Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

ECTS-MOST

Program mobilności studentów MOST daje możliwość odbywania studiów poza Uniwersytetem Warszawskim. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Erasmus. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Z Programu MOST może skorzystać każdy student naszego Wydziału po zaliczeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, a także studenci III stopnia – doktoranci, po I roku studiów.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. A zatem, program jest skierowany do studentów o wyraźnie sprecyzowanych zainteresowaniach naukowych, którzy chcieliby pogłębić je w innym polskim  uniwersytecie.

W programie uczestniczą następujące uniwersytety:

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regulamin programu MOST na stronie: http://most.amu.edu.pl/data/MOSTreg03.pdf

 

Zasady studiowania w Programie MOST:

 

Twoje studia w wybranym uniwersytecie mogą trwać semestr lub dwa semestry.

Twoje studia w ramach Programu MOST nie przenoszą Cię na stałe do innej uczelni – odbywasz tylko część studiów poza macierzystą – stąd też zachowujesz w swojej uczelni prawa i obowiązki.

Masz możliwość wyboru przedmiotów, które chciałbyś studiować, na podstawie istniejącego na danej uczelni programu studiów. Możesz też wybrać np. tylko jeden przedmiot.

Aby zaliczyć semestr studiów, musisz uzyskać 30 punktów ECTS  lub zaliczyć wybrany przedmiot i uzyskać pozostałe punkty w macierzystej uczelni.

Decyzję o Twoim zakwalifikowaniu podejmie Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna.

Regulamin studiów możesz znaleźć na stronach internetowych: http://www.uka.amu.edu.pl a także na stronie Biura Spraw Studenckich UW: http:/www.bss.uw.edu.pl W przypadku wątpliwości pomocą służy Ci także Komisja Mobilności Studentów przy Zarządzie Samorządu Studentów UW.  Możesz pisać na adres: KomisjaMobilnosci@gmail.com

Informacje dla osób przyjeżdżające na Wydział Pedagogiczny UW z innych polskich uniwersytetów:

Zapisy na zajęcia dydaktyczne odbywają się na naszym Wydziale komputerowo przez system USOS. W celu rejestracji należy uzyskać kod dostępu. W tej sprawie proszę zgłosić się do mgr Anny Skowrońskiej, tel. 22 55 308 21, a.skowronska@uw.edu.pl

Po rejestracji na zajęcia student wypełnia „Porozumienie w sprawie programu zajęć” (zob. http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty) i zatwierdza dokument u Dziekana w swojej macierzystej uczelni. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych przedstawia „Porozumienie w sprawie programu zajęć” koordynatorowi Programu MOST na Wydziale Pedagogicznym UW mgr Annie Skowrońskiej, a następnie Prodziekanowi Wydziału Pedagogicznego UW dr Barbarze Murawskiej.

Wpisy zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnej należy wpisywać do  „Karty okresowych osiągnięć studenta – PROGRAM MOST”

(zob. http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty).

Po sesji egzaminacyjnej „Kartę” należy przedstawić koordynatorowi Programu MOST na Wydziale Pedagogicznym UW mgr Annie Skowrońskiej, a następnie Prodziekanowi Wydziału Pedagogicznego UW dr Barbarze Murawskiej do zatwierdzenia.

Uniwersytet Warszawski przyjmujący uczestników programu MOST zapewnia w miarę możliwości miejsca w domu akademickim. W sprawach związanych z uzyskaniem akademika proszę zgłosić się do mgr Magdaleny Stachacz-Rybak na Wydziale Pedagogicznym UW: tel. 22 55 308 11; email: i.kowalak@uw.edu.pl

Po zakończeniu nauki w ramach Programu MOST student otrzymuje Certyfikat podpisany przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego.

Obowiązki koordynatora Programu Mobilności Studentów MOST dla studentów I i II stopnia pełni na naszym Wydziale mgr Anna Skowrońska, pok. 116, tel. 22 55 308 21, a.skowronska@uw.edu.pl

Obowiązki koordynatora Programu Mobilności Studentów MOST dla doktorantów pełni na naszym Wydziale mgr Anna Skowrońska dr hab. Janina Kamińska (Zakład Historii Oświaty i Wychowania, pok. 416, tel. 553-08-55, e-mail: j.kaminska@uw.edu.pl),  Dyżury: wtorek 10:00-11:30. Aktualizacja dyżurów zawsze na stronie Wydziału: http://www.pedagog.uw.edu.pl/pracownicy.php

Koordynatorem ds. Programu MOST jest na Uniwersytecie Warszawskim mgr Joanny Waszkiewicz Biuro Spraw Studenckich UW Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21 joanna.waszkiewicz@adm.uw.edu.pl tel. 22 55-20-468

Aby studiować w semestrze zimowym 2019/2020 należy złożyć wniosek między 15 kwietnia a 15 maja 2019 roku.

  1. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl).
  2. Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go koordynatorowi Programu MOST na Wydziale Pedagogicznym mgr Annie Skowrońskiej, a następnie Prodziekanowi dr Barbarze Murawskiej w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
  3. Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani mgr Magdalenie Mars (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21, tel. 22 55-20-468).

Zapraszamy do udziału w Programie MOST