Home | Granty | Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II, 10 października

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II, 10 października

Do 10 października 2018 r. (okres stypendialny od października 2018 r. do czerwca 2019 r.) studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2018/2019 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.


Osoby składające wniosek muszą spełniać następujące wymagania formalne:
  • Dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niż 1 300 zł na osobę.
  • Średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 4,0 (maturzyści) oraz 3,5 w przypadku studentów.
  • Osiągnięcia społeczne, artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne (z ostatnich trzech lat).
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego i może wynosić do 1 500 zł miesięcznie.

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW