierz: kwestionariusz dla ubiegających się o miejsce w DPN (pdf)). Wnioski należy drukować dwustronnie

Program stypendialny Fundacji Kościuszowskiej

Pobierz PDF

Informacja o Rzeczniku Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego

Społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych, wspiera Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Anna Cybulko.

Komunikat Biura Spraw Pracowniczych

Szanowni Państwo, w złączeniu przesyłam Komunikat Biura Spraw Pracowniczych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia dni tygodnia i godzin przyjmowania interesantów w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Z poważaniem Natalia Żera – Podstawka Biuro Spraw Pracowniczych Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa tel.: (22) 55 -20 – 543 www.bsp.adm.uw.edu.pl

Organizowanie konferencji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo,

uniwersyteckie jednostki organizują wiele konkursów i konferencji. Ich organizatorzy muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

 Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

Co-creating with Youth for Social Inclusion

Zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt Erasmus+ KA3 project COSI.ed – “Co-created Education through Social Inclusion” (COSI.ed), która odbędzie się 15 maja 2024 roku (9:00-13:30) w Brukseli. Konferencja ta jest dla wszystkich, którzy zaangażowani są w pracę na rzecz włączenia społecznego dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Udział w konferencji Więcej…

„II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Młodzieńczość. Biologiczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”

Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego „II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Młodzieńczość. Biologiczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów” chciałbym zaprosić Państwa do uczestnictwa w naszej konferencji. Tym samym, załączam komunikat zawierający więcej informacji. Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail: konferencja.mlodzienczosc@gmail.com Zapraszam również na fanpage naszej konferencji: https://fb.me/e/4kNaENEAN Z wyrazami szacunku, Michał Zakrzewski Członek Komitetu Organizacyjnego

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania Temat konferencji: Dziecko w dyskursach cyfrowości – realia i perspektywy Olsztyn, 7 czerwca 2024 roku

Seminarium międzynarodowe – 12 marca 2024

W dniu 12 marca 2024 r. (wtorek), w godz. 13.30-15.00 w sali 413 odbędzie się seminarium międzynarodowe na temat: “Przywództwo pedagogiczne jako proces doskonalenia szkoły“. Prowadzący: Petros Pashiardis, Ph.D. Professor of Educational Leadership, Open University of Cyprus.

Konferencja “Edukacja,Ciało, Pismo”

w ramach cyklu “Horyzonty Edukacji” zapraszamy do udziału w konferencji, debatach oksfordzkich, warsztatach, spotkaniach, prelekcjach w ramach tego wydarzenia. Temat konferencji w 2022 roku to: Edukacja,Ciało, Pismo. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Poniżej oraz w załącznikach wszelkie dodatkowe informacje. Zwracamy się z prośbą o możliwie szerokie rozpropagowanie konferencji. Opis programu Serdecznie zapraszamy do Młynów Rothera, Aneta Pytlak – Prezes Zarządu, Fundacja Kultury Pozytywka Więcej…

XX konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego jest współorganizatorem XX konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego Real/Unreal. Towards a Phenomenology of Virtuality  Rejestracja na konferencję (udział bierny stacjonarny lub online) do 15.12.2021r.

Konferencja online: “Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku”

W najbliższy piątek, 10.12.2021 r., w godz. 10:00 – 15:00, Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki  / Pracownia Historii Oświaty i Wychowania naszego Wydziału współorganizuje konferencję Sekcji Historii Pedagogiki KNP PAN nt. “Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku“. Referat wprowadzający pt. “Jan Amos Komeński w polskiej myśli dydaktycznej XIX i początku XX wieku” wygłasza dr hab. Więcej…

XVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Talenty 2021

Szanowni Państwo, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf oraz Fundacja Pro Scientia Publica, mają zaszczyt zaprosić Państwa na XVI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Talenty 2021, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2021 r. Konferencja ta służyć ma promowaniu młodych talentów. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców. Teksty Więcej…

Supercomputing Frontiers Europe 2021

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich entuzjastów HPC (High Performance Computing) do udziału w 7. edycji Supercomputing Frontiers Europe 2021 [19-23 lipca].

Rodzina – na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenia Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologicznego PROSPECTUS pragniemy zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rodzina – na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia”   Podstawowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad rodziną i wyzwaniami z nią związanymi. Ponadto konferencja ma za zadanie zapoznać jej uczestników z formami wsparcia i pomocy, jakie mogą Więcej…

Całożyciowe uczenie się – konteksty indywidualne, partykularne i uniwersalne

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji „Całożyciowe uczenie się. – konteksty indywidualne, partykularne i uniwersalne”, która odbędzie się 8-9 czerwca 2021 r. w Kielcach. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym PDF.

EERA Webinar – ONLINE KEYNOTE PANEL featuring keynote speakers Joyce L Epstein, Ramon Flecha, Isabel Menezes and Riyad A. Shahjahan

The webinar will be hosted by Joe O’Hara (president of EERA) and Stephen McKinney (Glasgow University).

When: Friday 28 August, 16:00 CET – Central European (Berlin) Time.
Time Zone Converter: https://www.thetimezoneconverter.com/

Seminaria – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW

Szanowni Państwo, W imieniu dr hab. Agnieszki Olechnickiej – Dyrektorki EUROREG (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW) oraz Profesora Grzegorza Gorzelaka – Kierownika Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji czwartkowych seminariów naszego instytutu. Program spotkań zaplanowanych w semestrze letnim 2019/2020 znajdziecie Państwo na stronie naszego instytutu pod Więcej…

Ethics and Education conference, 29-30 November 2019, Programme

The Ethics & Education conference 2019 programme:  

Ethics and Education 2019 – call for papers

Biennial conference ETHICS AND EDUCATION 29-30 November 2019 University of Warsaw Call for papers Faculty of Education and Institute of Philosophy, University of Warsaw are inviting to 5th ETHICS AND EDUCATION Conference, which will take place on November 29-30, 2019 in Warsaw, Poland. This year the conference is organized in a partnership with the Philosophy Więcej…

Information clause – for Ethics and Education conference 2019

Information clause 1.Your personal data is administered by the University of Warsaw (the Controller), with the headquarters in Warsaw at Krakowskie Przedmieście 26/28; 2.The Controller has appointed a data protection officer to supervise the correctness of personal data processing, who can be contacted at this e-mail address:abi@uw.edu.pl; 3.Your personal data will be processed to organize Więcej…

Dziecko w świecie języków i kultur – interdyscyplinarna konferencja naukowa

Informacja o konferencji   Formularz zgłoszeniowy  

Konferencja Naukowa „Edukacyjne drogi i bezdroża” Kraków, 05.III.2019 r.

Organizator: Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie karta zgłoszenia RODO

Młodzież mówi o sobie

Termin: 04.12.2018 r. MIEJSCE: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego sala im. Bogumiła Lindego (nr 316), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa ORGANIZATOR: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z World YMCA, Geneva, Szwajcaria więcej  

Sto Lat Rozwoju Niepodległej Edukacji, Odbudowy Szkolnictwa Wyższego i Akademickiej Edukacji Dorosłych, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego

w imieniu Pana Prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego REKTORA PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie Mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Sto Lat Rozwoju Niepodległej Edukacji, Odbudowy Szkolnictwa Wyższego i Akademickiej Edukacji Dorosłych, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego”, z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości (1918 – 2018), która odbędzie się 26 listopada 2018r. Więcej…

Międzynarodowej Konferencji Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego. Termin: 5-7.04.2019 Miejsce: Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Adres: Al. Niepodległości 53 w Poznaniu

Konferencja naukowa – Funkcjonowanie współczesnej rodziny w wymiarze ekonomicznym i społecznym

Konferencja odbędzie się w  Warszawie, 21 marca 2019 r. Organizator: Wydział Pedagogiczny ChAT ul. Broniewskiego 48 Wydział Nauk Społecznych Zaproszenie Formularz zgłoszeniowy

Matura. Czy to naprawdę egzamin dojrzałości?

Dr Anna Dąbrowska i Hubert Dziuba gośćmi Rafała Porzezińskiego (Dwa spojrzenia). Audycja wyemitowana w dniu 13 maja 2023. 

Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności

Spotkanie “Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności” odbyło się w “Akademickim Zaciszu”. Pretekstem była książka dr Anny Dąbrowskiej, która niedawno ukazała się w WUW pod tym samym tytułem

(Nie)Znany Komeński –  w cyklu “Akademickie Zacisze”

4 maja 2023 r. Prof. Adam Fijałkowski rozmawia z prof. Romanem Leppertem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Radio Kampus – nagranie rozmowy na temat książki: Izabela Moszczeńska, Wspomnienia i listy

12.10.2022 r. – rozmowa prof. Adama Fijałkowskiego z Wydziału Pedagogicznego UW z Ewą Piskurewicz z Gabinetu Rękopisów BUW na temat książki: Izabela Moszczeńska, Wspomnienia i listy, wstęp i opracowanie Adam Fijałkowski, Magdalena Rzepka, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2022 na antenie Radia Kampus.

„Sztuka Nie-Kochania”, prof. Remigiusz Kijak i dr Iza Fornalik

Istnieją różne modele seksualności człowieka. „Sztuka Nie-Kochania” przygląda się sferze rzadko prezentowanej szerszej publiczności – osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Film dokumentalny i zarazem odcinek specjalny w reżyserii Kobasa Laksy związany jest tematycznie z nową serią na antenie stacji, „Projekt Cupid”. Emisja dokumentu odbyła się 13 lutego o godz. 23:05 w TTV oraz Player.pl. Film dokumentalny można obejrzeć online Więcej…

Jak uczyć pedagogiki?

Jak uczyć pedagogiki? Jaką przyszłość mają pedagodzy? Jak wygląda podział na teorię i praktykę w przypadku tej dziedziny? Na te i inne pytania w Radio Kampus odpowiada Dziekan Wydziału Pedagogicznego – prof. dr hab. Rafał Godoń. https://radiokampus.fm/podcasty-video/nauka/konwersatorium-prof-dr-hab-rafal-godon-wydzial-pedagogiczny/

E-konferencja: eLearning w edukacji wczesnoszkolnej

Prof. M. Żytko, Prof. Ł.Turski, M. Kłosińska o edukacji w czasach zarazy i nie tylko

https://www.facebook.com/eduklasterpl/videos/245312470240877/UzpfSTEwMDAwMTQ4OTc5NjM5OTozMDE0MDE4MzA4NjU3Nzk5/?id=100001489796399

Prof. Adam Fijałkowski w radiu: Nauczyciel dawniej i dziś

Rozmowa w Halo.Radio – Pierwsze w Polsce Medium Obywatelskie (12.12.2019 r.) Link do rozmowy, która z wizją dostępna jest tylko na Facebook, nasza rozmowa od ok. godziny 14 minut: https://www.facebook.com/Halo.Radio2019/videos/509790112962436/?d=m&vh=e A pod tym linkiem jest podcast rozmowy w wersji audio, od 1:14:10: https://www.stitcher.com/podcast/haloradio/e/65964248?autoplay=true

Prof. Żytko: Młodzi ludzie chcą spotkać się z nauczycielem na zasadach partnerstwa

Wywiad w radio RMF

“Matematyka w edukacji elementarnej – pozwólmy dzieciom myśleć.”

https://www.facebook.com/PlanDaltonski/videos/2282434891787171/UzpfSTEwMDAwMTQ4OTc5NjM5OToyMTU5ODEyMzgwNzQ1MDY3/?id=100001489796399

Rozmowa Prof. M. Żytko w TOK FM

Rozmowa w radio TOK FM z Prof. M. Żytko o wtórnym albo funkcjonalnym analfabetyzmie. Czytam, czytam i nie rozumiem co czytam. O analfabetyźmie funkcjonalnym.

Czy nauka pisania jest jeszcze potrzebna?

“Godzina wychowawcza” w radiowej “Trójce” z prof. Małgorzatą Żytko i Małgorzatą Grymuzą

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów…

Marek Smulczyk (prezes zarządu Fundacji Evidence Institute, psycholog i pedagog, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego) mówił w audycji o Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów i umiejętnościach finansowych polskich nastolatków.

O samorządach i edukacji

O samorządach i edukacji – M.Smulczyk w Radiu Szczecin

Szkoła promuje snobizm?

Szkoła promuje snobizm? Marek Smulczyk w RDC

Luźne, ale podparte faktami, rozmowy o ściąganiu w szkole

Luźne, ale podparte faktami, rozmowy o ściąganiu w szkole. Marek Smulczyk w Dzień dobry TVN.

Jak edukować dzieci o finansach?

Jak edukować dzieci o finansach? Co w dzisiejszym świecie pełnym informacji warto im przekazać? Mówmy o pieniądzach w taki sposób, aby uwrażliwić. – dr hab. M.Żytko o edukacji ekonomicznej

Przeciwko czemu protestują polscy nauczyciele?

Przeciwko czemu protestują polscy nauczyciele? Dr hab. M.Żytko, prof. UW w Polskim Radiu

Konferencja Evidence Institute i ZNP omawiająca wyniki PISA 2015 i TIMSS 2015

Dr hab. M.Żytko, prof. UW w materiałach z konferencji Evidence Institute i ZNP omawiającej wyniki PISA 2015 i TIMSS 2015

Nauczyciele wolą wystawiać stopnie niż oceny opisowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by nauczyciele stosowali oceny opisowe częściej niż na koniec semestru. Tylko że wielu nie lubi lub nie potrafi ich wystawiać. [czytaj więcej na http://wyborcza.pl]  

Ręczne pisanie – niezbędne w szkołach XXI wieku? Mówi prof. Małgorzata Żytko

Odcinek audycji “Pierwsze śniadanie w TOK-u”

Dodatkowe fundusze na mobilności pracowników

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała o możliwości wnioskowania przez uczelnie o dodatkowe fundusze na mobilności pracowników (STA i STT). Przekazuję z BWZ informację dla pracowników zainteresowanych mobilnością realizowaną na zasadach konkursu: STA STT o konieczności, jak najszybszego składania kompletów dokumentów. Pozwoli to na wpisanie tych pracowników na listę rezerwową, a tym Więcej…

STA oraz STT 2023/24

Sekcja Erasmus z przykrością informuje, że 27.02.2024 r. wyczerpały się fundusze w konkursie Erasmus+ dot. prowadzenia zajęć (STA) oraz szkoleń pracowników (STT) 2023/24. Dlatego wszystkie mobilności zgłoszone po tym dniu będą trafiały na listę rezerwową, a ich realizacja będzie możliwa w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

STA i STT

Przypominam, że obecnie na mobilności pracowników w programie Erasmus+ jest jeden budżet (na wyjazdy szkoleniowe (STT) oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów (STA)). Wg informacji z BWZ, dość dynamicznie zgłaszają się teraz pracownicy na szkolenia (STT). BWZ dysponuje jeszcze łącznie ok. 160 wolnymi miejscami na mobilności STA i STT (stan na 10.01). Proszę Więcej…

The Sussex European Partnership Development Fellowships

Informujemy o możliwości wzięcia udziału programie „The Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)”. Celem programu jest zachęcanie do działań na rzecz rozwoju partnerstwa instytucjonalnego poprzez wzmacnianie współpracy między pracownikami naukowymi University of Sussex a pracownikami wybranych uczelni europejskich, w tym UW. Możliwe działania: wizyty, wspólne publikacje, wspólne działania dydaktyczne, wspólne projekty badawcze i występowanie o Więcej…

Przewodnik po programie Erasmus+

Komisja Europejska opublikowała „Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+” oraz „Przewodnik po programie Erasmus+” dla konkursu w 2024 roku. Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej programu Erasmus+ Link do wersji angielskiej „Przewodnika”: [PDF] Link do wersji polskiej ww. dokumentu: [PDF] Wnioski KA131 i KA171 składane są centralnie przez BWZ.

Współpraca z Tianjin University (Chiny)

Do BWZ wpłynęła propozycja współpracy z Tianjin University (Chiny). Delegacja TU planuje również złożyć wizytę na Uniwersytecie Warszawskim w połowie grudnia br. Proszę o informację czy Państwa jednostki byłyby zainteresowane zawarciem Memorandum of Understanding z tą uczelnią. Będę wdzięczna za odpowiedź do 28.11.2023 r. Tianjin University to uczelnia publiczna badawcza notowana na miejscach 101-150 w rankingu Więcej…

Program Fulbright Specialist 

Chciał(a)byś zaprosić amerykańskiego eksperta/kę do Polski na krótkoterminową wizytę? Skorzystaj z programu Fulbright Specialist 2024-25, który finansuje i umożliwia polskim instytucjom i organizacjom nawiązanie współpracy z amerykańskimi ekspertami oraz wspólną realizację projektów. Program Fulbright Specialist jest koordynowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, która prowadzi nabór wniosków konkursowych.  Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty:ki do prowadzenia lub uczestniczenia Więcej…

Blended Intensive Programme, BIP

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą zostały opublikowane ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), w których UW jest partnerem. Mobilności studentów zakwalifikowanych na BIP będą odbywać się na podobnych zasadach, jak w ubiegłym roku. Pracownicy oddelegowani do udziału w BIP muszą być kwalifikowani na zasadach i według limitów określonych w konkursach Więcej…

konkurs wewnętrzny do programu NAWA – Partnerstwa Strategiczne 202

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs wewnętrzny do programu NAWA- Partnerstwa Strategiczne 2023. Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ każda instytucja może złożyć maksymalnie trzy wnioski do konkursu Partnerstwa Strategiczne. Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty Więcej…

Procedury i kryteria kwalifikacji 2023/2024

Informujemy, że na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone: Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT). Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) obowiązujące w roku akademickim 2023/24. Zasady są bardzo podobne do zeszłorocznych, najważniejsze różnice to: Więcej…

Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)

Informujemy o możliwości udziału w programie „Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)”, którego celem jest rozszerzenie współpracy między pracownikami naukowymi University of Sussex i wybranych uczelni europejskich. W ramach programu można realizować wizyty pracowników naukowych trwające od 3 do 10 dni. Dofinansowanie kosztów podróży (maksymalnie 250 GBP) oraz zakwaterowania (150 GBP na dobę) pokrywane jest Więcej…

Nabór do dwóch konkursów

Sojusz 4EU+ uruchomił nabór do dwóch konkursów przygotowanych z myślą o wsparciu nauczycieli akademickich z uczelni członkowskich, w tym Uniwersytetu Warszawskiego: SEED4EU+: konkurs na inicjatywy międzyuczelnianych zespołów z uniwersytetów członkowskich 4EU+. Program jest finansowany bezpośrednio z budżetów uczelni członkowskich 4EU+; 4EU+ Visiting Professorships: konkurs na 2- lub 3-miesięczne wyjazdy umożliwiające pobyt na wybranej uczelni członkowskiej Więcej…

STA/KA171/2022

Na stronie BWZ  został opublikowany konkurs STA/KA171/2022  dot. wyjazdów nauczycieli akademickich w r.a. 2022/2023 lub 2023/2024 w celu prowadzenia zajęć w Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium) Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium) Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium) Indonezja, Surabaya – University Of Airlangga Więcej…

Programy stypendialne Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od ponad 75 lat Więcej…

Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina)

Do BWZ wpłynęła propozycja współpracy z Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina) – poniżej  link do strony uniwersytetu: Faculty of Pedagogical Education Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Koordynatorem ds. mobilności  – dr Eweliną Zubala ( ezubala@uw.edu.pl) do 23.02.2023 r.

Capacity Building in Higher Education (CBHE)

BWZ informuje, że 16 lutego 2023 r. o godz. 17 mija termin składania wniosków dot. projektów typu Capacity Building in Higher Education (CBHE). Projekty typu CBHE zostały podzielone na trzy rodzaje Strand 1 Fostering access to cooperation in higher education – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym kod: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1 Strand 2 –Partnerships for transformation in higher Więcej…

Webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy dla szkolnictwa wyższego

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) zaplanowała webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego, które odbędzie się 7 lutego 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w formule online za pośrednictwem aplikacji Ms Teams. Program wydarzenia [PDF] Webinarium ma na celu przedstawienie informacji o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu w konkursie 2023. Więcej…

Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych

Na stronie zostały opublikowane ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), w których UW jest organizatorem. Przypominamy, że spotkanie stacjonarne dot. mobilności krótkoterminowych, w tym BIP-ów jest zaplanowane na 10.02.2023 r. Rejestracja na spotkanie zostanie otwarta w późniejszym terminie. Pytania lub wątpliwości dot. BIP-ów prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara: erasmusbwz@uw.edu.pl lub tel. + 22 55 24 232; Więcej…

Zaproszenie do składania wniosków

BWZ przypomina, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczące wszystkich akcji centralnych programu Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat warunków każdego z konkursów są dostępne w Przewodniku po programie 2023 i/lub na portalu Funding and Tender Opportunities. Spotkanie informacyjne dot. wspólnych studiów (Akcja Erasmus Mundus) zorganizowane przez KE/EACEA odbyło się 22 listopada 2022 r. Więcej…

Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych

Na stronie BWZ zostały opublikowane ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (BIP), w których UW jest partnerem rok akademicki 2022/23 http://bwz.uw.edu.pl/mieszane-programy-intensywne-bip/ Wkrótce zostaną opublikowane również zasady dotyczące Mieszanych programów intensywnych (BIP), w których UW jest organizatorem. Spotkanie dotyczące BIP- ów zostało zaplanowane w formule na żywo  10.02.2023 r. godz. 12. Pytania i wątpliwości dot. BIP-ów prosimy kierować Więcej…

Zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczące wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”. Z zaproszeniem do składania wniosków oraz nowym przewodnikiem po programie Erasmus+ na rok 2023 można zapoznać się na stronie: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2023-poznaj-zasady-i-terminy Obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Poniżej przedstawiamy najbliższe terminy naborów związanych ze szkolnictwem Więcej…

Współpraca z USAK University, Turcja

Do BWZ wpłynęła propozycja współpracy z USAK University, Turcja – poniżej  link do strony uniwersytetu. https://www.usak.edu.tr/ Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Koordynatorem ds. mobilności  – dr Eweliną Zubala ( ezubala@uw.edu.pl) do 15.12.2022 r.

Yarmouk University (YU), Jordan 

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższej propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl) Yarmouk University (YU), Jordan  Yarmouk University (YU) is the second oldest and second largest university in Jordan that was established in Irbid city in 1976.YU offers 67 Bachelor, 69 Masters, and 18 Ph.D. programs located in 15 faculties. It has also Więcej…

Wymiana osobowa studentów i naukowców

Rusza Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA) Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00 Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim; Strona : Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach Więcej…

Współpraca mobilna – Mongolia i Sarajewo

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższych propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl) we wskazanych terminach: 1) National University of Mongolia – do 9 listopada. 2) International Burch University w Sarajewie – do 9 listopada.   Uczelnia składa się z trzech wydziałów – Inżynierii i Nauk Przyrodniczych, Ekonomii i Nauk Społecznych Więcej…

Wyjazdy STA i STT do Izraela, Jordanii i Kanady

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji dla nauczycieli akademickich wyjazdy w celu prowadzenia wykładów (STA) oraz dla pracowników administracyjnych i koordynatorów ds. mobilności wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich: STA University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium) Ben-Gurion University Więcej…

Wyjazdy nauczycieli akademickich STA/STT

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia; University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences Więcej…

Wyjazdy pracowników na szkolenia Erasmus+

Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie Biura Współpracy z Zagranicą pojawiły się zasady wyjazdów pracowników na szkolenia Erasmus+  w nowym roku akademickim. Wyjazdy mogą być realizowane od października 2022 r. do końca września 2023 r.. Każdy spełniający wymogi konkursu pracownik może wziąć udział w jednym kursie.

KONKURS NA WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uprzejmie informujEMY, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) do: Jordania, Nepal, Rosja. Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów. Termin składania list zgłoszeń do konkursu przez koordynatorów jednostek: 30 listopada, godz. 14:00. Link do programu Erasmus Więcej…

KONKURS NA WYJAZD DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs na wyjazd w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu Edukacja do University of Bergen (Norwegia). Informacje podstawowe: Uczelnia partnerska: University of Bergen Ilość stypendiów: 1 Dziedziny współpracy: Prawo Czas trwania mobilności: 2 dni Ryczałt na koszty pobytu: 500 € Ryczałt na koszty podróży: 275 € Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie Więcej…

Konkurs na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach Programu KA107– STA 2021/2022 lub 2022/2023

Wyjazd na studia częściowe w ramach Programu Edukacja – Uniwersytet w Oslo

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 18 października, godz. 12:00.

Wyjazdy nauczycieli akademickich

BWZ przypomina, że nadal trwa nabór kandydatów do stypendium na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz na wyjazdy szkoleniowe (STT) w programie Erasmus na zasadach ogłoszonych wiosną 2021 r. Ze względu na opóźnienia w realizacji nowego projektu KA131/2021 leżące po stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz znaczne rezerwy Więcej…

Konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów partnerskich: Izrael, Jordania. Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów. http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/ Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00. Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Więcej…

Informacja dla Pracowników WPUW dotycząca wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus Plus: STA/STT

Terminy możliwych wyjazdów nauczycieli akademickich 2019/2020 zostają przedłużone do 31.12.2021

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2019-2020

Wyłączenie usługi VPN PulseSecure dn. 30.06.2023

Szanowni Państwo, w dniu 30. czerwca 2023 zostanie wyłączona usługa VPN PulseSecure. Wszystkich użytkowników prosimy o migrację na platformę VPN GlobalProtect. Więcej informacji o usłudze VPN na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/   Instrukcja postępowania: – potrzebne będą login i hasło AD – na stronie:https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/ jest link https://gp.vpn.uw.edu.pl/global-protect/login.esp – stamtąd ściągamy program GlobalProtect 64-bits lub 32-bits (w zależności Więcej…

Dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków urlopowych

Szanowni Państwo, aby wypełnić wniosek o urlop należy zalogować się w elektronicznym systemie składania i akceptowania wniosków urlopowych: https://fiori.sap.uw.edu.pl/ Logujemy się przy pomocy loginu do SAP (login można podejrzeć na stronie: https://mojekonto.uw.edu.pl  – tu logujemy się za pomocą CAS, konto CAS zakładane w momencie rozpoczęcia pracy na UW).  Logowanie z komputerów pracujących w sieci UW Więcej…

Dostęp do Portalu Samoobsługi Pracowniczej ESS (SAP ESS)

Do systemu logujemy się pod adresem: https://portal.sap.uw.edu.pl Informacje na temat Portalu samoobsługi pracowniczej SAP ESS znajdują się na stronie: http://sap.it.uw.edu.pl/portal-samoobslugi-pracowniczej-ess/ Konfiguracja VPN: dla Windows, dla MacOS   Dostęp do Portalu Samoobsługi Pracowniczej ESS – instrukcja.

Zarządzanie aplikacją do umawiania spotkań

Informacje o logowaniu do bezprzewodowego internetu na Wydziale i UW (Eduroam)

WiFi dla pracowników i studentów Eduroam jest ogólnoświatowym systemem dostępu do sieci bezprzewodowej dla społeczności naukowo-akademickiej. Pozwala na korzystanie z bezprzewodowego internetu na kampusie UW oraz w wielu innych instytucjach naukowych w Polsce i na świecie.

Organizacja zdalnych spotkań przez społeczność UW w usłudze G Suite (Google)

Uniwersytet Warszawski korzysta z usług G Suite dla Szkół i Uczelni, m.in. z Hangouts Meet, który umożliwia prowadzenie wideokonferencji i innych zdalnych spotkań dla wielu osób (czytaj więcej). Pomoc – e-mail:  akostaniak@uw.edu.pl Szkolenie Google Meet (VIDEO) – Jak przeprowadzić wideokonferencję online? Kalendarz Google – tworzenie wydarzeń i zarządzenie czasem Google Drive, czyli dysk w chmurze Więcej…

Materiały instruktażowe dla uslugi Google Classroom

Tworzymy zajęcia – instrukcja Google Classroom jak zacząć? Poradnik dla nauczyciela Zapraszamy studentów do zajęć – instrukcja Google Classroom – Instrukcja dla ucznia

Materiały instruktażowe dla usługi ZOOM

Poradnik ZOOM i INSTRUKCJA programu ZOOM: Spis rozdziałów:

Zakładanie kont pocztowych w domenie uw.edu.pl

Pracownicy i współpracownicy Każdy pracownik może samodzielnie założyć sobie konto pocztowe w domenie uw.edu.pl po wejściu na stronę dodaj.google.uw.edu.pl gdzie powinien zalogować się w Centralnym Systemie Uwierzytelnienia korzystając z loginu i hasła, które są takie same jak w systemie USOS. Współpracownik Wydziału Pedagogicznego UW, który nie posiada konta w USOS może je otrzymać od mgr Więcej…

Materiały szkoleniowe wideo pozwalające w pełni wykorzystać pocztę e-mailową – Gmail

Prezentujemy podstawowe oraz te bardziej zaawansowane i często nieznane przez użytkowników funkcje Gmail, które pozwalają lepiej, sprawniej i skuteczniej korzystać z tego programu na co dzień w pracy lub życiu prywatnym. Gmail – funkcje, które musisz znać (poziom podstawowy) Jak wygląda i co zawiera interfejs Gmaila – w jaki sposób napisać mail za pomocą Gmaila Więcej…

Zajęcia zdalne na platformie UW (KAMPUS) – przyśpieszona procedura

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r.  Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC UW) przygotowało uproszczone procedury i materiały szkoleniowe nt. organizacji nauczania on-line na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus. Pomoc – e-mail: rorzinski@pedagog.uw.edu.pl Niezbędne informacje oraz wszystkie instrukcje dostępne są na specjalnie przygotowanej stronie pod adresem: https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl. Procedura uruchamiania zajęć Więcej…

Jak udostępniać materiały video na stronie Wydziału?

Materiały dla studentów (w tym materiały video) mogą samodzielnie udostępniać pracownicy mający dostęp do narzędzia mDocs (wszystkich zaintersowanych uzyskaniem dostępu proszę o kontakt z webmasterem: j.piecek@uw.edu.pl). [zobacz też: Jak udostępniać materiały dla studentów?]

Instrukcja tworzenia video i audio w prezentacji Power point

Materiał Video w poniższym linku: https://drive.google.com/open?id=1-2I4Ald3WpAUlh3yCkJeQ9Ll2aRCYmmx

Porady pomocne przy tworzeniu materiałów dydaktycznych

W tym miejscu znajdują się instrukcje przydatne do tworzenia materiałów dydaktycznych takich jak pliki tekstowe, audio i video. Instrukcja nagrywania dźwięku smartfonem z Androidem Nagrywanie dźwięku w iPhonie Tworzenie materiałów (w tym prezentacji)  z komentarzami audio Porady dotyczące rozdzielczości materiałów wideo Konwersja filmów do formatu o mniejszej pojemności  

Jak udostępniać materiały dla studentów?

Wszyscy pracownicy zainteresowani umieszczaniem materiałów dla studentów na naszej stronie proszeni są o kontakt z webmasterem j.piecek@uw.edu.pl w celu uzyskania dostępu do narzędzia Memphis Docs. Po uzyskaniu dostępu, w celu opublikowania materiałów, należy wykonać następujące kroki:

Bezpieczeństwo i ochrona danych na UW

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie regulaminu pracy na UW Instrukcje publikacji i anonimizacji treści z danymi osobowymi Zarządzenie Rektora ws. korzystania z poczty elektronicznej Dekalog pracy zdalnej (zasady BHP) Zasady korzystania z aparatury i sal multimedialnych

Udostępnianie licencji SPSS pracownikom i studentom UW

Sposób udostępniania oprogramowania i kodów SPSS (PS IMAGO) jest narzucony umowami licencyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z  warunkami licencji PS IMAGO (SPSS) Każdy użytkownik pracownik/student musi pisemnie zaakceptować warunki licencji na odpowiednim formularzu rejestracyjnym (do pobrania: Formularz akceptacji licencji  SPSS). Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Pracowni Technicznej (p. 125) lub przesłać na adres: Więcej…

Inne porady

Tworzenie pliku PDF Instrukcja do sali 413 Instrukcja do sali 414 Jak używać laptop z rzutnikiem Nagrywanie prac dyplomowych

Konsultacje i porady: Joanna Kozłowska-Pięcek, e-mail: j.piecek@uw.edu.pl Andrzej Kostaniak, e-mail: akostaniak@uw.edu.pl, tel: 22 55 308 17 Robert Orziński, e-mail: rorzinski@pedagog.uw.edu.pl, tel: 22 55 308 17