Home | Granty | Stypendium im. Aleksandra von Humboldta na przyjazd niemieckich naukowców, 1 października

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta na przyjazd niemieckich naukowców, 1 października

Do 1 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.


Zgodnie z regulaminem konkursu do otrzymania stypendium można zgłaszać doświadczonych niemieckich uczonych ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioskodawca [polski uczony – przy. GnB] zobowiązany jest zagwarantować nominowanemu uczonemu niemieckiemu techniczne możliwości realizacji zamierzonego programu badawczego: dostęp do laboratoriów i koniecznych do badań materiałów, a także właściwych archiwów i bibliotek. Po stronie wnioskodawcy pozostaje także kwestia zapewnienia zakwaterowania dla niemieckiego uczonego.

Do konkursu można zgłaszać tylko kandydatów, którzy posiadają stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap