Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Procedura dyplomowania

Poradnik dla promotorek i promotorów – badania z udziałem człowieka

Zmiany w zapisie Uchwał RD w sprawie procedury dyplomowania

W załączniku nr 1 do poniższych uchwał z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadza się następującą zmianę: punkt I.8 (Pedagogika I stopnia) i punkt I.9 (pozostałe kierunki) otrzymuje brzmienie „Kierujący pracą dyplomową przedstawia temat pracy do zatwierdzenia Radzie dydaktycznej na miesiąc przed zakończeniem drugiego semestru trwania seminarium. Kierujący pracą dyplomową jest odpowiedzialny za zgodność tematu z profilem studiów, poziomem kształcenia i dyscypliną.”

Uchwała Rady Dydaktycznej w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Pedagogika (studia I stopnia)

Uchwała Rady Dydaktycznej w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Pedagogika (studia II stopnia)

Uchwała Rady Dydaktycznej w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Pedagogika małego dziecka (studia I stopnia)

Uchwała Rady Dydaktycznej w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite)

Uchwała Rady Dydaktycznej w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Pedagogika nauczycielska(studia II stopnia)

Uchwała Rady Dydaktycznej w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, studia II stopnia)

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – kierunek Pedagogika (studia I stopnia)

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego-kierunek Pedagogika małego dziecka: Zagadnienia ogólne  Zagadnienia specjalnościowe

Wzór strony tytułowej Pobierz

Instrukcja składania pracy dyplomowej w APD

Instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów

Terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2022/23:

 19.06-24.06;  26.06-01.07;  03.07.-22.07 oraz terminy wrześniowe: 01.09-09.09 i 11.09-23.09

Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego (Pobierz)

Klasyfikacja tematyczna (ze str. 3 załącznika) nie obowiązuje studentów Wydz. Pedagogicznego
Praca napisana w języku angielskim powinna zawierać załączniki wg wzoru (Pobierz…)

Wniosek o zgodę na konsultacje dotyczące pracy dyplomowej (Pobierz)

Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego (Pobierz)

Link do APD

Informacje dla użytkowników programu antyplagiatowego

Link do Plagiat.pl

Dziedzina pracy

Dokumenty do dyplomu  | For diplomaEnglish version

Dyplomy bezpłatne 

Upoważnienie do odbioru dyplomu wraz z klauzulą


Karta obiegowa – dotyczy tylko indywidualnych przypadków (Pobierz)