Aktualności

Spotkanie z Rzeczniczką akademicką ds. studenckich i pracowniczych oraz przedstawicielami Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA

Szanowni Państwo,

W dniu 15 października 2019 roku w godz. 9.30 – 15.30 na Wydziale Pedagogicznym będzie możliwość spotkania z Rzeczniczką akademicką ds. studenckich i pracowniczych oraz przedstawicielami Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA. Celem spotkania będzie upowszechnienie wiedzy na temat Rzeczniczki akademickiej (Ombudsmana) oraz innych instytucji pomocowych działających na terenie naszej uczelni. Pracownicy Zespołu Rzeczniczki akademickiej wraz z pracownikami Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW udzielą informacji na temat kompetencji poszczególnych instytucji, sposobów uzyskiwania wsparcia, metody zgłaszania spraw, miejsc i terminów dyżurów, etc. Każdy członek społeczności uniwersyteckiej będzie mógł otrzymać niezbędne informacje, które mogą się okazać być przydatne w przyszłości.

Z poważaniem,

Elżbieta Felkner

Zespół Rzeczniczki akademickiej
Spotkania Akademickie Quaero (SAQ)

W tym roku naszą działalność rozpoczynamy od udziału w cyklicznym seminarium organizowanym
przez Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN:

Czytanie Gadamera

 

Pierwsze zajęcia odbędą się 15.10.2019r. o godz. 16.15 w Pałacu Staszica w Warszawie, s. 158 (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj; więcej na temat SAQ – w zakładce: Seminaria badawcze i debaty: Spotkania Akademickie Quaero). Seminarium polecam szczególnie osobom zainteresowanym filozofią i pedagogiką współczesną, hermeneutyką filozoficzną, hermeneutyką edukacji/wychowania, pedagogiką hermeneutyczną oraz fenomenologiczną, a także wszystkim zainteresowanym.

Dr Małgorzata Przanowska (mprzanowska@uw.edu.pl)
I Zjazd Historyków Wychowania – „Polskie tradycje akademickie”

I Zjazd Historyków Wychowania. Poznań, 13-15.10.2019 r.

Z okazji 500-lecia Akademii Lubrańskiego,

100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

i 20-lecia Towarzystwa Historii Edukacji,

odbędzie się

I Zjazd Historyków Wychowania – „Polskie tradycje akademickie”, Poznań, 13-15 października 2019 r.

Organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej są Towarzystwo Historii Edukacji, które główną siedzibę ma przy naszym Wydziale, oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład komitetu programowego Zjazdu wchodzą m.in. z naszego Wydziału dr hab. Janina Kamińska prof. UW oraz dr hab. Adam Fijałkowski prof. UW.

Więcej informacji i program: http://zjazd-historykow-wychowania.amu.edu.pl/
Nagroda dla wykładowcy UO dla Pani dr Anny Marianowskiej

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje nagrody dla Wykładowców, którzy wyróżniani są podczas Inauguracji Roku Akademickiego UOUW.

W roku akademickim 2018/2019 najwyższe oceny w przeprowadzonych wśród Słuchaczy ankietach ewaluacyjnych otrzymała, m.inn. dr Anna Marianowska.

https://www.uo.uw.edu.pl/dla-wykladowcow/nagroda-dla-wykladowcow

 
KONFERENCJA JUBUILEUSZOWA INSTYTUTU PEDAGOGIKI KUL JP II INSTYTUTU PEDAGOGIKI KUL JP II

Z wielką radością przesyłając informację o obchodach w bieżącym roku akademickim 100-lecia powołania jednej z pierwszych Katedr Pedagogiki w Niepodległej Polsce, uświetnioną posiedzeniem otwartym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, ponawiam serdecznie zaproszenie Państwa J.M. Rektorów, Szanownych Dziekanów Dyrektorów Instytutów Pedagogiki, Koordynatorów Dyscypliny Pedagogika, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym posiedzeniu w KUL w Lublinie w dniach 20-21 października 2019 r.

zaproszenie

karta zgłoszeniowa

karta zgłoszeniowa-posiedzenie KNP-PAN

program KNP-PAN

(więcej…)
Odeszła od nas Prof. Alicja Siemak-Tylikowska
Pożegnanie Prof. Alicji Siemak-Tylikowskiej

Pożegnanie Osoby, która była twórczym naukowcem, świetnym wykładowcą, jednocześnie Dziekanem Wydziału i szefem zespołu skupionego w Katedrze Dydaktyki Ogólnej, a zarazem inspiratorką, koordynatorką, mentorką, ale i koleżanką, na której wiedzy, doświadczeniu i życzliwości można było niezawodnie polegać, zawsze postrzegane jest jako przedwczesne.

Profesor Alicja Siemak-Tylikowska podjęła szereg inicjatyw, które pozostaną związane z Jej zaangażowaniem akademickim. Warto pamiętać, że współtworzyła Uniwersytet Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim; o wdrożeniu programu kształcenia doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie dydaktyki szkoły wyższej; o projekcie wypracowania programów kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych we współpracy z Politechniką Warszawską; o zaangażowaniu w kolegium MISH, czyli Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; o jej wcześniejszej udanej inicjatywie powołania Liceum Ogólnokształcącego przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako eksperymentalnej szkole odpowiadającej potrzebom szczególnie uzdolnionych uczniów i zarazem uniwersyteckiej szkole ćwiczeń dla kandydatów na nauczycieli, które obecnie przyjęło patronat Jana Nowaka Jeziorańskiego. Profesor Siemak-Tylikowska angażowała się także w przedsięwzięcia niemożliwe. W latach 1998-99 starła się przekonać ówczesne władze Ministerstwa Edukacji Narodowej o konieczności dokładniejszego dopracowania założeń realizowanej wtedy reformy systemu edukacji.

Trudno zebrać w pamięci wszystkie wskazówki, zachęty i rady związane z codziennymi problemami zespołu, którym kierowała. Jej publiczne i wypowiadane w bardziej kameralnych gremiach uwagi na tematy zarówno kształcenia i oświaty, jak i szeroko rozumianych spraw społecznych cechowała głęboka mądrość i troska. Jej wykłady, przemówienia, laudacje, które wygłaszała z racji pełnionych funkcji akademickich, każdorazowo świetnie przygotowane, zawierały myśli, zwroty i sformułowania pozostające w pamięci, jako pobudzające do przemyśleń niezależnie, czy mówiła do naukowców, studentów, czy przy innych okazjach do znacznie młodszych audytoriów. Imponowała wiedzą, erudycją, aktywnością i szacunkiem wobec swych uczniów i współpracowników.

 

Pozostaniesz w naszej pamięci.
Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103/2019)

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

(więcej…)
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą listę laureatów konkursu MINIATURA 3

Wśród naukowców, którzy otrzymają finansowanie jest dr Hanna Tomaszewska-Pękała z Wydziału Pedagogicznego UW.

(więcej…)
Konferencja- Depresja dzieci i młodzieży – konteksty teoretyczne i praktyczne – brak miejsc

Depresja dzieci i młodzieży – konteksty teoretyczne i praktyczne

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne, 18 października 2019 roku

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; ul. Dobra 56/66, Warszawa

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów i psychologów, nauczycieli akademickich, studentów, do wzięcia udziału w konferencji Depresja Dzieci i Młodzieży – Konteksty teoretyczne i praktyczne, w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne. Organizatorami konferencji są Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii oraz Studenckie Koło Naukowe Kierunek Rozwój, z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja organizowana jest w partnerstwie z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

(więcej…)
“Krótkie historie”. Wystawa fotograficzna

Zapraszam na wystawę fotograficzną p.t. „Krótkie historie” zrealizowaną przez
Olgę Wiszniewską z Naukowego Koła Fotografii Społecznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Wystawa jest dostępna w Galerii Wydziału Pedagogicznego UW

Dr Leszek Rowicki
Advances in Social Work (Erasmus Mundus)

W dniach od 1 do 5 lipca 2019 roku Wydział Pedagogiczny gościł nauczycieli i studentów międzynarodowego programu studiów magisterskich Erasmus Mundus: MA Advanced Development in Social Work. Było to zakończenie kolejnego, 5. już cyklu studiów dwuletnich, które odbywają się w pięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii, Francji i w Polsce.

(więcej…)
Podwyżki

Z godnie z zapowiedziami, od lipca (dla pracowników administracji i obsługi) i od sierpnia (dla nauczycieli akademickich) zostaną wypłacone wyższe wynagrodzenia z wyrównaniem od stycznia 2019 r.. Uzyskana na ten cel dotacja pozwala na podniesienie dotychczasowych wynagrodzeń w następujących kwotach dla grup pracowniczych:

pracownicy obsługi – 225 złotych

pracownicy administracji – 255 zł

nauczyciele akademiccy z habilitacją na stanowisku adiunkta – 220 zł

pozostali nauczycieli akademiccy – 120 zł

Dziekan

Anna Wiłkomirska
Publiczne obrony prac dyplomowych

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestniczenia w publicznych obronach studentów międzynarodowego programu The MA in Advanced Development in Social Work. Publiczne obrony odbędą się 4 lipca, między godziną 9.00 a 15.00, w salach 103 i 507

Plan prezentacji
Komunikat BWZ

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2019) – rok akademicki 2019/20

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym)

Erasmus – Mobilność Edukacyjna (KA103/2019) – academic year 2019/20

Additional round of Applications (2nd round) for Erasmus+ mobility for studies. Applications for the remaining available places

(studies in the first semester, with an Erasmus grant)

 
Organizowanie konferencji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo,

uniwersyteckie jednostki organizują wiele konkursów i konferencji. Ich organizatorzy muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Oznacza to, że w regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ten sam obowiązek dotyczy formularzy, za pomocą których zbierają Państwo dane osób chcących wziąć udział w wydarzeniu.

(więcej…)
 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW