Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Koło Naukowe Kierunek: Rozwój

Studenckie Koło Naukowe Kierunek: Rozwój działa od 2013 roku i zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowanych pogłębianiem wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego rozwoju.

Cele Organizacji:

  1. a) pogłębianie wiedzy oraz samokształcenie członków Koła w dziedzinie rozwoju człowieka,
  2. b)  prowadzenie badań naukowych,
  3. c) szerzenie idei rozwoju osobistego wśród członków Koła i społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, a także w społeczności lokalnej,
  4. d) stwarzanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej do wspierania rozwoju osób w różnych okresach życia.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. a) organizację cyklicznych spotkań naukowo – dyskusyjnych,
  2. b) udział w konferencjach naukowych oraz organizację tematycznych konferencji, debat,
  3. c) uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych z szeroko pojętym rozwojem organizowanych przez inne instytucje: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe itd.
  4. d) działania edukacyjne i organizację kampanii społecznych,
  5. e) współpracę z organizacjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju,
  6. f) czynne włączanie się w pracę placówek edukacyjnych.

Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w godzinach odpowiadających jak największej liczbie członków.

Zapraszamy do współpracy!