Home | Informacje dla pracowników | Informacja o Rzeczniku Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego

Informacja o Rzeczniku Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego

Społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych, wspiera Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Anna Cybulko.

Do Ombudsmana pracownik możne się zwrócić w szczególności gdy:

  • Potrzebuje opinii osoby z zewnątrz, lub kogoś, kto wskaże właściwy sposób postępowania;
  • Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy;
  • Uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie;
  • Jest w konflikcie, który wpływa na jego funkcjonowanie na uczelni;
  • Potrzebuje mediatora;
  • Nie wie, do kogo powinieneś się zwrócić ze swoją sprawą

http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/272-2/

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap