Home | Konferencje | Zaproszenia na konferencje | Sto Lat Rozwoju Niepodległej Edukacji, Odbudowy Szkolnictwa Wyższego i Akademickiej Edukacji Dorosłych, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego

Sto Lat Rozwoju Niepodległej Edukacji, Odbudowy Szkolnictwa Wyższego i Akademickiej Edukacji Dorosłych, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego

w imieniu Pana Prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego REKTORA PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie Mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Sto Lat Rozwoju Niepodległej Edukacji, Odbudowy Szkolnictwa Wyższego i Akademickiej Edukacji Dorosłych, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego”, z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości (1918 – 2018), która odbędzie się 26 listopada 2018r. w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie Marszałkowska 115

Konferencja jest organizowana z inicjatywy Pana Prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego, Rektora PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, wybitnego Humanisty, Pedagoga, Nauczyciela i Mistrza, Specjalisty w zakresie dydaktyki, pedagogiki i oświaty dorosłych oraz teorii edukacji ustawicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Konferencji
Bylibyśmy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o planowanym
przez nas wydarzeniu naukowym w Państwa Uczelniach
Z wyrazami szacunku,
Wicedyrektor Instytutu
PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
dr Katarzyna Marlena Gerung
Sekretarz Naukowy Konferencji

Szanowni Państwo,
Korzystając z okazji, jaką stwarza Stulecie Odzyskania Niepodległości, chcemy zaprosić Państwa do dysputy akademickiej poświęconej odbudowie szkolnictwa wyższego i akademickiej edukacji dorosłych, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego w okresie stu lat rozwoju niepodległej edukacji.
Konferencja ma na celu upowszechnienie dorobku naukowo-badawczego oraz interdyscyplinarną analizę zagadnień teoretycznych i praktycznych, wymianę poglądów i doświadczeń związanych z edukacją ustawiczną, wskazanie osiągnięć oraz dalszych potrzeb rozwoju myśli andragogicznej i teorii edukacji ustawicznej.
Ideą Konferencji jest przypomnienie i złożenie hołdu wybitnym oświatowcom: m.in.: Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, prof. Helena Radlińska, prof. Elżbieta Zawacka, prof. Halina Szwarc, prof. Anna E. Wesołowska, prof. Marian Falski, prof. Aleksander Kamiński, prof. Franciszek Urbańczyk, dr Irena Drozdowicz – Jurgielewiczowa oraz ofiarom wojny i prześladowań totalitarnych: Władysław Okiński, Janusz Korczak, Aleksander Kamiński, Halina Szwarc, Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa.
Konferencja przypomni działalność, osiągnięcia i tradycje ważnych instytucji edukacyjnych: Latającego Uniwersytetu, Uniwersytetu dla Wszystkich, „Poradnika dla Samouków”, Wolnej Wszechnicy Polskiej, Powszechnego Uniwersytetu Korespondencyjnego, Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, Wyższych Kursów dla Kobiet, Kursów Rolniczych im. Staszica, Instytutu Oświaty Dorosłych, Instytutu Oświaty i Kultury Dorosłych, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i innych organizacji, instytucji, wydawnictw, uczelni czy poradni, które służyły dorosłym w samokształceniu, zdobywaniu wiedzy i w rozwoju intelektualnym, społecznym, kulturalnym i patriotycznym. Należy przypomnieć ówczesną i pionierską działalność Instytutu Oświaty Dorosłych, Studium Prasy Społeczno – Oświatowej Wolnej Wszechnicy I innych form kształcenia oraz doskonalenia oświatowców a zwłaszcza organizatorów pracy oświatowej, nauczycieli oświaty dorosłych, instruktorów i doradców. Przypomnienia i dalszej kontynuacji wymagają czasopisma oświatowe i serie wydawnicze tekstów andragogicznych o tematyce krajowej i zagranicznej.
Także osiągnięcia ostatniej doby zostaną przypomniane i ocenione ze wskazaniem potrzeb dalszego rozwoju, kontynuacji działań i szerszego upowszechnienia. Przewidziano wyróżnienia prac naukowych, czasopism i cenionych autorów andragogów.
Obrady konferencji będą przebiegać w formie plenarnej w Auli oraz w sekcjach po obiedzie, gdzie poszczególne zagadnienia będą przedstawiane i dyskutowane. Odrębne sekcje poświęcone będą działalności wyższych szkół niepaństwowych, ich rozwojowi i osiągnięciom a także dalszym potrzebom rozwoju edukacji akademickiej wśród dorosłych. Autonomia teleologiczna i programowa to jeden z podstawowych warunków dalszego rozwoju tych szkół. Forma ich wspierania przez ośrodki medialne to kolejna potrzeba uatrakcyjnienia działalności edukacyjnej. Spodziewamy się nie tylko ciekawej wymiany informacji, ale powstania małych monografii o tematyce kształcenia akademickiego dorosłych.
Konferencja Stulecia Niepodległości w Edukacji zakłada odbudowę form samorządowych i konferencyjnych na rzecz rozwoju edukacji dorosłych, samokształcenia, andragogiki i studiów akademickich dla dorosłych, a w tym także organizatorów, nauczycieli i instruktorów kształcenia dorosłych, rozwoju edukacyjnego w rodzinie, miejscu pracy i zamieszkania oraz dalszego rozwijania procesów samokształcenia i bogatych form realizacji idei kształcenia ustawicznego i uczenia się przez całe życie.
Prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki,
Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap