Aktualności

Podwyżki

Z godnie z zapowiedziami, od lipca (dla pracowników administracji i obsługi) i od sierpnia (dla nauczycieli akademickich) zostaną wypłacone wyższe wynagrodzenia z wyrównaniem od stycznia 2019 r.. Uzyskana na ten cel dotacja pozwala na podniesienie dotychczasowych wynagrodzeń w następujących kwotach dla grup pracowniczych:

pracownicy obsługi – 225 złotych

pracownicy administracji – 255 zł

nauczyciele akademiccy z habilitacją na stanowisku adiunkta – 220 zł

pozostali nauczycieli akademiccy – 120 zł

Dziekan

Anna Wiłkomirska
Sesja plakatowa

W piątek 28 czerwca odbyła się na naszym Wydziale już trzecia sesja plakatowa, w trakcie której swoje prace dyplomowe prezentowali studenci studiów licencjackich oraz magisterskich. Prace przedstawione w formie plakatów oceniał Zespół Ekspertów w składzie:

dr Ewa Dębska, dr hab. Roman Dolata, prof. UW, dr hab. Elżbieta Durys, dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, dr Małgorzata Przanowska, dr Michał Rauszer, dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW.

W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zajęła praca Pani Magdaleny Lerynowicz (promotor: prof.dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska), drugie pani Urszuli Kretkowskiej (promotor: dr hab. Rafał Godoń), trzecie miejsce zajęła praca pani Emilii Szcześniak (promotor: dr hab. Janina Kamińska, prof.UW)

W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce zajęła praca Pani Barbary Markowskiej (promotor: dr Jerzy Marek), drugie Pani Dominiki Panfil (promotor: dr hab. Katarzyna Buczek) oraz przyznano dwa trzecie miejsca Pani Marcie Górniak (promotor: dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik) i Pani Marii Lewandowskiej (promotor: dr Anna Frindt-Bajson).

Serdecznie gratuluję laureatom oraz wszystkim uczestnikom sesji plakatowej. Życzę Państwu udanych wakacji,

Barbara Murawska

 

 

 
Publiczne obrony prac dyplomowych

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestniczenia w publicznych obronach studentów międzynarodowego programu The MA in Advanced Development in Social Work. Publiczne obrony odbędą się 4 lipca, między godziną 9.00 a 15.00, w salach 103 i 507

Plan prezentacji
Komunikat BWZ

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2019) – rok akademicki 2019/20

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym)

Erasmus – Mobilność Edukacyjna (KA103/2019) – academic year 2019/20

Additional round of Applications (2nd round) for Erasmus+ mobility for studies. Applications for the remaining available places

(studies in the first semester, with an Erasmus grant)

 
Organizowanie konferencji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo,

uniwersyteckie jednostki organizują wiele konkursów i konferencji. Ich organizatorzy muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Oznacza to, że w regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ten sam obowiązek dotyczy formularzy, za pomocą których zbierają Państwo dane osób chcących wziąć udział w wydarzeniu.

(więcej…)
 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW