Home | Porady techniczne

Porady techniczne

Wyłączenie usługi VPN PulseSecure dn. 30.06.2023

Szanowni Państwo,

w dniu 30. czerwca 2023 zostanie wyłączona usługa VPN PulseSecure.

Wszystkich użytkowników prosimy o migrację na platformę VPN GlobalProtect.

Więcej informacji o usłudze VPN na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/

 

Instrukcja postępowania:

– potrzebne będą login i hasło AD

– na stronie:https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/

jest link https://gp.vpn.uw.edu.pl/global-protect/login.esp

– stamtąd ściągamy program GlobalProtect 64-bits lub 32-bits (w zależności jakiego używamy systemu)

– usuwamy PulseSecure i wszystkie jego pochodne (jeśli są) – nie zachowując danych, kiedy o to spyta

– instalujemy GlobalProtect

– wkładamy token (jeśli posiadamy)

– uruchamiamy program i w miejsce serwer wpisujemy gp.vpn.uw.edu.pl

– potem wpisujemy login jak do AD

– potem wpisujemy swoje hasło AD

– po podaniu właściwych danych program poprosi o wciśniecie tokena (jeśli go posiadamy)

– po zatwierdzeniu GlobalProtect pokaże, że użytkownik jest w Administracji UW lub innej sekcji UW

Po zakończeniu używania programu GlobalProtect należy go rozłączyć (Disconnect).

UWAGA:

Na dzień dzisiejszy program współpracuje z Windows 10 lub nowszym.

Dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków urlopowych

Szanowni Państwo,

aby wypełnić wniosek o urlop należy zalogować się w elektronicznym systemie składania i akceptowania wniosków urlopowych:

https://fiori.sap.uw.edu.pl/

Logujemy się przy pomocy loginu do SAP (login można podejrzeć na stronie: https://mojekonto.uw.edu.pl  – tu logujemy się za pomocą CAS, konto CAS zakładane w momencie rozpoczęcia pracy na UW).  Logowanie z komputerów pracujących w sieci UW nie wymaga dodatkowych usług.

Pracownik ma możliwość zalogowania się na https://fiori.sap.uw.edu.pl/ z domu poprzez uruchomienie na komputerze VPN (szczegóły dot. uruchomienia VPN dostępne są na: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/).

Każdy pracownik naszego wydziału powinien posiadać konto mailowe w domenie UW  …..@uw.edu.pl lub …..@pedagog.uw.edu.pl.

Osoby bez dostępu do komputera mogą skorzystać z pok. 123

Organizacja zdalnych spotkań przez społeczność UW w usłudze G Suite (Google)

Uniwersytet Warszawski korzysta z usług G Suite dla Szkół i Uczelni, m.in. z Hangouts Meet, który umożliwia prowadzenie wideokonferencji i innych zdalnych spotkań dla wielu osób (czytaj więcej).

Pomoc – e-mail:  akostaniak@uw.edu.pl

Szkolenie Google Meet (VIDEO) – Jak przeprowadzić wideokonferencję online?
Kalendarz Google – tworzenie wydarzeń i zarządzenie czasem
Google Drive, czyli dysk w chmurze – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Formularze Google – tworzenie i analizowanie ankiet online.

Więcej »

Zakładanie kont pocztowych w domenie uw.edu.pl

Pracownicy i współpracownicy

Każdy pracownik może samodzielnie założyć sobie konto pocztowe w domenie uw.edu.pl po wejściu na stronę dodaj.google.uw.edu.pl gdzie powinien zalogować się w Centralnym Systemie Uwierzytelnienia korzystając z loginu i hasła, które są takie same jak w systemie USOS.

Współpracownik Wydziału Pedagogicznego UW, który nie posiada konta w USOS może je otrzymać od mgr Anny Szewczyk, która jest Pełnomocnikiem ds. USOS na Wydziale Pedagogicznym.

Informacje o zakładaniu kont i problemach z hasłem dla pracowników: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailPracownik/

Studenci i doktoranci

Studenckie konta pocztowe są tworzone automatycznie podczas immatrykulacji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konto nie zostało utworzone automatycznie, można je założyć samodzielnie pod adresem: wp.uw.edu.pl

Informacja o zakładaniu kont i problemach z hasłem dla studentów dostępne są na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/

Materiały szkoleniowe wideo pozwalające w pełni wykorzystać pocztę e-mailową – Gmail

Prezentujemy podstawowe oraz te bardziej zaawansowane i często nieznane przez użytkowników funkcje Gmail, które pozwalają lepiej, sprawniej i skuteczniej korzystać z tego programu na co dzień w pracy lub życiu prywatnym.

Gmail – funkcje, które musisz znać (poziom podstawowy)

Jak wygląda i co zawiera interfejs Gmaila – w jaki sposób napisać mail za pomocą Gmaila – jak dodać załącznik oraz link do wiadomości email – do czego służą etykiety w Gmailu – jak stosować wyszukiwarkę w Gmailu

Gmail – funkcje, które usprawnią pracę (poziom zaawansowany)

10 funkcji w Gmailu dla zaawansowanych: • szablony wiadomości • wiadomości o nieobecności • funkcja odłóż • okienko podglądu • potwierdzenie odczytu wiadomości • tryb poufny • podpis (stopka) • planowanie wysyłki wiadomości • tworzenie spotkania w kalendarzu z poziomu Gmaila • tryb offline

Zajęcia zdalne na platformie UW (KAMPUS) – przyśpieszona procedura

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r.  Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC UW) przygotowało uproszczone procedury i materiały szkoleniowe nt. organizacji nauczania on-line na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus.

Pomoc – e-mail: rorzinski@pedagog.uw.edu.pl

Niezbędne informacje oraz wszystkie instrukcje dostępne są na specjalnie przygotowanej stronie pod adresem: https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl.

Procedura uruchamiania zajęć zdalnych na platformie e-learningowej Kampus.pdf

W celu uzyskania pomocy i konsultacji proszę o kontakt:
1. sprawy związane z e-kursami nowymi i kontynuowanymi na platformie Kampus pomoc-ckc@uw.edu.pl
2. inne sprawy służbowe ckc@uw.edu.pl

 

Udostępnianie licencji SPSS pracownikom i studentom UW

Sposób udostępniania oprogramowania i kodów SPSS (PS IMAGO) jest narzucony umowami licencyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z  warunkami licencji PS IMAGO (SPSS)

 1. Każdy użytkownik pracownik/student musi pisemnie zaakceptować warunki licencji na odpowiednim formularzu rejestracyjnym (do pobrania: Formularz akceptacji licencji  SPSS).
 2. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Pracowni Technicznej (p. 125) lub przesłać na adres: practech.pedagog@uw.edu.pl
 3. Po zaakceptowaniu deklaracji na podany w formularzu adres mailowy zostanie wysłany kod licencyjny.
 4. Każdy użytkownik SPSS (PS IMAGO) musi co roku odnowić swą rejestrację. Dokument akceptacji licencji będzie przechowany przez 2 lata.

Instrukcja aktualizacji lub aktywacji licencji lokalnej SPSS

Instrukcja aktualizacji lub aktywacji licencji lokalnej SPSS

Link do pobrania oprogramowania dla studentów:

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/student/PS_Imago/PS_Imago_2022_student

Link do pobrania oprogramowania dla pracowników:

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/pracownik/SPSS/2023/

 

W razie problemów ze ściągnięciem oprogramowania można go otrzymać w pokoju 125. Należy mieć ze sobą pendrive USB lub dysk USB z minimalnie 5 GB wolnego miejsca oraz podpisany formularz akceptacji licencji i ważną legitymację studencką

Instalacja na Windows

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane stare wersje programów SPSS lub PS Imago/PS Desktop. Jeśli są, należy je odinstalować.

Uruchomić instalator o nazwie psLauncher.exe, następnie wybrać Instalacja: Wszystkie komponenty. W kreatorze instalacji nie należy zmieniać typu licencji. Właściwy typ licencji – Lokalna licencja jednostanowiskowa – jest domyślnie zaznaczony.

W celu dokonania aktualizacji lub aktywacji nowej licencji należy uruchomić program do autoryzacji licencji PS License Activator, który jest dostępny w grupie programowej rozwiązania PS. W pierwszym oknie kreatora znajduje się podsumowanie stanu licencji. W następnym wyświetlany jest identyfikator sprzętowy komputera (ma postać np. 4-23F8A lub 100-2123F).

W kolejnym kroku należy wpisać kod autoryzacyjny. Kod zostanie przesłany do internetowego serwera licencji. Jeżeli połączenie z Internetem odbywa się za pośrednictwem usługi serwera proxy, w kreatorze pojawia się możliwość przejścia do konfiguracji ustawień proxy. Pomyślne połączenie z serwerem internetowym kończy proces aktywacji licencji. Dostęp do programu SPSS jest realizowany przez uruchomienie aplikacji PS Desktop

Problemy:

Jeśli otrzymują Państwo komunikat o nieaktualności kodu (pomimo zaktualizowania go) bądź program nie działa prawidłowo, proszę spróbować następujących rozwiązań:

 • Proszę wyłączyć antywirusa (zwłaszcza Avasta) na czas autoryzacji licencji.
 • Proszę sprawdzić datę w komputerze.
 • Proszę uruchomić kreatora licencji z uprawnieniami administratora (prawy klawisz myszy na pliku i opcja “Uruchom jako administrator”).
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane stare wersje programów SPSS lub PS Imago. Jeśli są należy je odinstalować.
 • W razie problemów z deinstalacją starej wersji SPSS należy ściągnąć program PS_IMAGO_Cleaner i uruchomić go prawym klawiszem myszy wybierając opcję “Uruchom jako administrator”.
 • Firma IBM zaleca skopiowanie plików SPSSa przed usunięciem programu.
 • Po użyciu progamu PS_IMAGO_Cleaner przystępujemy do ponownej instalacji SPSSa.

Jeśli nadal mamy problem z instalacją SPSS zapraszamy do pok. 125 (tel.: 22 5530817) lub prosimy o kontakt: rorzinski@pedagog.uw.edu.pl, akostaniak@uw.edu.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW