Home | Porady techniczne | Udostępnianie licencji SPSS pracownikom i studentom UW

Udostępnianie licencji SPSS pracownikom i studentom UW

Sposób udostępniania oprogramowania i kodów jest narzucony umowami licencyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem zasady użytkowania SPSS.

  1. Każdy użytkownik Pracownik/student musi pisemnie zaakceptować warunki licencji na odpowiednim formularzu rejestracyjnym.
  2. Po zaakceptowaniu deklaracji koordynator lub upoważniony pracownik (p.125) może udostępnić użytkownikowi nośnik lub email z oprogramowaniem oraz kody licencyjne.
  3. Każdy użytkownik SPSSa musi co roku odnowić swą rejestrację. Dokument akceptacji licencji Koordynator musi przechować przez 2 lata  (do pobrania: Formularz akceptacji licencji  SPSS).

Instrukcja aktualizacji lub aktywacji licencji lokalnej SPSS

Instrukcja aktualizacji lub aktywacji licencji lokalnej SPSS

Link do pobrania oprogramowania dla studentów:

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/student/PS_Imago/PS_Imago_2021_student

Link do pobrania oprogramowania dla pracowników:

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/SPSS/2021/

W razie problemów ze ściągnięciem oprogramowania można go otrzymać w pokoju 125. Należy mieć ze sobą pendrive USB lub dysk USB z minimalnie 5 GB wolnego miejsca oraz podpisany formularz akceptacji licencji i ważną legitymację studencką

Instalacja na Windows

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane stare wersje programów SPSS lub PS Imago/PS Desktop. Jeśli są, należy je odinstalować.

Uruchomić instalator o nazwie psLauncher.exe, następnie wybrać Instalacja: Wszystkie komponenty. W kreatorze instalacji nie należy zmieniać typu licencji. Właściwy typ licencji – Lokalna licencja jednostanowiskowa – jest domyślnie zaznaczony.

W celu dokonania aktualizacji lub aktywacji nowej licencji należy uruchomić program do autoryzacji licencji PS License Activator, który jest dostępny w grupie programowej rozwiązania PS. W pierwszym oknie kreatora znajduje się podsumowanie stanu licencji. W następnym wyświetlany jest identyfikator sprzętowy komputera (ma postać np. 4-23F8A lub 100-2123F).

W kolejnym kroku należy wpisać kod autoryzacyjny. Kod zostanie przesłany do internetowego serwera licencji. Jeżeli połączenie z Internetem odbywa się za pośrednictwem usługi serwera proxy, w kreatorze pojawia się możliwość przejścia do konfiguracji ustawień proxy. Pomyślne połączenie z serwerem internetowym kończy proces aktywacji licencji. Dostęp do programu SPSS jest realizowany przez uruchomienie aplikacji PS Desktop

Problemy:

Jeśli otrzymują Państwo komunikat o nieaktualności kodu (pomimo zaktualizowania go) bądź program nie działa prawidłowo, proszę spróbować następujących rozwiązań:

  • Proszę wyłączyć antywirusa (zwłaszcza Avasta) na czas autoryzacji licencji.
  • Proszę sprawdzić datę w komputerze.
  • Proszę uruchomić kreatora licencji z uprawnieniami administratora (prawy klawisz myszy na pliku i opcja “Uruchom jako administrator”).
  • Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane stare wersje programów SPSS lub PS Imago. Jeśli są należy je odinstalować.
  • W razie problemów z deinstalacją starej wersji SPSS należy ściągnąć program PS_IMAGO_Cleaner i uruchomić go prawym klawiszem myszy wybierając opcję “Uruchom jako administrator”.
  • Firma IBM zaleca skopiowanie plików SPSSa przed usunięciem programu.
  • Po użyciu progamu PS_IMAGO_Cleaner przystępujemy do ponownej instalacji SPSSa.

Jeśli nadal mamy problem z instalacją SPSS zapraszamy do pok. 125 (tel.: 22 5530817) lub prosimy o kontakt: rorzinski@pedagog.uw.edu.pl, akostaniak@uw.edu.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap