Aktualności

Konferencja z cyklu “Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych”

W linku poniżej mogą Państwo obejrzeć sprawozdanie z Konferencji z cyklu “Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych. Od dzieciństwa do dorosłości” https://youtu.be/D0zdXJwjEIk
International Seminar on Philosophy of Education

Faculty of Education, University of Warsaw and the International Institute for Hermeneutics

invite to International Seminar in Philosophy of Education The Hermeneutics of Lived Time

Thursday, October 24, 2019, 15.30 – 20.00

Room 501

More: https://www.pedagog.uw.edu.pl/2019/10/21/international-seminar-24-pazdziernika-2019/

 
Regulamin Wydziału Pedagogicznego

Szanowni Państwo w linku znajduje się Regulamin Wydziału Pedagogicznego UW. Na żółto zaznaczone są zmiany wprowadzone po dyskusji na Radzie Wydziału z dn. 15.10.2019r.
Wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW

Szanowni Państwo,

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października.

Ponieważ rady naukowe dyscyplin to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem opracowanym przez Zespół rektorski UW, w którym znajdą Państwo syntetyczny opis funkcjonowania rad ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania. Tekst dostępny jest na stronie www.uw.edu.pl/rady-naukowe-dyscyplin-kompetencje-liczebnosc-sposob-wylaniania.

Informacje o wdrażaniu na UW zmian wynikających z uchwalenia nowego Statutu publikowane są na bieżąco na stronie głównej UW www.uw.edu.pl.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo także informacje na temat innych zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu wprowadzonych przez nowy Statut UW, w tym: rad dydaktycznych i nowej roli prodziekana ds. studenckich, szkół doktorskich i procedury nadawania stopni, spraw pracowniczych (konkursów, awansów, ocen pracowniczych, pensum).

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW
Wykład Otwarty badaczki z University of Florida

Serdecznie zapraszamy na wykład Pani Aleksandry Olszewskiej pt. Counter-stories from Poland:Identities and Language Identities of Adolescent Refugee-background Students, który odbędzie się we wtorek, 22 października o godz. 13.30 w sali 414.

Streszczenie wykładu oraz prezentacja sylwetki naszego gościa

Organizatorzy:

dr Urszula Markowska-Manista

dr Marta Pietrusińska

dr Marek Smulczyk
Rzeczniczka Praw Studenta

Szanowne członkinie, drodzy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, pragniemy Was poinformować, że powołana została nowa Rzeczniczka Praw Studenta, Katarzyna Wardzyńska. Wraz z nią powołano zespół, w składzie:

-Antonina Lewandowska, konsultantka ds. przemocy seksualnej;

-Maciej Bednarski, doradca ds. kontaktów z kadrą;

-Piotr Grabysz, specjalista ds. kampusu Ochota;

-Jan Wieczorek, specjalista ds. kampusu Służew.

Zespół w nadchodzącej kadencji stawia sobie na celu kontynuację dotychczasowych działań w zakresie: interweniowania w przypadku naruszenia praw studentów, współpracy z urzędem Ombudsmana oraz z Prorektor ds. Studentów, udzielania porad studentom w trudnej sytuacji na Uniwersytecie. Szczególny nacisk zostanie położony na walkę z molestowaniem seksualnym oraz z przejawami dyskryminacji. Chcemy zachęcić wszystkie studentki oraz studentów do zgłaszania niepokojących sytuacji, które Was dotknęły lub których byliście świadkami. Dzięki temu nasz Uniwersytet ma szansę stać się lepszym miejscem, w którym wszyscy będą mogli w dobrej atmosferze i w poczuciu bezpieczeństwa realizować swoje pasje naukowe.

Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe, pamiętajcie, że jesteśmy dla Was! adres email: rps@samorzad.uw.edu.pl nr telefonu: 602 695 769 Zachęcamy również do śledzenia nas na Facebooku! https://www.facebook.com/Rzecznik-Praw-Studenta-UW-410724236410135/
Spotkania Akademickie Quaero (SAQ)

W tym roku naszą działalność rozpoczynamy od udziału w cyklicznym seminarium organizowanym
przez Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN:

Czytanie Gadamera

 

Pierwsze zajęcia odbędą się 15.10.2019r. o godz. 16.15 w Pałacu Staszica w Warszawie, s. 158 (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj; więcej na temat SAQ – w zakładce: Seminaria badawcze i debaty: Spotkania Akademickie Quaero). Seminarium polecam szczególnie osobom zainteresowanym filozofią i pedagogiką współczesną, hermeneutyką filozoficzną, hermeneutyką edukacji/wychowania, pedagogiką hermeneutyczną oraz fenomenologiczną, a także wszystkim zainteresowanym.

Dr Małgorzata Przanowska (mprzanowska@uw.edu.pl)
Nagroda dla wykładowcy UO dla Pani dr Anny Marianowskiej

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje nagrody dla Wykładowców, którzy wyróżniani są podczas Inauguracji Roku Akademickiego UOUW.

W roku akademickim 2018/2019 najwyższe oceny w przeprowadzonych wśród Słuchaczy ankietach ewaluacyjnych otrzymała, m.inn. dr Anna Marianowska.

https://www.uo.uw.edu.pl/dla-wykladowcow/nagroda-dla-wykladowcow

 
Odeszła od nas Prof. Alicja Siemak-Tylikowska
Pożegnanie Prof. Alicji Siemak-Tylikowskiej

Pożegnanie Osoby, która była twórczym naukowcem, świetnym wykładowcą, jednocześnie Dziekanem Wydziału i szefem zespołu skupionego w Katedrze Dydaktyki Ogólnej, a zarazem inspiratorką, koordynatorką, mentorką, ale i koleżanką, na której wiedzy, doświadczeniu i życzliwości można było niezawodnie polegać, zawsze postrzegane jest jako przedwczesne.

Profesor Alicja Siemak-Tylikowska podjęła szereg inicjatyw, które pozostaną związane z Jej zaangażowaniem akademickim. Warto pamiętać, że współtworzyła Uniwersytet Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim; o wdrożeniu programu kształcenia doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie dydaktyki szkoły wyższej; o projekcie wypracowania programów kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych we współpracy z Politechniką Warszawską; o zaangażowaniu w kolegium MISH, czyli Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; o jej wcześniejszej udanej inicjatywie powołania Liceum Ogólnokształcącego przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako eksperymentalnej szkole odpowiadającej potrzebom szczególnie uzdolnionych uczniów i zarazem uniwersyteckiej szkole ćwiczeń dla kandydatów na nauczycieli, które obecnie przyjęło patronat Jana Nowaka Jeziorańskiego. Profesor Siemak-Tylikowska angażowała się także w przedsięwzięcia niemożliwe. W latach 1998-99 starła się przekonać ówczesne władze Ministerstwa Edukacji Narodowej o konieczności dokładniejszego dopracowania założeń realizowanej wtedy reformy systemu edukacji.

Trudno zebrać w pamięci wszystkie wskazówki, zachęty i rady związane z codziennymi problemami zespołu, którym kierowała. Jej publiczne i wypowiadane w bardziej kameralnych gremiach uwagi na tematy zarówno kształcenia i oświaty, jak i szeroko rozumianych spraw społecznych cechowała głęboka mądrość i troska. Jej wykłady, przemówienia, laudacje, które wygłaszała z racji pełnionych funkcji akademickich, każdorazowo świetnie przygotowane, zawierały myśli, zwroty i sformułowania pozostające w pamięci, jako pobudzające do przemyśleń niezależnie, czy mówiła do naukowców, studentów, czy przy innych okazjach do znacznie młodszych audytoriów. Imponowała wiedzą, erudycją, aktywnością i szacunkiem wobec swych uczniów i współpracowników.

 

Pozostaniesz w naszej pamięci.
Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103/2019)

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

(więcej…)
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą listę laureatów konkursu MINIATURA 3

Wśród naukowców, którzy otrzymają finansowanie jest dr Hanna Tomaszewska-Pękała z Wydziału Pedagogicznego UW.

(więcej…)
Konferencja- Depresja dzieci i młodzieży – konteksty teoretyczne i praktyczne – brak miejsc

Depresja dzieci i młodzieży – konteksty teoretyczne i praktyczne

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne, 18 października 2019 roku

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; ul. Dobra 56/66, Warszawa

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów i psychologów, nauczycieli akademickich, studentów, do wzięcia udziału w konferencji Depresja Dzieci i Młodzieży – Konteksty teoretyczne i praktyczne, w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne. Organizatorami konferencji są Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii oraz Studenckie Koło Naukowe Kierunek Rozwój, z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja organizowana jest w partnerstwie z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

(więcej…)
“Krótkie historie”. Wystawa fotograficzna

Zapraszam na wystawę fotograficzną p.t. „Krótkie historie” zrealizowaną przez
Olgę Wiszniewską z Naukowego Koła Fotografii Społecznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Wystawa jest dostępna w Galerii Wydziału Pedagogicznego UW

Dr Leszek Rowicki
Advances in Social Work (Erasmus Mundus)

W dniach od 1 do 5 lipca 2019 roku Wydział Pedagogiczny gościł nauczycieli i studentów międzynarodowego programu studiów magisterskich Erasmus Mundus: MA Advanced Development in Social Work. Było to zakończenie kolejnego, 5. już cyklu studiów dwuletnich, które odbywają się w pięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii, Francji i w Polsce.

(więcej…)
Podwyżki

Z godnie z zapowiedziami, od lipca (dla pracowników administracji i obsługi) i od sierpnia (dla nauczycieli akademickich) zostaną wypłacone wyższe wynagrodzenia z wyrównaniem od stycznia 2019 r.. Uzyskana na ten cel dotacja pozwala na podniesienie dotychczasowych wynagrodzeń w następujących kwotach dla grup pracowniczych:

pracownicy obsługi – 225 złotych

pracownicy administracji – 255 zł

nauczyciele akademiccy z habilitacją na stanowisku adiunkta – 220 zł

pozostali nauczycieli akademiccy – 120 zł

Dziekan

Anna Wiłkomirska
Publiczne obrony prac dyplomowych

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestniczenia w publicznych obronach studentów międzynarodowego programu The MA in Advanced Development in Social Work. Publiczne obrony odbędą się 4 lipca, między godziną 9.00 a 15.00, w salach 103 i 507

Plan prezentacji
Komunikat BWZ

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2019) – rok akademicki 2019/20

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym)

Erasmus – Mobilność Edukacyjna (KA103/2019) – academic year 2019/20

Additional round of Applications (2nd round) for Erasmus+ mobility for studies. Applications for the remaining available places

(studies in the first semester, with an Erasmus grant)

 
Organizowanie konferencji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo,

uniwersyteckie jednostki organizują wiele konkursów i konferencji. Ich organizatorzy muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Oznacza to, że w regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ten sam obowiązek dotyczy formularzy, za pomocą których zbierają Państwo dane osób chcących wziąć udział w wydarzeniu.

(więcej…)
 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW