Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

ADVANCES: MA Advanced Development in Social Work

W odpowiedzi na wyzwania stawiane systemom pomocowym W Europie i na świecie przez coraz bardziej złożoną, globalną rzeczywistość, studia magisterskie ADVANCES: MA Advanced Development in Social Work oferują europejski program kształcenia na poziomie wyższym w zakresie pracy socjalnej. W ramach tego programu nabywane są wiedza i umiejętności charakteryzujące wykwalifikowanych praktyków pracy socjalnej, dzięki połączeniu wiedzy czołowych uczelni z pięciu krajów Unii Europejskiej. Oczekiwane wyniki kształcenia w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, oferowane treści nauczania oraz nowoczesna metoda kształcenia mobilnego w programie ADVANCES podkreślają możliwość transferu i stosowania wiedzy w zakresie pracy socjalnej w różnych kontekstach kulturowych na arenie międzynarodowej. W ramach programu powstało także konsorcjum pięciu uczeleni wyższych.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia program opiera się na międzynarodowych standardach kształcenia w zakresie pracy socjalnej a w szczególności: na Deskryptorach Dublińskich oraz Globalnych Standardach Edukacji i Szkolenia w zakresie Pracy Socjalnej opracowanych przez Międzynarodową Federację Pracy Socjalnej (IFSW). W ramach promowania idei studiów międzynarodowych, w ciągu 22-miesięcznego programu słuchacze odwiedzają ośrodki akademickie w co najmniej czterech różnych krajach UE oraz  korzystają z wiedzy i doświadczeń wybitnych naukowców z dziedziny pracy socjalnej spoza Unii Europejskiej. Słuchacze są kształceni wspólnie w semestrze 1-3, aby zapewnić spójność treści kształcenia, a następnie są przydzieleni do poszczególnych partnerów konsorcjum w celu prowadzenia badań terenowych i realizacji własnych projektów badawczych. W semestrze 1, 2 i 4 słuchacze podejmują staże w lokalnych placówkach w celu pogłębienia i zrozumienia praktycznych zagadnień działań pomocowych. Studia ADVANCES prowadzą do uzyskania stopnia magistra potwierdzonego dyplomem wraz z suplementem. Semestr pierwszy odbywa się na Uniwersytecie w Lincoln (Wielka Brytania) i oferuje  podstawową wiedzę, teorię i umiejętności w zakresie pracy socjalnej, jak również kształcenie w zakresie akademickiego języka angielskiego i kluczowych umiejętności prowadzenia badań. Semestr drugi ma miejsce na Uniwersytecie w Aalborg (Dania) i ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat pracy socjalnej poprzez analizę funkcjonowania różnych podmiotów i relacji między nimi w ramach systemów opieki społecznej. Uczestnicy są przeszkoleni w stosowaniu podejścia opartego na analizie centralnego problemu pracy socjalnej, poprzez syntezę teorii i wyników badań terenowych. Pierwszy rok kończy się warsztatami letnimi (naprzemiennie w Nanterre i w Warszawie), poświęconymi badaniom w pracy socjalnej. Semestr trzeci odbywa się w Lizbonie i koncentruje się na przedsiębiorczości społecznej oraz na globalnych zastosowaniach wiedzy z zakresu pracy socjalnej. Słuchacze poświęcają semestr czwarty na prowadzenie indywidulanych badań terenowych i napisanie dysertacji magisterskiej  o objętości 25.000 słów na temat związany z pracą socjalną, którą prezentują na konferencji kończącej cały kurs (Warszawa / Nanterre).

 

Program ADVANCES opiera się na wspólnych procedurach nauczania, zarządzania i zapewniania jakości kształcenia, opracowanych i zatwierdzony przez wszystkich członków konsorcjum. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, a słuchacze uczą się przynajmniej jednego innego języka UE podczas trwania kursu. Opłata za kurs wynosi 2.000 euro za semestr dla studentów z UE i 4.000 euro dla studentów z krajów trzecich. W każdej edycji programu utworzone zostanie specjalne stypendium ADVANCES wynoszące 8.000 euro w celu wspierania słuchaczy, którzy samodzielnie finansują swoje studia.

Koordynator w Polsce (Wydział Pedagogiczny UW): dr Agnieszka Naumiuk

Czas trwania: 30.09.2013-30.06.2019