Home | Granty | Granty na granty – promocja jakości II , 31 października 2018

Granty na granty – promocja jakości II , 31 października 2018

Od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.


Zgodnie z regulaminem Granty na granty  wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:

  • koszty związanych z przygotowaniem wniosku projektowego,
  • koszty związane z uzupełnienia wniosku projektowego,
  • koszty związane z poprawieniem wniosku projektowego, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie

Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  • Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu “Maria Skłodowska-Curie COFUND”;
  • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap