Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Konferencje | Zarządzanie i przywództwo w edukacji

Zarządzanie i przywództwo w edukacji

Konferencja naukowa:

Zarządzanie i przywództwo w edukacji

Termin: 20 czerwca 2018 roku

Miejsce: Aula Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00 – 927 Warszawa

Organizator: Katedra Dydaktyki i Pedeutologii Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

Komitet naukowy:

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Wiceprzewodnicząca: Dr hab. Anna Zielińska prof. UW

Prof. dr hab. Stefan Mieszalski

Prof. dr hab. Krzysztof  Wielecki

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Opłaty: konferencja jest bezpłatna

Termin zgłoszeń: 30.04.2018r.

Opis:

Konferencja poświęcona jest miejscu i roli zarządzania i przywództwa w systemie edukacji w Polsce i poza jej granicami. W trakcie konferencji planujemy podjąć namysł nad rozwiązaniami w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr kierowniczych. W szczególności pragnęlibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia:

  • zmiana w edukacji,
  • kompetencje kadry kierowniczej oświaty,
  • wsparcie dyrektorów szkół i placówek w ich rozwoju zawodowym,
  • programy kształcenia kadr kierowniczych oświaty
  • praktyka i polityka oświatowa a zarządzanie i przywództwo w edukacji

Do udziału w konferencji zapraszamy: naukowców, wykładowców studiów podyplomowych zarządzania oświatą, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli zainteresowanych proponowaną problematyką.

Planowane wydarzenie związane jest z 20-leciem pracy Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania Oświatą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy przewidują publikację prezentującą dorobek konferencji.

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Jerzy Marek

sekretarz: dr Joanna Pękala

dr Elżbieta Widota

mgr Anna Sobolewska

mgr Anna Skowrońska

Kontakt: kdyrektorzy@gmail.com

Patronat honorowy:

 

Zapraszamy!

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW