Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Seminaria badawcze i debaty

Seminaria badawcze i debaty

Seminaria naukowe Wydziału Pedagogicznego

Koordynator: dr hab. Rafał Godoń, prof. UW

 

„Pisarze”

Koordynator: dr hab. Mirosław Pęczak

 

„1968. Kwiaty i korzenie”

Moderatorzy debaty: dr hab. Mirosław Pęczak i dr Piotr Zańko

 

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW

Koordynator: dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

 

Piątki naukowe

Koordynator: dr hab. Anna Zielińska, prof. UW

 

Spotkania akademickie QUAERO

Koordynator: dr Małgorzata Przanowska

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW