Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Polskie Towarzystwo Pedagogiczne | Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Aktualności

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Aktualności

Spotkanie otwarte na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu PTP o. Warszawa i Władz Dziekańskich Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WNP UKSW) zapraszamy na
spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 23.01.2024 roku (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Wydziału (ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15), w sali 1509 (parter).

W programie m.in. uroczyste wręczenie legitymacji towarzystwa przyjętym w ostatnim czasie nowym członkiniom, prezentacja WNP UKSW i rozmowa z dr. Michałem Paluchem, redaktorem naukowym Słownika wyrazów ratujących życie (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2023).

Dojazd do WNP linią metra nr 1 do ostatniej stacji „Młociny”, a następnie autobusem nr 114 do przystanku „UKSW”.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW