Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego 

Od roku akademickiego 2023/24 studia zmieniły nazwę na Nauczycielskie Przygotowanie Pedagogiczne

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych w  integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne, internaty, domy dziecka).

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

Specjalizujemy się w metodyce łączenia nauczania języka angielskiego i treści przedmiotowych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – szeroko rozumianej jako edukacja dwujęzyczna. Studia podyplomowe Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego dają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.

 

Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą

Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

 

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego

Studia obejmują szeroko rozumianą problematykę seksualizmu, erotyzmu, wychowania seksualnego, problemów rodziny w aspekcie biomedycznym, psychologicznym, filozoficznym, socjologicznym i kulturowym.

 

Regulamin studiów podyplomowych